Remington RP-9

Na prvi pogled, Remington RP-9 ne odstupa od tipične pojave modernih “plastikanera”. To je pištolj sa polimerskim ramom povećanog kapaciteta i unutrašnjim udaračem