O nama

OSNIVAČ I IZDAVAČ NID KOMPANIJA „NOVOSTI“ A D

Generalni direktor Olivera ANĐELKOVIĆ

Glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“ i svih izdanja NID Kompanije Novosti A. D.

Milorad VUČELIĆ

Pomoćnik glavnog i odgovornog  urednika za digitalna izdanja: Andrijana NEŠIĆ

Odgovorni urednik „Kalibra“ Ivan ŽALAC

Novinar Milica MATARUGA

STALNI SARADNICI:

Vlada MITROVIĆ (lovačko oružje, municija, testovi)
Dragan ŠAPONJIĆ (vojno i policijsko naoružanje, testovi, noževi)
Sebastian BALOŠ (svetsko naoružanje avioni, brodovi, tenkovi, oklopna vozila, oruđa velikog kalibra)
Milan MILANOVIĆ (staro i vojno oružje, testovi, municija)
Vladimir MIJAILOVIĆ (lov)
Milan OSTOJIĆ (lov)
Slobodan ORAŠANIN (vojno naoružanje)
Boris RAKIĆ (lukovi i strele, testovi)
Ivan LUČIĆ (municija)
Ninoslav TRIFUNOVIĆ (tutorijali, testovi, oružje, eksplozivi, preživljavanje)
Ljubiša MOMČILOVIĆ (testovi sportskog oružja)
Vukota ĐUKIĆ (streljaštvo)
Aleksandar Jovanović (testovi, dalekometno streljaštvo)

Aleksandar Miletić (lov, testovi oružja)

ADRESA REDAKCIJE: 11 000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7, telefon 011/ 3028-106; fax: 3028-388