Skupocen rad

U zemljama sa razvijenom lovačkom tradicijom, lovci sa dubokim džepom ne kupuju svoje puške u lovačkim prodavnicama. Bez obzira kako bila skupa i kvalitetna, serijski ili maloserijski rađena puška, za njih nije dovoljno dobra. Jedini izbor za tu kategoriju bogatih lovaca predstavlja po narudžbini, poštujući stroge zahteve kupca, ručno rađena puška. Iako se vremena menjaju na lošije stanje od prethodnog, što oslikava primer austrijskog Ferlaha, u kome je nekada mnogobrojna puškarska zadruga pala na jedva desetak članova, ipak pojedini vrhunski puškari opstaju, zadivljujući nas i dalje svojim proizvodima. Jedan od njih je austrijski puškar Werner Bartolot, koji iako relativno mlad, proizvodi niz prelepih pušaka da dostojno prezentuje ime i ugled koruških “master mahera” puškarskog umeća. Strogo poštujući sve želje naručioca oružja, Werner proizvodi dvokuglare položare, dvokuglare bokerice, sve konfiguracije drilinga, jednocevne puške prelamajuće ili fiksne cevi, repetirajuće karabine sistema Mauser M98, jednocevne i dvocevne sačmarice – položenih ili bok rasporeda cevi.

Položara dvokuglara u tropskom kalibru .470 NE, moćni kalibar namenjen za afrički lov

Imali smo prilike da vidimo puške Wernera Bartolota i taj doživljaj ćemo podeliti u narednim redovima sa vama. Wernerov opus zaista je bogat raznim vrstama pušaka, tako da odmah krećemo sa prikazom pojedinih modela i familija lovnih pušaka. Počinjemo dvokuglarama položenih cevi. Dvokuglare položare su u raznim varijantama najčešće naručivane puške kod svih prestižnih puškara. Werner ih ima više modela i počinjemo priču njegovom Doppel Buchse (dvokuglarom položarom) u tropskom kalibru .470 NE. Ovaj moćni kalibar koristi se u afričkim lovovima na big six (šest velikih trofeja: slon, nosorog, afrički bivo, lav, leopard i nilski konj), životinje koje se smatraju veoma opasnim po lovca. Dva brza metka iz dvokuglare su i veoma viteški izbor oružja, jer traže hrabrost i visoko umeće lovca. Metak .470 Nitro Express, ima zrno mase 32,4 g, početnu brzinu od 655 m/s i energiju na ustima cevi E0=6950 J. Ako je puška upucana na 150 m, pad zrna na 200 m iznosi 13,2 cm. Ovako moćna puška zahteva vrhunsku izradu cevi i baskule. Cevi su spojene za izradu komplikovanim i skupim demi blok postupkom, kod koga se svaka cev radi sa svojom polovinom ključeva. Zatim se pažljivim lotovanjem sve to povezuje u celinu. Puška ima četiri preklopna zadnja nišana za daljine od 50 do 200 m. Zadnji nišan ima V zarez sa zlatnim umetkom na sredini. Mušica je podesiva po visini, a zadnji nišani se u lastinom repu podešavaju po pravcu. Zabravljivanje se obavlja Purdey Scott mehanizmom sa tri braveća ključa. Pored dva donja Purdey ključa koje blokira horizontalna dvozuba ploča, postoji na gornjem delu cevi treći ključ koji blokira klin u baskuli. Puška ima klasičnu Westley-Richards polugu za prelamanje cevi. Udarni mehanizam ili mehanizam vatri, se nalazi na bočnim pločicama i ima sedam osovinica. Odlika ovog skupog H&H mehanizma vatri je sigurnosni interseptor sistem, koji hvata unutrašnji udarač u svim slučajevima, osim kada je obarač povučen do kraja. Kočnica puške se nalazi na uobičajenom mestu – na vratu kundaka. Dva nezavisna obarača opaljuju svaki svoju cev. Tu tačno dokumentuje rastojanje pogodaka iz obe cevi, daljinu pucanja, vremenski interval opaljenja iz leve i desne cevi, kao i tačno definisanu korišćenu vrstu municije. Kada se sve ovo ispoštuje, priče o nepreciznosti dvokuglara padaju u vodu. Ova Wernerova dvokuglara ima fini orahov kundak nemačkog tipa, bogatu gravuru sa detaljima afričkog lova uokvirenih sitnom arabeskom i vrhusnku završnu obradu. Pored ovog navedenog Werner Bartolot ih može uraditi u svim kalibrima, počev od .17 HMR do .700 Express. Sve to, naravno, poštujući telesne dimenzije kupca i sve njegove specifične želje. Puška uvek dolazi u skupom kožnom koferu. Cena se takođe dugo i pažljivo dogovara, ali se mora računati na više hiljada evra. Veliki i viteški afrički kalibri uglavnom imaju široke ivice na dnu čaure, što znatno olakšava ugradnju ejektora, koji selektivno izbacuju ispaljene čaure.

Vrhunski čelik i obrada usta cevi dvokuglare .470 NE

U lovu na opasnu divljač za razliku od situacija lova niske divljači sačmaricom, ejektori mogu nekada značiti razliku između života i smrti. Tu je takođe važan pravilan odabir nišana. S obzirom da se radi o veoma krupnoj divljači na koju se puca sa relativno malih udaljenosti, bolje je koristiti mehaničke nego neadekvatne optičke nišane. Takve optike moraju da imaju mogućnost vrlo malog uvećanja 1 ili 1,5 puta, a nikako ne smeju da se koriste optički nišani sa najmanjim uvećanjem 3, 4 ili 6 puta. Priče iskusnih afričkih lovaca kažu, da ranjeni leopard munjevito napada lovca i tada nema mnogo vremena za traženje cilja u okularu i eventualno prepunjavanje puške. Mnogim bogatim lovcima je u takvim situacijama, život spasao profesionalni lovac – pratilac.

Kip lauf sa montiranom optikom u ultra brzom kalibru 6,5-284 Norma. Puška ima prelepu keltsku gravuru

Werner Bartolot u svoj ponudi ima i dvokuglare položenih cevi, koje imaju Anson Deeley mehanizme vatri. Podsećamo, ovaj sistem podrazumeva da se pri prelamanju cevi podkundakom deluje na podizače, koji zapinju unutrašnje udarače (čekiće) dovodeći ih u zahvat sa zapinjačem. Anson Deeley sistem je jednostavan i veoma pozdan i većina hamerles položara glatkih ili ožlebljenih cevi koristi ovu, 150 godina staru konstrukciju. Upoznali smo vas sa zanimljivim rešenjima trećeg ključa kod jedne Wernerove dvokuglare. Umesto napred pomenutog Scottovog trećeg ključa, Werner je ugradio složenu “lutkinu glavu” – konusni kupasti ispust, koji u odgovarajućem ležištu na baskuli čvrsto pozicionira cevi u baskuli. Tu brave samo donji Purdey ključevi, a “lutkina glava” i bočne blende nepogrešivo određuju položaj cevi u baskuli. Ova se rešenja danas vrlo retko mogu videti, jer su veoma složena za izradu. To kod ovog lepog modela Werneru nije pravio problem. On je čak na dnu “lutkine glave” urezao kanal, koji služi za pravilno vođenje ugrađenih selektivnih ejektora. Iako je Anson Deeley sistem jeftiniji od H&H i ova puška je veoma skupa. Paljeni finiš baskule i sitna cvetna gravura, govore o ukusu naručioca ove puške. Na pušku su pored mehaničkih nišana ugrađeni i donji oslonci za skidajuću montažu optičkog nišana. Kako je ova box lock dvokuglara urađena u starom dobrom 9,3x74R kalibru, koji zrnu RWS Uni Classic, mase 19 g, još na 200 m daje energiju E200 = 3218 J (E0=4589 J), ugradnja kvalitetnog optičkog nišana je sasvim opravdana. Za ovakvu pušku bi jedan Swarovski Z6 1-6×24 ili Schmidt & Bender 1-8×24 bili idealan izbor, jer lovcu daju izvanredne mogućnosti pucanja u šumskom lovu na daljinu od 10 m, kao i sa čeke na cilj udaljen 150-200 m.

Keltska gravura neobičnih šara

Da kod Wernera Bartolota lovačke puške naručuju i ljibitelji lova u kom se puca na velikim daljinama, pokazuje jednometni prelamajući kip-lauf u savremenom ultra brzom kalibru 6,5-284 Norma. Puška ima hand spanung uređaj za ručno zapinjanje i opuštanje udarnog mehizma, klasično Westley-Richards preklapanje cevi i što je zanimljivo – keltsku gravuru. Ovo ćemo pojasniti… U 6. veku posle Hrista, u Irskoj se jako brzo širila Hrišćanska vera, mešajući se sa duboko ukorenjenom keltskom kulturom. Iz tog vremena postoje vrlo neobične ilustracije po knjigama i crkvama. Te ilustracije imaju potpuno osobene i originalne kombinacije punih i jasnih linija i neobičnih šara, prožetih hrišćanskim simbolima. Tako je rođen estetski pravac koji sada sledi keltska gravura u zlatu na ovom 6,5-284 Norma kip laufu. Lv visoke divljači kip lauf puškama, predstavlja sam vrh poimanja viteškog lova. Ovaj Celtic engraving dalekometni kip lauf izazvaće divljenje svih lovaca, bilo na kojoj tački naše Planete. Po ko zna koji put ponavljamo podatak da je austrougarski car Franc Jozef, uglavnom lovio Fanzoj kip laufom, u želji da kod mlađih lovaca usadimo osećaj plemenitosti i viteštva u lovu. Kad je jedan car, apsolutni vladar ogromnog prostora smatrao da je za lov dovoljan samo jedan precizni hitac, zašto onda neki naš lovac mora za svoj poluautomatski karabin da ima okvir kapaciteta deset metaka? I ovaj kip lauf ima kudnak od orahovine skoro nestvarnih šara, nastalih vekovima u podzemnom delu stabla.

Vitka, elegantna bokerica bergštuc kod koje je donja cev napravljena u velikom karabinskom kalibru, a gornja cev je takođe karabinska ali namenjena manjim kalibrima

Na našim prostorima je pojam bergstutzen (bergštuc) puške skoro nepoznat. U Austriji i Nemačkoj ove puške omiljene su kod imućnih lovaca. To su vitke, elegantne bokerice, kod kojih je donja cev rađena u velikom karabinskom kalibru, a gornja cev je takođe karabinska (ožlebljena), ali je rezervisana za neki od popularnih manjih kalibara. Kako je ovo tipično evropski kontinentalni izum, opseg ponuđenih kalibara za Wernerove bergštuc puške kreće od 5,6 mm u gornjoj do 9,3x74R u donjoj cevi. Na sajmu IWA, imali smo priliku da vidimo jednu prelepu bergštuc pušku, kod koje je gornja cev bila u kalibru 5,6x50R Mag, a donja u retkom snažnom kalibru 8×75 RS. Puška je bila divno gravirana mrežastim srebrnim linijama i likovima morskih sirena. Nemački kundak izrađen od oraha najviše klase je sam vredeo koliko jedna skupa puška.

Prelepi driling, dve gornje karabinske cevi kalibra 9,3x74R, a donja sačmena 20/76

Puške koje svaki ljubitelj lovačkog oružja sa čežnjom posmatra, su trocevke – drilinzi. Posebno se cene drilinzi sa dve gornje položene karabinske cevi i dole jednom sačmenom. Bartolotov ponuđeni driling ima dve gornje 9,3x74R cevi i donju 20/76 sačmenu cev. Bočne vatre su na H&H pločicama sa sedam čivija i imaju interseptore (hvatače), dok se donja cev napinje klizačem na vratu kundaka. Primenjeno je Purdey-Scott trostruko bravljenje cevi u baskuli. Za kupce je otvoren izbor sa tri kalibra u cevima, dužina cevi, gravura i naravno, dimenzije kundaka. Posebno pohvaljujemo sistem mehanizma vatri, kombinovan sa ručnim napinjanjem, jer je njegova uprošćenost i jednostavnost garancija, pouzdanosti i dugovečnosti. Sitna cvetna gravura, kvalitetne baze skidajućih montaža i odličan višestepeni mehanički nišan, su standard za ovaj driling.
Kako austrijski i nemački puškari obožavaju repetirke sistema Mauser M98, tako im ni Werner nije odoleo. Klasičnu Mauzerku je opremio finom bešumnom kočnicom, fiksnim bazama skidajuće montaže i dvovisinskim zadnjim mehančkim nišanom, ostavljajući kupcima da izaberu kalibar, šteher i dužinu cevi. Paljeni finiš sanduka, plavo brunirani bočni izvlakač i vrhunski kundak su pored najbolje moguće izrade cevi, učinili od ovog Mausera ekstremno skupu repetirku. Ljubitelji klasičnih obrtno-čepnih karabina neće žaliti novca za ovu pušku. Pogotovo ako je namenjena prestižnom afričkom lovu.
V. Mitrović
foto: „Werner Bartolot“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još