Najbolji u generaciji

Ukoliko se kao parametar uzima realna potreba prosečnog korisnika kratkocevnog oružja, ovaj kompaktni pištolj vrhunske izrade i svojstava je više nego optimalan izbor i pored nešto više cene