Stabilnost i brzina

„Barnes Bullets“ iz grada Mona (država Juta), već više od pola veka je jedan od najvećih i najznačajnijih američkih, ali i svetskih proizvođača najmodernijih zrna za puščanu i pištoljsku streljačku municiju.
Danas čuvenu firmu, osnovao je 1932, Fred N. Barns – počevši najpre proizvodnju, a zatim i kućnu prodaju lovačkih karabinskih zrna, napravljenih u svom podrumu u Bejfildu (Kolorado). Ručno punjenje municije, tada je bilo u samom začetku, pa je Barns, nezadovoljan lošim učinkom lovačkih zrna iz ponude na tržištu, rešio da napravi sopstvena.
Posle dužeg eksperimentisanja, odlučio se za zrna sa jezgrom od čistog mekanog olova, ali obloženog čvrstom košuljicom, od 99% čistog bakra, mnogo debljom, nego kod tada korišćene municije drugih proizvođača. Barns je zrna radio presovanjem, u matricama koje je sam napravio u svom podrumu, a rezultat je mnogo bolja penetracija i bolje kontrolisana ekspanzija njegovih zrna pri pogotku divljači, od zrna bilo koje komercijalne municije. Posle određenog perioda, tokom koga je veoma efikasna ova zrna pravio samo za sebe i uži krug prijatelja, Fred je uvideo njihov ekonomski potencijal i počeo je komercijalnu proizvodnju i kućnu prodaju. Zrna su u rekordnom roku postala hit na tržistu, a firma „Barnes Bullets“ se razvila i već 1939, postala prvi snabdevač custom (vrhunskih, posebno pravljenih) zrna u SAD. Od tada, do danas, firma se neprestano razvijala, iako je preseljavana nekoliko puta, s jedne na drugu lokaciju, a menjala je i ime. Današnji vlasnici, Rendi i Koni Bruks, kupili su je pod nazivom „Colorado Custom Bullets“ i posle dogovora sa osnivačem, dali joj ime po njemu, koje nosi i danas. Vremenom, razvili su niz najsavremenijih zrna specifične i jedinstvene konstrukcije, u skoro svim komercijalnim kalibrima, koja su do danas, u svojoj fabričkoj municiji ponudile i tako čuvene firme, kao što su PMC „Eldorado“, „Weatherby“, „Sako“, „Black Hills“ i „Federal“ (u najekskluzivnijoj seriji Federal Premium). Prva zrna, sa kojima je firma i stekla reputaciju, do danas su ostala popularna, što ih je i zadržalo u proizvodnji, pod imenom Original Barnes (iako u samo nekoliko većih kalibara, među kojima su .348 Winchester, .38-55, .375 Winchester i .45-70 Government). Sadašnju ponudu čini širok asortiman različitih zrna, koja bi sva bilo teško i pobrojati, ali specifičnost u odnosu na konkurentske proizvođače, savršeno podvlači spektar iz ponude za 2009, uključujući i sasvim novu liniju za vojno-policijsku namenu.
Ova linija, nazvana M/LE (military/law enforcement – vojno-policijska), obuhvata tri različite serije zrna, sa oznakama RRLP (reduced ricochet, limited penetration – zrna sa smanjenim rikošetom i ograničenom penetracijom), zatim od čistog bakra napravljena puščana Tac-X i za velike daljine predviđena Tac-LR (long range), kao i seriju pištoljskih zrna Tac-XP, u spektru kalibara od 9×17 (.380 ACP) do .45 ACP.
Zrna Tac-X su potpuno napravljena od bakra. Ime je nastalo povezivanjem reči tactical (što podvlači službenu namenu) i expander (označava zrna kojima se vrh otvara i pri pogotku širi na četiri latice koje se otvaraju u obliku slova X, po čemu je i dobio ime). Reč je o stabilnim, dugim, balistički veoma pravilno oblikovanim zrnima, sa dugim konusnim vrhom i ravnom bazom. Na telu zrna iza konusa, načinjena su tri prstena i četiri duboka kanala, što olakšava njihovo usecanje u žlebove i vođenje kroz vođište cevi, s obzirom da su u potpunosti od bakra. Iako s oznakom vojno-policijska, ova zrna imaju dubok uzan kanal u vrhu, usečen tako da se prednji deo pri udaru u cilj otvara u četiri lista oštrih ivica, povećavajući prečnik za najmanje dva puta (što ih automatski klasifikuje kao nedozvoljena za vojnu upotrebu po međunarodnom ratnom pravu), ali pritom skoro stoprocentno zadržavaju svoju početnu masu. Ova zrna spadaju u veoma precizna i pouzdana. Konstrukcija je takva da pouzdano probijaju lakše, tvrde prepreke. Po svemu, sem imenu, ova zrna su skoro identična sa glavnim predstavnikom lovačke linije pod nazivom Triple Shock X, koja je u ponudi proizvođača još od 2003.
Za gađanje na velike daljine, napravljeno je zrno, sa vojnom oznakom Tac-LR (long range – za veliku daljinu), ustvari kopija lovačkog zrna Tipped TSX, sa minimalnim, ali veoma bitnim inovacijama u odnosu na prethodno. Ovom zrnu je preko klasične rupe na vrhu, postavljena polimerska balistička kapica (koja ne sprečava otvaranje i razlaganje vrha), a dno je zaobljeno u vidu repa čamca, kako bi se povećao balistički koeficijent, odnosno popravilo opstrujavanje vazduha i duže zadržala stabilnost i brzina na većim daljinama. U svemu ostalom, ovo zrno se ponaša kao i prethodno. S punom bakarnom konstrukcijom i šupljim vrhom, ovo precizno zrno probija lakše prepreke i pogađa na veliku daljinu, a na cilju, ostvaruje efekat kao i lovačka zrna ovog proizvođača.
Zrna sa oznakom RRLP (reduced ricochet, limited penetration – zrna sa smanjenim rikošetom i ograničenom penetracijom), imaju komercijalni naziv Multi-Purpose Green – MPG (višenamenska zelena, što označava odsustvo otrovnog olova kao ekološkog zagađivača), a prodaju se i kao lovačka, pod nazivom Varmint Granade (granata za štetočine, koje se pogođene ovim projektilom, bukvalno razlete u najsitnije komadiće). Neverovatna letalnost ove municije, direktna je posledica napredne i inovativne konstrukcije, zahvaljujući kojoj je dobijen veoma specifičan efekat na cilju. Konstruisana su sa vrhom na nosu i telom od tanke, ali čvrste košuljice, u koju je smešteno jezgro od presovanih čestica volframa. Jezgro se nalazi u zadnjoj polovini zrna, dok je nos potpuno prazan, što rezultira dramatičnim učinkom na cilju. Generalno, ova municija ne može da rikošetira, ni da probije neku ozbiljniju prepreku, ali u dodiru sa mekim ciljem, uglavnom sa tečnostima i sličnim preprekama (kakvo je i živo ljudsko tkivo), fragmentuje na najsitnije komade, oslobađajući jezgro od čvrsto sabijene metalne prašine, što rezultira ogromnim ustrelnim kanalom i masivnim uništenjem tkiva, koje ove metalne čestice pokreću kao sekundarne projektile.
Rezultat pogotka ovakvim zrnom, je nešto plića (nikada prostrelna), ali ogromna rana, čak i desetak puta veća od nanete klasičnim projektilom. Stvaranje ovako velikih rana je posledica još jedne činjenice, a to je da totalnim raspadanjem u trenutku pogotka, zrna na okolno tkivo prenose svu svoju kinetičku energiju, što najčešće nije slučaj sa klasičnim projektilima, naročito puščanim, koji najveći deo energije iznesu dalje sa sobom kroz izlaznu ranu. Zbog ovoga, pogodak zrnima MPG, odnosno Varmint Granade najčešće rezultira trenutno izazvanim masivnim šokom i momentalnim kolapsom pogođenog živog cilja, čak i kada nije pogođen direktno neki od najvitalnijih organa. Proizvođač s ponosom ističe da je konstrukcija pouzdana i da nema slučajeva da su zrna oštećena prilikom punjenja ili ispaljivanja, kao što je to slučaj sa sličnim konstrukcijama drugih proizvođača.
Serija pištoljskih zrna M/LE Tac-XP Pistol Bullets, predstavlja umanjena i modifikovana zrna Tac-X. Naravno, sa zaobljenijim vrhom, proporcionalno manjom dužinom i povećanim i izmenjenim otvorom na vrhu (vrh se otvara sa više latica nego kod puščanih zrna). Konstrukcija je ista, a i ova zrna su u potpunosti od bakra. Upravo to im omogućava probijanje tankih tvrdih prepreka (kao što su tanje drvene prepreke, automobilska vrata, vetrobranska stakla i dr.), a da pri tome značajnije ne izgube oblik i manje menjaju pravac, od klasično konstruisanih.
„Barnes Bullets“ pravi još nekoliko zanimljivih puščanih projektila. Posebno je zanimljivo puščano zrno MRX, koje iza klasičnog bakarnog vrha sa šupljinom (kao kod zrna Triple Shock X), u zadnjem delu ima čvrsto jezgro od volframa. Zahvaljujući tome, ovo zrno i posle deformacije vrha, zadržava veliku probojnost i sposobnost penetracije i najtvrđih kostiju, daleko veću od bilo kog drugog lovačkog projektila sa ekspanzivnim vrhom. Zbog težeg jezgra od volframa, ovo zrno je i daleko kraće od drugih, što dopušta povećanje zapremine čaure metka u koje je smešteno. Moguća su i daleko potentnija punjenja nego kod drugih sličnih. Na kraju, tu je i zrno Barnes Banded Solid, klasičnog dizajna, ravnog vrha i potpuno monolitnog tela od mesinga (sa prstenovima na donjem delu za vođenje kroz cev), koje već decenijama važi za jedno od najboljih i najtraženijih na tržištu.
Za spredpuneće puške na crni barut, u plastični kontejner je spakovano zrno Spit-Fire T-EZ (umanjeni Tipped TSX), kao ultimativno lovačko zrno, ali i zrno TMZ, bez polimerskog vrha i sa većom šupljinom na vrhu. Za sačmarice sa žlebljenim cevima (kakvih u SAD, u poslednje vreme, ima sve više), od ove godine su u ponudi i ista ova zrna kalibra 12,7 mm (.50), spakovana u lovačku patronu kalibra 12/70, 12/76 i 12/89 u sopstvenom polimerskom. To ove patrone ispaljene iz sačmarica, čini letalnim skoro kao puščana zrna u tropskim kalibrima, nudeći skoro istu energiju, preciznost i učinak na cilju.
Naravno, ne treba posebno podvlačiti da se zrna i municija „Barnes Bullets“, radi u širokom dijapazonu kalibara i masa, tako da pokriva, uglavnom, sva serijski pravljena lovačka i američka službena oruža.
Iako su po konstrukciji i materijalima od kojih su izrađena, skoro sva zrna ovog proizvođača jedinstvena i krajnje originalna, ne mogu da se smatraju univerzalnim – sve više su prisutna na tržištu i svakim danom popularnija, jer donose do sada neviđeni odnos probojnost – penetracija. Mnogo bolji nego kod konkurencije sa klasičnim konstrukcijama, pa mora da se prizna njihova ekstremna efikasnost.
Ne tvrdeći da “Barnes” zrna mogu da zamene univerzalna, moramo da im odamo posebno priznanje, kao inovativnim i revolucionarnim. S obzirom na prisustvo na tržištu duže od 75 godina, zaslužuju poverenje.
B. VOJVODIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još