Derya MK-12 IPSC

Prvo da vam predstavimo pušku Derya MK-12 IPSC, iako je to u suštini skoro ista puška kao i Derya MK-12. Na prvi pogled vidi se da podmodel namenjen strelcima u praktičnom streljaštvu ima više oranž obojenih delova kako bi delovao sportski, a ne vojnički agresivno