Benellijevo pomeranje granica

Modelom 828U, italijanski konstruktori dali su svoj inženjerski maksimum, a umetnici Fine Arts Academy iz Urbina, su sve to upakovali u do sada neviđeni estetski oblik. Kako sami ističu, ne postoji nijedan detalj, nijedan podsklop o kome se nije posebno vodilo računa. Kako sa aspekta funkcionalnosti, tako i u dizajnu

Svaki oružarski sajam širom sveta ima uvek nešto što ga je za tu godinu obeležilo. Najkvalitetniji i najprestižniji od svih, ali po obimu manji od američkog u Las Vegasu, sajam IWA 2015. u Nirnbergu imao je ovog marta svoje hitove. Najveća novost među karabinima bio je Sauer 404, dok je kod pušaka glatkih cevi bila bok sačmarica Benelli 828U.

Modelom 828U, “Benellijevi” konstruktori su dali svoj inženjerski maksimum, a umetnici “Fine Arts Academy” iz Urbana su sve to upakovali u savršen dizajn
Modelom 828U, “Benellijevi” konstruktori su dali svoj inženjerski maksimum, a umetnici “Fine Arts Academy” iz Urbana su sve to upakovali u savršen dizajn

Radikalno svoja i sa potpuno originalnim „Benellijevim“ rešenjima, da su je tokom sajma intenzivno upoznavali oružarski novinari, brojni posetioci, ali i inženjeri i dizajneri mnogih firmi koje rade bok sačmarice. Ove godine standardi izrade bok sačamrica su pojavom Benellija 828U, pomereni daleko unapred. To nas ne čudi, jer je sedište ove ugledne firme u italijanskom gradu Urbino, koji je bio centar renesansne umetnosti. U Urbinu je genijalni Rafaelo pod okriljem plemićke porodice Montefeltro stvarao svoja neprolazna remek-dela. I danas „Benellijevi“ dizajneri i konstruktori pušaka tesno sarađuju sa Akademijom finih umetnosti iz ovog grada. Zato se mora priznati da su sve „Benellijeve“ puške bolje ili jednake po kvalitetu od konkurentskih, ali svakako estetski lepše. U tom italijanskom smislu za lep industrijski dizajn su daleko otišle puške oznake Benelli Rafaelo, Benelli Montefeltro i Benelli Argo. Međutim, današnja nova bokerica Benelli 828U, je sve nadmašila u dizajnu i inovativnosti konstrukcije.

Konstruktorski maksimum

Njena oznaka 828U, znači 828 – godinu, U – u Urbinu, gradu umetnosti koji je svrstan na UNESCO listu svetske baštine, čuvenog vojvodtsva mecene svih umetnika renesanse Federica Da Montefeltra. U to vreme procvata nauke i umetnosti Firenca, Padova i Rim, gledali su u leđa Montefeltrovom Urbinu. Iz tog prebogatog istorijskog nasleđa, energiju za izradu svojih vanserijskih pušaka crpi firma „Benelli Armi“. Modelom 828U, „Benellijevi“ konstruktori dali su svoj inženjerski maksimum, a umetnici Fine Arts Academy iz Urbina, su sve to upakovali u do sada neviđeni estetski oblik. Kako sami ističu, ne postoji nijedan detalj, nijedan podsklop o kome se nije posebno vodilo računa. Kako sa aspekta funkcionalnosti, tako i sa gledišta estetike. Već samo držanje ove puške u ruci i njeno razgledanje predstavlja pravi vizuelni doživljaj. Da vam slovima i brojevima predstavimo i dokažemo prethodne reči pohvale, vezane za ovaj novitet…

Bravljenje i zaptivanje cevi u zoni ležišta metka odvija se praktično, po celom obimu tog kraja cevi
Bravljenje i zaptivanje cevi u zoni ležišta metka odvija se praktično, po celom obimu tog kraja cevi

Dve vertikalne postavljene cevi kalibra 12/76 mogu biti duge 65 ili 70 cm. Za unutrašnju trasu cevi je primenjeno savremeno, power bore rešenje, sa produženim prelaznim konusima i prečnikom duše cevi od 18,5 mm. Obe cevi imaju navojni priključak za prihvat kompleta „Benellijevih“ izmenjivih crio chokes – krio čokova. Već iz ovoga zaključujemo da su tokom izrade cevi i čokovi podvrgnuti kriogenom tretiranju, koje ima za cilj uklanjanje svih zaostalih napona. Brzim dubokim zamrzavanjem pomoću krio gasova (tečni azot), u materijalu dolazi do ublažavanja svih zaostalih naponskih stanja koja su nastala tokom bušenja, haldnog kovanja, brušenja i obrade cevi. Mi koji smo vični mašinskoj nauci, znamo da potencijalna prslina nekog dela, nastaje uvek u zoni koncentracije napona. To su konstruktori iz Urbina otklonili krio obradom cevi. Pitate se zašto to ne rade i drugi? Zato što je to previše skup postupak, koji bi znatno opteretio cenu puške.

Kočnica i poluga za prelamanje su posebno dizajnirani
Kočnica i poluga za prelamanje su posebno dizajnirani

Cevi su spojene kovanim čeličnim monoblokom i od njega, odnosno ležišta metka do zone čokova su potpuno slobodne. Tek u zoni čokova su spojene umetkom povezanim srebrnim lotom. Sve više proizvođača se odlučuje za ovaj savremeni način povezivanja bok cevi. Tako spojene cevi su lakše, ne postoji mogućnost korodiranja ispod spojnih pruteva i cevi pri opaljenju slobodno osciluju. U velikoj meri je izbegnuta temperaturna bimetalna dilatacija, odnosno pojava savijanja tople cevi prema hladnoj cevi. Na vrhu gornje cevi modela 828U se nalazi ventilirajuća nišanska šina širine 7 mm, izrađena od jakih karbonskih vlakana. Ova šina je demontažna i moguća je zamena drugom različite geometrije. Rešenje izmenjivih karbonskih nišanskih šina je prvi put primenjeno na prestižnom „Benellijevom“ poluautomatu Rafaelo Crio, gde se odlično pokazalo, jer karbonska šina ne narušava slobodno oscilovanje cevi pri opaljenju. Na kraju šine se nalazi mušica, koju čini izmenjivo jarko optik vlakno. U monobloku je ugrađen novi sistem ejektora koji reaguju tek opaljenjem metka. Oni nemaju stalno nategnute opruge, koje vremenom slabe ili pucaju, već energiju akumuliraju tek posle opaljenja metka.

Sve klizi glatko i savršeno

Za sabijanje koriste isključivo inercioni impuls, nastao opaljenjem metka. Ejektori su kompletno smešteni u monobloku bez ikakve veze sa podkundakom. Čokovi Benelli 828U bokerice su od istog materijala kao i cev, kriogeno su testirani, dugi su 70 mm, ne izviruju van cevi i po tvrdnji konstruktora daju izuzetno ujednačen posip.

Model 828U ima skidajući udarni mehanizam što je svrstava u puške blitz sistema opaljenja vatri. Za skidanje sistema isporučen je mali alat, urađen od polirane opružne “patentirane” žice
Model 828U ima skidajući udarni mehanizam što je svrstava u puške blitz sistema opaljenja vatri. Za skidanje sistema isporučen je mali alat, urađen od polirane opružne “patentirane” žice

Kako se zabravljuju cevi kod Benelija 828U? U uzanoj, niskoj zaobljenoj glavi puške – baskuli, izrađenoj od ergala, nalazi se profilisani fino brušeni čelični pokretni segment. Ovaj čvrsti kovani deo, gornjim delom ulazi u kanal urezan u produžetku gornje cevi, a donjim delom čvrsto drži venac u zoni donje cevi. U poziciji zatvorenih cevi, zabravljujući segment se ponaša kao jaka čelična ploča, koja je zavarena za cevi po celom obimu. Ovde nema klasičnih ključeva koji brave cevi u bravećim tačkama iznad, u sredini ili ispod cevi.

Vrhunska izrada na svakom detalju
Vrhunska izrada na svakom detalju

Bravljenje, zaptivanje cevi u zoni ležišta metka se odvija praktično po celom obimu tog kraja cevi. Zato ovde sve destruktivne napone nastale opaljenjem metka nose, monoblok i zabravljujući segment. Praktično ništa od tih jakih napona i sila, ne trpe okretne tačke oko kojih se prelamaju cevi. A, to znači da tokom duge i intenzivne upotrebe puške, neće doći do rasklimavanja cevi u baskuli. Pored ovog bravećeg bloka, postoje u gornjem delu i dva cilindrično konusna klina, koji ulaze u svoja ležišta u gornjem delu produžetka mono bloka. Na štandu „Benellija“ nam je inženjer domaćin štanda rekao da ovi jaki klinovi uopšte nemaju ulogu zabravljivanja, već samo pozicioniranja cevi.

Pazite, praktično kompletnu konstrukciju kakvu „Beretta“ koristi za bravljenje cevi svojih 686 bokerica, služi za poziciono sigurno vođenje cevi pri zatvaranju, kao i eventualno sprečavanje bočnog pomeranja pri opaljenju. Izuzetna konstrukcija brave, koja je korak napred u odnosu na slična Blaser, Merkel i Haenel rešenja. Ovde je površina zabravljivanja veća i imamo dodatna dva jaka gornja klina. Pomičnim zabravljujućim blokom i gornjim klinovima se komanduje gornjom polugom, koja se u našoj literaturi po svojim izumiteljima naziva Westley Richards (W-R) poluga. E, ovde je ta W-R poluga priča za sebe… Prvo njen lični potpuno asimetrični oblik je inspirisan oblikom dugog rečnog ostrva u oblasti grada Urbina. Zatim, ovde poluga u zatvorenom položaju uopšte ne stoji na sredini u uzdužnoj osi puške. Westley Richards poluga je potpuno pomerena u levu stranu. A, kada je puška prelomljena, ona ostaje u svom krajnjem desnom položaju. Tokom dugog radnog veka puške, ona nikada ne menja svoje mesto. A znamo, da većina novih bokerica ima polugu malo u desno pomerenu, pa se taj položaj trošenjem puške polako pomera u levu stranu. Ovde toga nema. Pri nišanjenju vidite samo nišansku šinu i mušicu,a W-R poluga uopšte ne smeta, jer se nalazi sklonjena u levu stranu. Neverovatan je osećaj prelamanja cevi na Benelli 828U bokerici. Samo pomerite palac i poluga se već nađe ispod njega. Očekujete uobičajenu veliku silu otpora, jer se radi o novoj pušci, a ta sila je za dve trećine ispod očekivane.

Kundak je od vrhunskog drveta u koga je ugrađen specijalan amortizer
Kundak je od vrhunskog drveta u koga je ugrađen specijalan amortizer

Cevi zatim, lako kliznu na dole. Lagano dignete cevi u vis i kao na skupoj staroj bankarskoj kasi, jasni metalni „klik“ označava da je proces zabravljivanja završen. Nema škripe, natezanja, velikih sila… Sve je kao kad zatvarate skupocenu (opet ističemo) staru muzičku kutiju.

Model sa renomeom

Puška ima skidajući udarni mehanizam što je svrstava u puške blic (blitz) sistema opaljenja vatri. Kakav je to sistem? Možda neko pronađe moj stari tekst koji smo objavili o vrhunskim švedskim, možda i najboljim svetskim, bok puškama „Flodman“. Njih je konstruisao strelac, šampion Rune Flodman. Njegova genijalna konstrukcija podrazumeva da udarači i udarne igle imaju zajedničko pravolinijsko kretanje u osi cevi bok pušaka. Baš to isto su primenili kosntruktori iz Urbina, unapredivši ga blic skidajućom udarnom grupom. Spiralne opruge u ovom „Benellijevom“ udarnom mehanizmu pravolinijski potiskuju udarne igle ka kapislama metaka. Ceo sklop je smešten u duraluminijumsko kućište i lako se vadi iz baskule. Za skidanje je isporučen mali alat, urađen od sjajne polirane opružne patentirane žice. Obarač je jedan – selektivan. Selektor se nalazi u sredini kočnice, smeštene na vratu kundaka i jasno su obeleženi položaji opaljenja gornje ili donje cevi. Puška ima kočnicu koja ne reaguje na prelamanje cevi (W-R polugu), a postoji i klasična automatska kočnica. Udarna grupa radi na inercionom sistemu.

Kundak i podkundak 828U, urađeni su od fine orahovine, uz mekanu obrazinu. Između kundaka i baskule može se ugraditi više različitih distantnih pločica – spejsera, koji omogućavaju čak 40 različitih dužina i nagiba kundaka. Za kombinovanje i izbor željenih dužina i nagiba kundaka, razvijena je čitava nauka i predalžu obavezno postupanje po uputstvu detaljno datom na Internetu. Tu je i progresive comfort, progresivni amortizer trzaja ugrađen u dno kundaka. Taj složeni amortizer u zavisnosti od laboracije ispaljenig metka, uključuje različiti broj amortizujućih elastičnih prstenova. Tako strelac skoro uvek ima isti blagi udar puške u rame.

Varijanta Benellija 828U sa tamno finiširanim metalnim delovima
Varijanta Benellija 828U sa tamno finiširanim metalnim delovima

Ova puška teži 2,8 do 2,98 kg, zavisno od dužine cevi. Uz nju se isporučuje pet izmenjivih čokova, spejseri za podešavanje kundaka i alatka za skidanje udarnog mehanizma. Dizajn baskule, kundaka, podkundaka, W-R poluge je plod umetnika Fine Art Academy iz Urbina. U svetu bok pušaka do sada nije bilo ovako estetski lepog primerka. Naravno, vreme mora da potvrdi njen kvalitet, ali ime „Benelli“, dostignuti standardi (ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001, NATO ADAP 2110) i angažovanje priznate umetničke akademije su dovoljan preduslov za svetlu budućnost ove puške. Kada se bude pojavila u našim prodavnicama, sigurno je da neće biti jeftina! Uskoro ćemo vam predstaviti malene Benelli Swan poluatomate…

tekst i slike: Vlada MITROVIĆ

foto: „Benelli Armi“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još