Dobar potez nadarenog konstruktora

U ne tako davnoj prošlosti natpis na oružju CZ je često donosio zabunu, jer se tako označavalo oružje dve firme. U doba socijalizma i države SFRJ, oružje iz Kragujevca je na više mesta imalo oznaku CZ – „Crvena Zastava“…

U ne tako davnoj prošlosti natpis na oružju CZ je često donosio zabunu, jer se tako označavalo oružje dve firme. U doba socijalizma i države SFRJ, oružje iz Kragujevca je na više mesta imalo oznaku CZ – „Crvena Zastava“. Istu oznaku CZ – „Ceskoslovakian Zbrojovka“ je nosilo i oružje proizvedeno u tadašnjoj Čehoslovačkoj, takođe socijalističkoj republici. Turbulentni vetrovi s kraja prošlog veka, promenili su sliku Evrope i tako oznaka CZ – sada samo „Ceska Zbrojovka“ ostade Česima, a mi smo se transformisali u „Zastava Arms“

Nezaustavljivi marketing

Za one koji su zaboravni, ili slabije obavešteni, moramo kao uvod da navedemo da su teritorije današnje Češke i Slovačke, pre Prvog svetskog rata pripadale Austrougarskoj Carevini. I tada je na tim prostorima bila razvijena industrijska proizvodnja oružja. Posle raspada Austrougarske u Prvom svetskom ratu, mlada Čehoslovačka Republika imala je tri poznata proizvođača oružja, „Zbrojovku Brno“, „Zbrojovku Strakonice“ i „Zavode Škoda“. „Zbrojovka Brno“ je između dva svetska rata razvila laki pouzdani puškomitraljez, koji su kasnije masovno proizvodili Britanci u fabrici „Enfield“ pod imenom Bren – Brno-Enfield. Ovaj puškomitraljez je uz nemački Šarac (MG 38-42) bio najmasovniji u ratnim zbivanjima na našim prostorima.

 

Otvaranje puške ide glatko, a opremljena je ejektorima, što je joj daje na vrednosti
Otvaranje puške ide glatko, a opremljena je ejektorima, što je joj daje na vrednosti

Posle Drugog svetskog rata, 1958. u Uherskom Brodu osniva se fabrika oružja, koja je prerasla sve druge češke proizvođače oružja. Posle pada komunizma „CZ Uherski Brod“, stavlja pod svoju upravu „Zbrojovku Brno“ i to postaje moćna oružarska firma, koja ima razgranatu prodaju oružja na svim kontinentima. „CZ Uherski Brod“ ima toliko agresivan nastup na svim poljima lakog oružja, da je već okrnjila deo kolača mnogim uglednim zapadnim firmama. U proizvodnji sportskih IPSC pištolja (za praktični streljaštvo), izbila je na prvo mesto. Tu je neprikosnovena u kategoriji produkcija, a u kategorijama standard, modifaj i open, mnogi strelci takođe koriste njihove modele. Lovački karabini CZ-Mauser 98 su veoma popularni kao i bok lovne puške serije 80 (801, 802, 803). Da ne zaboravimo legendarnu malokalibarku Brno 2, koja danas ima naslednike u desetak podmodela. Jednino za čim mi stariji žalimo, jeste silazak sa scene vrhunske puške Super Brno, koju je danas veoma skupo porizvesti i zato je nema u CZ proizvodnom programu.

Redizajn proverenog modela

Inspiracija za današnji tekst o „Zbrojovci“ je nova Brno Combo lovačka kombinovana puška, koju smo prvi put videli na ovogodišnjem nirnberškom sajmu IWA. Posle popularnih Super Brno, ZH, Brno 580, Brno 500 i Brno 800, evo sada i šeste generacije bok dvocevnih kombinovanih lovačkih pušaka. Nije to ništa radikalno novo u odnosu na prethodni model Brno 802, ali je „Zbrojovkin“ konstruktor i pasionirani lovac inženjer Michal Koutny, saslušao savete vlasnika prethodnih modela i na osnovu svog iskustva, znatno redizajnirao model 802, stvorivši tako novi model Brno Combo. Nova češka kombinirka predviđena je da u gornjoj, glatkoj cevi, prima metak kalibra 12/76, a za donjuu karabinsku cev su ponuđeni kalibri: .308 W, 30-06 Sprg, 8×57 JRS i 9,3×74 R. Čudi nas odsustvo kalibra 7×65 R, kao i novog sve popularnijeg .30 R Blaser, koji su sa ivicom na dnu čaure (R) ipak više namenjeni puškama prelamajućih cevi, od čisto karabinskih .308 W i 30-06 S. Za dobre poznavaoce oružja, dajemo podatak da karabinska cev .308 W ima korak zavojnice 1:12 inča, .30-06 S je 1:10, 8×57 IRS ima 1:9,4, a stari dobri teškaš 9,3×74 R ima blago uvijanje od 1:14,2 inča. Cevi u svim kalibrima su duge 600 mm, stim što sačmena cev ima ugrađen fiksni IM – tročetvrtinski čok. Ukupna dužina puške iznosi 1040 mm, a masa se kreće od 2,95 do 3,15 kg. Ova je puška cela izrađena od čelika i vidimo da je masa veoma mala za jedno, na stari način građeno, kombinovano oružje. Kako je to inženjer Koutni sa svojim timom postigao? Prvo, značajno je rekonstruisao monoblok koji povezuje cevi, u odnosu na stari model Brno 802. Maksimalno mu je smanjio visinu, iako donje B25 bravljenje cevi, svojom konstrukcijom zahteva viši monoblok od ostalih rešenja. Novo je što je ležište metka deo monobloka, a cev počinje tek posle ležišta metka. Tako je dobijen mnogo uži i niži monoblok, tanjih zidova i manje mase. Ovim nije narušena čvrstina oružja. Pored toga, cevi nemaju lotovanje celom dužinom, već su potpuno nezavisne.

Gornja glatka cev puni semetkom kalibra 12/76, a za donji karabinsku ponuđeni su kalibri: .308 Win, .30-06 Sprg, 8x57 JRS i 9,3x74R
Gornja glatka cev puni semetkom kalibra 12/76, a za donji karabinsku ponuđeni su kalibri: .308 Win, .30-06 Sprg, 8×57 JRS i 9,3x74R

Temperaturna bimetalna dilatacija, odnosno povijanje tople cevi prema hladnoj, ovde ne postoji. To je preduslov da više uzastopnih hitaca iz karabinske cevi ima uvek istu ili približnu tačku pogađanja. Monoblok i vitalni delovi mehanizma su obrađeni na CNC numeričkim mašinama, u najužim tolerancijama. Poluga za prelamanje cevi, Westley-Richards (W-R) uključuje simultano automatsku kočnicu, smešetnu na vratu kundaka. W-R poluga nije tako tvrda u rukovanju, kao kod prethodnih Brno modela. Puška ima box lock, unutrašnji mehanizam vatri sa dva obarača. Prvi obarač opaljuje donju karabinsku cev. Kada se prvi obarač pri zapetom udarnom mehanizmu, pogura unapred, tada se uključuje francuski šteher (ubrzica). Skrećemo pažnju lovcima na jedan veoma, po oružje nepovoljan, mogući tok događaja. Na čeki ste i aktivirali ste ubrzicu za pucanje karabinskom cevi. Lovna situacija je doprinela da niste pucali karabinskom, već gornjom sačmenom 12/76 cevi. Tada vrlo lako može doći do istovremenog pucanja metaka iz obe cevi, što nije dobro. No to nije sva šteta, jer tada lako može da dođe do kvara na udarnom mehanizmu, koji će rezultirati čestim neželjenim pucanjem metaka iz obe cevi. Da bi se to izbeglo, lovac mora da pazi da ako aktivira šteher, ne opali prvo metak iz gornje glatke cevi. Rekli smo da su cevi nezavisne, slobodno plivajuće i da nema zaletovanih vertikalnih lenjira – pruteva. Na ustima između cevi, postoji vijak kojim se može podešavati slika pogodaka, kako bi se na željenoj daljini jedinačni projektili iz gornje glatke cevi, upario sa pogotkom iz donje karabinske cevi. Navodimo neke standarde koji preporučuju da je grupa ova dva metka zadovljavajuća, ako padaju u krug prečnika 75 mm na 50 m daljine.

ombinovana puška sa gornjom sačmenom cevi i donjom karabinskom, naravno, zahteva i korišćenje varijabilne optike
ombinovana puška sa gornjom sačmenom cevi i donjom karabinskom, naravno, zahteva i korišćenje varijabilne optike

Rekli smo da je ovde monoblok preuzeo ulogu ležišta metka i da cev počinje tamo gde završava ležište metka. To je omogućilo da cev ima tanje zidove i da bude znatno niža od monobloka. Pozitivna posledica ove zamisli Mihaila Koutnia je što su mehanički nišani sada niže montirani, kao i osa obe cevi. Sve to rezultira manjim trzajem, lakšim i bržim nišanjenjem. Zadnji nišan je podesiv po pravcu, ima skeletizovano telo sa dva simetrična elipsasta otvora. Za nišanjenje služi duboki U zarez. Prednji nišan predstavlja koso postavljeno narandžasto optičko vlakno, čija se visina lako može podešavati. Vlakno se u slučaju oštećenja lako može da zameni. To nije sve… Na gornjoj strani monobloka, celom dužinom nalazi se kanal u obliku lastinog repa, koji služi za prihvat montaže optičkog ili elektronskog nišana sa crvenom tačkom. Kako su kombinovane puške idealna oružja za brzo pucanje u gustišu, to se sve više lovaca odlučuje da na njih ugradi neki brzi kolimatorski ili refleksni nišan. U slučaju odluke da to ipak bude provereni optički nišan, savetujemo varijabilne optike malog početnog uvećanja: 1x, 1,5x, 2x, maksimalno 3x, uz preporuku da se brzo pucanje dobro uvežba pre odlaska u pravi lov.

U pravom trenutku na tržištu

Glava – baskula, ove bok kombinirke maksimalno je redukovana po visini i širini. Između gornje i donje cevi je ugrađen dvostrani simetrični izvlakač neispaljenih metaka i čaura, koji u širokom pojasu obuhvata dno čaure. To naravno ne važi za karabinske .308 W i .30-06 S kalibre, kod kojih iz izvlakača u žleb na dnu čaure ulazi mali oštri zub. To je jedan od jačih argumenata protiv upotrebe karabinskih kalibara u puškama prelamajućih cevi. Česi su na na štandu „Zbrojovke“ tvrdili da su pravili duge testove sa ovim kalibrima i da nije bilo problema sa izvlačenjem njihovih ispaljenih čaura. Preciznost karabinske cevi je zadivljujuća: pet metaka .308 W (9,7 g PTS) daje grupu od 4 cm na 100 m. Ova uzana i niska baskula ima fino peskirani srebrnasti hromirani finiš, sa obostranom laserskom gravurom scena iz lova. Na gornjoj cevi je utisnut natpis: levo – Brno Combo i desno – Zbrojovka Brno. Kundak puške je urađen od orahovine, nemačkog tipa i ima hrapavi mekani potkov.

Puška je solidno napravljena sa dobrim mehaničkim nišanima
Puška je solidno napravljena sa dobrim mehaničkim nišanima

Za ovako dopadljivu pušku jedna stvar nam je zapala za oko… To je skromno čekiranje. Krupni rombovi sa velikim razmakom između linija, prosto uzvikuju da se na tom ručnom majstorskom radu prilično štedelo. Konstruktori moraju da imaju na umu da nije dovoljni uraditi samo pouzdanu i preciznu pušku. Samo jedan estetski nesavršen detalj može da operedeli kupca za kupovinu neke druge konkurentske puške. Moramo da budemo objektivni! Česi, odnosno Michal Koutny i njegova ekipa su napravili klasičnu solidnu kombinirku, hladno kovanih, slobodno plivajućih termostabilnih cevi, čelične niske i uzane baskule, savremenog, mekog i pouzdanog udarnog mehanizma.
Kako je sve veći broj lovaca koji žele i obožavaju kombinovane puške, to je pojava Brno Combo došla u pravom trenutku. Cena će joj biti sigurno konkurentna, tako da smo sigurni da će domaći uvoznici „MBM Grof“ i „Trofej Komerc“ vrlo brzo ovaj novi model ponuditi domaćim lovcima. A kada stignu u naše prodavnice, ako nas neko od njih pozove, rado ćemo uraditi uporedni test više sličnih modela kombinovanih pušaka.

tekst i slike: Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još