Šta donosi novi Zakon o oružju i municiji

Glavne izmene su u oblasti definicije oružja koje su potpuno različite u odnosu na stari Zakon. Po novom ZOOM oružni list obnavljaće se na deset godina, uvedena je obaveza lekarskog pregleda na svakih pet godina, a tu je i razlog zbog čega se nabavlja, drži ili nosi oružje

Kako nam na našu adresu svakodnevno stižu brojna pitanja lovaca, kolekcionara, sportskih strelaca i vlasnika oružja oko primene novog ZOOM, odlučili smo da odgovore potražimo od Uprave za upravne poslove MUP Srbije, odnosno nadležnih organa. Objašnjenja na vaše nedoumice prenosimo vam u celini.

Koje bitne novine u odnosu na prethodni donosi novi Zakon o oružju i municiji?

– Novim Zakonom o oružju i municiji pooštreni su uslovi za posedovanje oružja. Osim onih koji su postojali u ranijem zakonu (neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, punoletstvo i poslovna sposobnost, obuka u rukovanju oružjem) uvedena su i dva nova: zdravstvena sposobnost (obavezno dostavljanje zdravstvenog uverenja u kome će se konstatovati da se radi o psiho-fizičko zdravoj osobi koja može držati i nositi oružje) i opravdan razlog (prilikom podnošenja zahteva za nabavku oružja građani će biti u obavezi da se izjasne o razlozima podnošenja zahteva za nabavljanje, držanje i nošenje oružja).

U novom ZOOM novina je kolekcionarska dozvola koja se može izdati fizičkom licu koje poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja. Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati više komada oružja i na osnovu nje mogu držati municiju u svim kalibrima. Oružje mogu nabavljati bez odobrenja MUP, s obzirom na to da poseduju kolekcionarsku dozvolu, uz obavezu da nakon nabavljanja oružja podnesu zahtev za registraciju oružja.

Novim Zakonom predviđeno je da se municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može nabavljati na osnovu isprave o oružju. Data je mogućnost spravljanja municije članovima streljačkih i lovačkih organizacija.

Uvedena je i kategorija „onesposobljeno oružje“ kojom je omogućeno građanima da drže kao suvenir određene komade oružja koji za njih imaju afekcionu vrednost.
Novim ZOOM propisano je da gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektrošokova spadaju u kategoriju D. Oružje iz ove kategorije može se nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa ovim zakonom.

Novim ZOOM propisano je da maloletna lica starija od 16 godina mogu nositi gasni sprej, dok punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve i uređaje za izazivanje elektrošokova.

 Jedan od uslova za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole je obavezan lekarski pregled. Gde će se on obavljati i na koji vremenski period će se izdavati?

– Članom 2 Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja („Službeni glasnik RS“ broj 25/16) predviđeno je da se zdravstvena sposobnost fizičkih lica za držanje i nošenje oružja utvrđuje lekarskim pregledima koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i koja dobije rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da može obavljati navedene preglede.

Članom 8 navedenog pravilnika predviđeno je da se uverenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje s rokom važenja od pet godina.

Koji su to opravdani razlozi, koje treba da navede podnosilac zahteva za dobijanje dozvole?

– Članom 11 ZOOM oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja imaju opravdan razlog i to:

(1) za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B – ukoliko učine verovatnim da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti,
(2) za lovačko oružje kategorije B – dostave dokaz da ispunjavaju uslove za posedovanje lovne karte,
(3) za sportsko oružje – uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji.

Da li će svako ko legalno poseduje dozvolu za držanje oružja morati da poseduje prostorno-tehničke uslove?

– Članom 11 ZOOM oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Pravilnikom o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije („Službeni glasnik RS“ broj 9/16) bliže se uređuju prostorno-tehnički uslovi za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije, koje treba da ispunjavaju fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Sportskim strelcima ukinuto je odobrenje za nabavku municije. Da li će biti dozvoljeno nabavljati je na osnovu oružnog lista za sve vrste oružja i da li su količine ograničene?

– Članom 20 ZOOM predviđeno je da se municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može nabavljati na osnovu izdate dozvole o oružju.

Vlasnici oružja mogu nabavljati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje.

Fizička lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola mogu držati municiju u svim kalibrima.

Po novom Zakonu, da li će vazdušno i tetivno oružje- sportsko moći slobodno da se nabavlja bez obavezne registracije?

– Zakonom o oružju i municiji predviđeno je da kategoriji C pripadaju onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak s centralnim ili ivičnim paljenjem, vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili čija je brzina projektila 200m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libri.

Oružje iz kategorije C može se slobodno nabavljati u slučajevima predviđenim ovom zakonom, a držati uz prijavu nadležnom organu.

Shodno navedenom zakonu kategoriji D pripadaju hladno oružje, gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg, kao i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101 libre.

Oružje iz kategorije D može se nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa ovim zakonom.

Koliko dugo će važiti oružni list?

– Zakonom o oružju i municiji predviđeno je da se oružni list izdaje sa ograničenim rokom važenja do deset godina.

R.K.

foto: arhiva „Kalibra“

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još