Ubojiti Brenneke

Wilhelm Brenneke je rođen 1865, u Hanoveru u Nemačkoj. Još kao mladić se zanimao za streličarstvo, kako sportsko, tako za lov lukom i strelom. Iako se prvobitno bavio knjižarskim poslom, njegovo interesovanje za municiju, oružje i lov uvlačilo ga je sve dublje u oružarsku literaturu. Dobro edukovan teoretski, na svoj trideseti rođendan 1895, osniva u Lajpcigu firmu “Wilhelm Brenneke Gewehr und Geschossfabrik” – Fabrika oružja i municije Wilhelma Brenekea.
Od prvih dana rada akcenat je stavljen na izradu efikasnih i preciznih puščanih projektila. Već 1897, Breneke patentira prvo puščano zrno sa košuljicom o bakarne legure. Samo godinu dana kasnije proizvodi prvo „slug” zrno – Breneke, jedinačni projektil namenjen sačmaricama. Godine 1905, patentira oblik zrna koje će biti osnova kasnijih čuvenih TIG i TUG lovnih karabinskih zrna. Usavršeno Breneke jedinačno zrno za sačmarice, sada opremljeno vodećim prstenovima nastaje 1910.
U jeku Prvog svetskog rata, Wilhelm patentira novi potpuno civilni – lovački i streljački metak 7×64. Oprema ga takođe novim TIG – torpedo ideal gešos zrnom. Invarijanta tog zrna, pod imenom TUG – torpedo univerzal Gešos, pojaviće se dosta kasnije, tek 1935. Posle Drugog svetskog rata 1950, Breneke proizvodi ožljebljeni Paradox čok za sačmarice. Ovim čokom znatno se povećava efikasnost sačmariskih jedinačnih projektila. Samo godinu dana kasnije 1951, legendarni Breneke u 87. godini prelazi u neka druga večna lovišta. Firma „Brenneke” postoji i danas, nalazi se u nemačkom gradu Langenhagenu i njome rukovodi dr Peter Mank. “Brenneke” ima podružnicu i u SAD, pod imenom „Brenneke America LP”.
Kalibar 7×64, u literaturi se često označava sa 7×64 Breneke. Iako je je svetlost dana ugledao 1917, početak rada započeo je nešto ranije. Godine 1912, pojavila se u nemačkoj armiji struja koja je tvrdila da bi valjalo pojačati službeni puščani i mitraljeski metak 7,92 mm (8×57 IS). Tog posla odmah se prihavtio Breneke i ubrzo stvara efikasan kalibar 8×64. Prvi svetski rat raspršuje ideje o promeni službenog kalibra, ali Vilhelm ne miruje. Proučava povratne informacije sa terena, pa i sa srpskog ratišta, gde se ekstremno dobro pokazao metak 7×57. Brenek odlučuje da u čauru prototipskog neusvojenog metka 8×64, suženjem vrata ugradi zrno od 7 mm. Testovi novog 7×64 metka zadivljuju sve stručnjake. Ekstremno efikasan, izuzetno precizan, sa maksimalnim pritiscima od čak 415 MPa (tada 4.150 atmosfera), ovaj metak je nastao u sred do tada najvećeg ratnog sukoba. On će postati sinonim za kasniju lepezu kalibara projektovanih isključivo za lovnu i sportsku, a nikako vojnu upotrebu.
Evo još geometrijskih i brojčanih podataka o 7×64 kalibru. Uz čauru dugu 64 mm, dobija se maksimalna ukupna dužina metka od 84 mm. Prečnik zrna iako deklarisan kao 7 mm, zapravo iznosi 7,25 mm (.284 inča). Ukupni ugao ramena čaure iznosi 40,42 stepena, a prečnik dna čaure je 11,95 mm. Kalibar 7×64 ispaljuje se iz pušaka standarden „medium” srednje dužine sanduka, koja odgovara kalibrima 8×57 IS i .30-06 S. Unutrašnje ožljebljenje 610 mm duge (C.I.P.) opitne cevi ima korak 1:8 2/3 (1:220 mm). Pripala se obavlja „large rifle” velikom puščanom kapislom. Kod onih koji na Zapadu sami pune municiju za lov i sportsko pucanje, preporuka je da se čaura trimuje do 63,80 mm, a da se najbolja preciznost postiže zrnima od 150 i više grejna (9,7 g i više).
Po teorijskoj ponudi zrna 7×64 metak se kreće od 80 do 180 grs (5,2 do 11,7 g), ali uglavnom masa zrna ovog kalibra se kreĆe od 120 grejna (7,8 g) do 177 grs (11,5 g). Sa zrnom srednje težine TIG 10,5 g (162 grejna) početna brzina iznosi 880 m/sec, a energija na ustima cevi E0=4066 J, uz maksimalni pritisak 4150 bar. Ovaj visoki, skoro magnum pritiska je pored pravilnog odnosa zapremine i dimenzija čaure, zaslužan za visok energetski nivo ovog kalibra. Za ovo TIG Breneke zrno (10,5 g), kada je puška upucana na GEE=179 m, putanja projektila na daljinama: 50 m, 100 m, 150 m, 200 m i 300 m, ima nadvišenja i padove: +1,3 cm, +4,0 cm, +2,8 cm, -2,9 cm i -30,2 cm. Vidimo da u tom slučaju u lovu možemo sve do 200 m pucati bez korekcije. Teže zrno, opet Breneke, istog tipa TIG, mase 11,47 g (177 grs) ima V0= 850 m/s, E0= 4154 J, GEE=175 M i putanju +1,4, +4,0, +2,5, -3,7, -32,4 cm, što će reći skoro identičnu putanju prethodnoj. Ostali proizvođači municije poput „PPU”, „S&B”, imaju nešto skromnije brzine, energiju i putanju, jer smo uzeli najuverljivije primere municije Breeneke i RWS.
Kako je firma “Brenneke” putem sudskog procesa ostvarila eksluzivno pravo na Torpedo TIG i TUG zrna, to je RWS nastavio da ih proizvodi u istoj konstrukciji, ali se sada zovu ID Classci (TIG) i UNI Claccis (TUG). Reč je apsolutno o istoj konstrukciji zrna, ali ih samo proizvode dve različite nemačke fabrike municije, “Brenneke” iz Langehagena i RWS iz Furtha (grad koji je spojen sa Nirnbergom). Izvanredne osobine ovog Vilhelmovog lovno sportskog kalibra, nisu ostale neprimećene ni u SAD. Tako je po njegovoj ideji, a od čaure .30-06S, godine 1925, nastao takođe izvrsni metak .270 Winchester, a 1957. sjajni, ali manje poznati .280 Remington metak. Sva tri metka sličnog su energetskog potencijala, odlične balistike i omiljeni su među lovcima i strelcima.
U Evropi ne postoji visoka divljač koja se ne može efikasno loviti kalibrom 7×64. Veprovi, jelenska divljač, pa i medvedi, padaju u vatri, ako su dobro pogođeni odgovarajućim zrnom ovog kalibra. Mnogi poznati evropski lovci, naročito nemački lovci uporno love kalibrom 7×64, ne dozvoljavajući da ih preobrate zagovornici efikasnih, modernih magnum i šort magnum kalibara. Ustvari o izboru kalibra ne može se dati isključiva ocena ili preporuka. Veliki broj ponuđenih raznih kalibara, daje lovcu mogućnost da po svojoj želji i afinitetu izabere za sebe odgovarajući metak – kalibar. Popularnost Brenekeovog kalibra 7×64 ogleda se u činjenici da nema ni jednog ozbiljnog svetskog proizvođača municije koji kalibar 7×64 nema u svojoj ponudi. Na našim prostorima takođe je popularan i lovci ga vole, jer ima izuzetno dobar efekat na cilju uz znatno blaži trzaj od najmasovnijih 8×57 IS i .30-06 S kalibara. Poslednjih godina kalibar 7×64 zbog svih navedenih osobina, postaje sve češći u našim lovištima, iako ćemo mu uskoro proslaviti 100. rođendan.
Na evropskom kontinentu, a naročito u zemljama koje su bile u okviru Austro Ugarske monarhije i Nemačke, mnogi lovci love visoku divljač isključivo puškama prelamajućih cevi. Kip-laufi, kombinirke, drilinzi i dvokuglare, uvek su se smatrali oružjima viteškog lova. Zato je Wilhelm Breneke, godine 1920, za prelamajuće puške konstruisao novi kalibar 7x65R. To nije ništa drugo, nego karabinski metak 7×64, dimenziono i pritiscima prilagođen puškama prelamačama. Kao svi stari klasični oružari, konstruktori i balističari, Breneke se pridržavao sledećeg pravila: karabinski kalibri koji na dnu čaure imaju žljeb-kanal, u koji ulazi zub izvlakača, ali nemaju ivicu-obod na dnu čaure, ti kalibri ne idu u puške sa prelamajućim cevima.
Za prelamače se konstruišu posebni kalibri sa ivicama (rund na nemačkom, ili rim na engleskom), na dnu čaure, tu ivicu lako zahvata dugi lučni izvlakač i taj se metak – kalibar dodatno označava slovom R. Danas se više to ne poštuje, pa su zato česti problemi sa ekstrakcijom ispaljenih čaura. Kalibar 7×65 R je od nastanka 1920, do danas postao najviše korišćen u puškama prelamajućih cevi. Jači je i ima položeniju putanju od starijeg 7×57 R, a pri tome nije neprijatan za pucanje. Razvio je Vilhelm još jači metak 8×64 R, ali se tak kalibar nikada nije proširio među lovcima, za razliku od starijeg metka 8×57 IRS.
Pouzdano izvlačenje
Zbog zgloba i slabijeg bravljenja R kalibri uvek imaju i manje maksimalne pritiske, tako da 7×65 R daje max po CIO u 3.800 bar, što je 10% iznad kalibra 7×57 R. To je tajna njegove snage i putanje. Ukupna dužina metka 7×65 R iznosi 83,6 mm, ugao ramena čaura je 40,52 stepena, a prečnik dna sa ivicom je 13,32 mm. Ovaj se metak lako uvodi rukom u cev i vrlo pouzdano se izvlači, ili ejektorima izbacuje ispaljena čaura. Paleta zrna stvarnog prečnika 7,25 mm je identična onoj sa uzora, odnosno kalibra 7×64. Na primer Brenekeovo zrno TIG mase 11,5 g (177 grs), ima V0=820 m/s, E0=3860 J, GEE na 168 m, daje putanju: +4,0 cm na 100 m, +2,0 cm na 150 m, -5,1 cm na 200 m i 36,9 cm na 300 m. Fina položena putanja. Danas skoro svi proizvođači prelamača rade svoje puške u kalibru 7×65 R, jer se i njiim, kao i njegovim uzorom 7×64, može odstreliti sva evropska visoka divljač. Videli smo u ovom kratkom prikazu dva izvanredna kalibra za lov i precizno pucanje. Skoro stogodišnji rad, garant je neospornog kvaliteta.
Zrno TIG (torpedo ideal geschoss) ima dvodelno olovno jezgro, kod koga je prednji deo jezgra znatno mekši. Košuljica je niklovana čelična i ima tri prstena koji prosecaju pravilan krug na meti. To omogućuje jasan krvi trag posle pogodka. Vrh TIG zrna lako prelazi u pravilnu pečurku i nema fragmenata – splitera. TIG zrna namenjena su za lov divljači manje i srednje mase. Greška je pucati TIG zrnima na najkrupnije veprove ili ogromnog evropskog jelena. Za tu divljač postoje druga primerenija zrna. TIG zrna u ova dva kalibra imaju masu od 11,5 g.
U eri kada se sve više vodi računa o ekologiji, „Breneke” je razvio i TIG Nature zrno koje nema olovno jezgro. Po obliku slično je prethodnom, ali mu je masa znatno manja, jer je bez olova. Ona iznosi 8,3 g (128 grs), E0=3603 J, V0=930 m/s(7×64), odnosno E0=3362 J i V0=900 m/s (7×65 R).
Ozbiljan balistički koeficijent
Pored ova dva zrna “Brenneke” u oba kalibra nudi i zrno TOG (torpedo optimal geschoss). Ono ima kontrolisanu deformaciju, visok procenat očuvanja mase, visoku preciznost i visok balsitički koeficijent. Prstenovi i torpedo oblik daju mu karakteristike TIG zrna na cilju. Masa zrna 7 iznosi 9,7 g (150 grejna). Zanimljivo je da „Breneke”, zrno TOG radi u čitavoj lepezi kalibara: 6 mm, .243, 7 mm, 7,62 mm, 8 mm, 9,3 mm, .375 i 10,3 m, sa više gramaža u okviru istog kalibra. Ovim zavšavamo prikaz o legendarnom Wilhelmu Brennekeu i njegovim zaista uspešnim kalibrima 7×64 i 7×65 R. Ni posle skoro 100 godina, nije im umanjena popularnost i efikasnost.
V. MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još