Šta donosi novi Zakon o oružju i municiji

Glavne izmene su u oblasti definicije oružja koje su potpuno različite u odnosu na stari Zakon. Po novom ZOOM oružni list obnavljaće se na deset godina, uvedena je obaveza lekarskog pregleda na svakih pet godina, a tu je i razlog zbog čega se nabavlja, drži ili nosi oružje

Kako nam na našu adresu svakodnevno stižu brojna pitanja lovaca, kolekcionara, sportskih strelaca i vlasnika oružja oko primene novog ZOOM, odlučili smo da odgovore potražimo od Uprave za upravne poslove MUP Srbije, odnosno nadležnih organa. Objašnjenja na vaše nedoumice prenosimo vam u celini.

Koje bitne novine u odnosu na prethodni donosi novi Zakon o oružju i municiji?

– Novim Zakonom o oružju i municiji pooštreni su uslovi za posedovanje oružja. Osim onih koji su postojali u ranijem zakonu (neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, punoletstvo i poslovna sposobnost, obuka u rukovanju oružjem) uvedena su i dva nova: zdravstvena sposobnost (obavezno dostavljanje zdravstvenog uverenja u kome će se konstatovati da se radi o psiho-fizičko zdravoj osobi koja može držati i nositi oružje) i opravdan razlog (prilikom podnošenja zahteva za nabavku oružja građani će biti u obavezi da se izjasne o razlozima podnošenja zahteva za nabavljanje, držanje i nošenje oružja).

U novom ZOOM novina je kolekcionarska dozvola koja se može izdati fizičkom licu koje poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja. Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati više komada oružja i na osnovu nje mogu držati municiju u svim kalibrima. Oružje mogu nabavljati bez odobrenja MUP, s obzirom na to da poseduju kolekcionarsku dozvolu, uz obavezu da nakon nabavljanja oružja podnesu zahtev za registraciju oružja.

Novim Zakonom predviđeno je da se municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može nabavljati na osnovu isprave o oružju. Data je mogućnost spravljanja municije članovima streljačkih i lovačkih organizacija.

Uvedena je i kategorija „onesposobljeno oružje“ kojom je omogućeno građanima da drže kao suvenir određene komade oružja koji za njih imaju afekcionu vrednost.
Novim ZOOM propisano je da gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektrošokova spadaju u kategoriju D. Oružje iz ove kategorije može se nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa ovim zakonom.

Novim ZOOM propisano je da maloletna lica starija od 16 godina mogu nositi gasni sprej, dok punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve i uređaje za izazivanje elektrošokova.

 Jedan od uslova za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole je obavezan lekarski pregled. Gde će se on obavljati i na koji vremenski period će se izdavati?

– Članom 2 Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja („Službeni glasnik RS“ broj 25/16) predviđeno je da se zdravstvena sposobnost fizičkih lica za držanje i nošenje oružja utvrđuje lekarskim pregledima koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i koja dobije rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da može obavljati navedene preglede.

Članom 8 navedenog pravilnika predviđeno je da se uverenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje s rokom važenja od pet godina.

Koji su to opravdani razlozi, koje treba da navede podnosilac zahteva za dobijanje dozvole?

– Članom 11 ZOOM oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja imaju opravdan razlog i to:

(1) za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B – ukoliko učine verovatnim da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti,
(2) za lovačko oružje kategorije B – dostave dokaz da ispunjavaju uslove za posedovanje lovne karte,
(3) za sportsko oružje – uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji.

Da li će svako ko legalno poseduje dozvolu za držanje oružja morati da poseduje prostorno-tehničke uslove?

– Članom 11 ZOOM oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Pravilnikom o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije („Službeni glasnik RS“ broj 9/16) bliže se uređuju prostorno-tehnički uslovi za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije, koje treba da ispunjavaju fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Sportskim strelcima ukinuto je odobrenje za nabavku municije. Da li će biti dozvoljeno nabavljati je na osnovu oružnog lista za sve vrste oružja i da li su količine ograničene?

– Članom 20 ZOOM predviđeno je da se municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može nabavljati na osnovu izdate dozvole o oružju.

Vlasnici oružja mogu nabavljati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje.

Fizička lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola mogu držati municiju u svim kalibrima.

Po novom Zakonu, da li će vazdušno i tetivno oružje- sportsko moći slobodno da se nabavlja bez obavezne registracije?

– Zakonom o oružju i municiji predviđeno je da kategoriji C pripadaju onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak s centralnim ili ivičnim paljenjem, vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili čija je brzina projektila 200m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libri.

Oružje iz kategorije C može se slobodno nabavljati u slučajevima predviđenim ovom zakonom, a držati uz prijavu nadležnom organu.

Shodno navedenom zakonu kategoriji D pripadaju hladno oružje, gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg, kao i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101 libre.

Oružje iz kategorije D može se nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa ovim zakonom.

Koliko dugo će važiti oružni list?

– Zakonom o oružju i municiji predviđeno je da se oružni list izdaje sa ograničenim rokom važenja do deset godina.

R.K.

foto: arhiva „Kalibra“

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Primer dobrog marketinga

Pištolj na koji želimo da skrenemo pažnju, ne zaslužuje mnogo prostora zbog svojih tehničkih karakteristika, već više kao primer kako se preko emocija potencijalnih kupaca, pokušava osvojiti deo tržišta...