Francuski kec iz rukava

Ovo je vrlo dobro, pouzdano, lagano i vitko oružje, o kome se, nažalost, dosad vrlo malo znalo. Zato smo ga, da bismo ga bolje upoznali, satima „mučili“ na nirnberškom Sajmu IWA 2017.

Renomirana oružarska kuća „Verney Carron“ postoji od 1820. kao porodična firma smeštena u podnožju Pirineja u gradu Sent Etjenu (Saint Etienne). U Francuskoj i zemljama u kojima je ona imala uticaj, njihovo lovačko oružje predstavlja glavni izbor tamošnjih strelaca. Uvek visokog kvaliteta izrade i isključivo originalne konstrukcije, sačmarice i karabini iz Sent Etjena su odlična oružja za lov koja, nažalost, nisu mnogo prisutna na našim prostorima. Povremenim objavljivanjem tekstova u „Kalibru“ pokušavamo da to ispravimo i čitaocima približimo ove fine francuske puške.

Pouzdano, lagano i vitko oružje, na štandu čuvene francuske firme do detalja smo razgledali
Pouzdano, lagano i vitko oružje, na štandu čuvene francuske firme do detalja smo razgledali

Za ovaj tekst smo ponovo odabrali jedan lovački karabin neobične konstrukcije, koja u sebi objedinjuje želju lovca da poseduje vitešku pušku koja se za svaki hitac ručno repetira, a pritom puca brzo kao poluautomat. Reč je, naravno, o pamp-ekšn (pump-action) sistemu, kod koga se prednjom rukom povlači potkundak ili jedan njegov deo u cilju izbacivanja ispaljene čaure i ubacivanja novog metka u cev.

Odlična konstruktorska rešenja

Evidentno je da u svetu lovačkih karabina raste broj konstrukcija koje ručnim pravokretnim repetiranjem uvode metak u cev. I pored nekoliko tipova poluautomata, pouzdanih i brzih, mnogi lovci ne žele da u lov nose ovaj tip oružja, jer simbolizuje vojničko oružje namenjeno ratovanju. U lov idemo iz vekovne želje da bismo kući doneli trofej i meso za hranu, a ne da bismo ratovali sa životinjama. Tu želju mnogih lovaca da ručno repetirajući brzo pucaju najbolje ispunjava konstrukcija pamp-ekšn karabina za lov. Do danas je bilo malo proizvođača koji su pravili karabine pumparice. Prvi je to u većem obimu radio „Remington“ modelima 6, 14, 141, 760 i 7600. Tu su i noviji karabini Krieghoff Semprio, Innogun Hybrid i Innogun, kao i model koji vam predstavljamo: Verney Carron Impact LA.

Puška Verney-Carron Impact LA je izuzetno lagano brzo repetirajuće oružje
Puška Verney-Carron Impact LA je izuzetno lagano brzo repetirajuće oružje

Protivnici ove opcije su kritikovali „Remingtonove“ pamp-ekšn karabine, kod kojih se pri repetiranju ceo potkundak povlačio nazad-napred. Tvrdili su da se, bez obzira na zaista uzane tolerancije izrade, potkundak ipak malo pomera, što otežava precizno nišanjenje. Nove konstrukcije, koje su primenili „Verney-Carron“ i „Innogun“ su tu tvrdnju apsolutno eliminisale.

Kako to izgleda kod modela Impact LA? Puška izgleda spolja kao svaki uzani i vitki savremeni poluautomatski karabin. Jedino što neobaveštenom lovcu nedostaje je ručica na zatvaraču za repetiranje. Potkundak puške je od istog materijala kao i kundak, po želji drvo ili polimer, i potpuno je nepomičan. Međutim, oko prednjeg dela potkundaka se nalazi lepo profilisan crni polimerski deo, koji s tri strane obuhvata fiksni potkundak. Ovaj deo je pomičan nazad-napred i njegovim povlačenjem se obavlja repetiranje. Francuzi su ovo vrlo dobro rešili tako što su klizni polimerski deo za repetiranje sa zatvaračem povezali kroz prorez usečen na donjem delu potkundaka. Tako u prorez ne mogu da ulaze lišće, sneg i nečistoće tokom zahtevnog lova prikradanjem.

Pokretni klizač za repetiranje je ergonomski odlično oblikovan, sila repetiranja je mala, pa povlačenje ide glatko pomoću palca i kažiprsta prednje ruke
Pokretni klizač za repetiranje je ergonomski odlično oblikovan, sila repetiranja je mala, pa povlačenje ide glatko pomoću palca i kažiprsta prednje ruke

Pokretni klizač za repetiranje je ergonomski odlično oblikovan. Sila repetiranja je veoma mala, tako da se klizač može unazad povući korišćenjem samo palca i kažiprsta desne ruke. Hod je iznenađujuće gladak. Ovo smo na Sajmu IWA 2017. u Nirnbergu proverili na nekoliko izloženih Impact LA pušaka i kod svih je repetiranje bilo podjednako lagano, glatko i s jasno definisanom tačkom u kojoj je zatvarač potpuno zabravljen. Mnogobrojna ispitivanja su dokazala tvrdnju konstruktora da nije moguće opaljenje ukoliko cev i zatvarač nisu potpuno zabravljeni.

Svaki detalj savršen

Zabravljivanje zatvarača puške Verney Carron Impact LA se obavlja direktno u cev puške, pri čemu rotacijom dovodimo šest bravećih bregova u direktan zahvat sa svojim ležištima u cevi puške. Rotaciono kretanje zatvarača se dobija impulsom nastalim povlačenjem klizača na potkundaku. Ovo je, u stvari, princip rada svih poluautomatskih karabina, s tim što ovde, umesto pozajmice gasova, gasnog cilindra i klipa, koristimo snagu lovca. Uvežban strelac tom puškom postiže brzinu paljbe sličnu onoj s poluautomatskim karabinima. Prednost je nesumnjiva: nema bušenja cevi, prljanja gasovima cilindra, klipa, poluga i povratnih opruga. Zatim, puška staje u uzanu futrolu kao kip-lauf, jer ne шtrči u stranu poluga za repetiranje na zatvaraču. Ni u najelitnijem lovištu vam se neće smejati iza leđa što lovite poluautomatom.
Zagledali smo u upušteno čelo zatvarača i u jednom od bravećih bregova pronašli širok kandžasti izvlakač i, nasuprot njemu, dva okrugla izbacivača čaura, koje potiskuju unutrašnje spiralne opruge. To ukazuje na sigurnu ekstrakciju ispaljenih čaura. Uvođenje metaka u cev se obavlja iz odvojivih jednoredih okvira, čiji je kapacitet pet metaka ili, po želji, tri metka u kom slučaju okvir ne izviruje iz siluete puške. Na štitniku obarača je okrugla-poprečna (kros bolt) kočnica, koja se pritiskom ulevo (desnim kažiprstom) dovodi u položaj otkočeno.

Fiber optik mušica
Fiber optik mušica

Na gornjem delu sanduka su urađeni otvori s navojem, koji preko 2+2 vijka povezuju montažu optičkog nišana. Impact LA ima ugrađene veoma dobre bati (battue) nišane, kojima se brzo nišani projekcijom svetleće mušice na vrh jarko obojene linije na bati rampi, tj. po pravilu „stavljanje tačke na slovo i“. Potkundak se lako demontira s puške odvijanjem prednje pređice za remnik. Nije lako skinuti zatvarač s puške, jer taj zahvat iziskuje skidanje kundaka. To ovde nije prioritetno pošto, kako rekosmo, nema pozajmice barutnih gasova, čiji produkti prljaju unutrašnjost mehanizma. Cev se čisti ili „bor snejkom“ (zmijom-užetom s više faza čišćenja) sa zadnje strane ili klasičnim priborom sa strane usta cevi. Finom četkom je lako dopreti do bregova, izvlakača i izbacivača na zatvaraču.

Izbor u sedam kalibara

Pozabavimo se sada malo brojevima koji definišu Verney-Carron Impact LA. Puška se radi u sedam podmodela, s drvenim orahovim klasičnim ili tumb-hole kundakom. Postoje i dva podmodela s crnim ili kamuflažnim polimerskim kundakom i potkundakom. U svim slučajevima je klizač za repetiranje, koji opasuje potkundak, izrađen od lepo oblikovanog crnog hrapavog polimera. Puška je ponuđena u kalibrima: 7×64, .300 WM, 9,3×62, 30-06 S, 7 mm RM, .308 W i .243 W. Kapacitet okvira u svim kalibrima je tri ili pet metaka, osim 9,3×62 koji postoji samo s tri metka. Dužina cevi može biti 47, 52 ili 55 cm, uz raspon masa od 3,1 do 3,25 kg. Ukupna dužina oružja može biti 102 ili 107 cm. Sanduk puške je uvek od lake legure ergal, što je doprinelo ovako maloj masi oružja. Puška je opremljena brzo skidajućim pređicama i nudi se nekoliko tipova montaža optičkih nišana iz matične kuće „Verney Carron“ kuće. Najluksuznija verzija ove „francuskinje“ košta oko 2.000 evra.

Kapacitet okvira u svim kalibrima (ukupno sedam) je tri ili pet metaka
Kapacitet okvira u svim kalibrima (ukupno sedam) je tri ili pet metaka

Puška Verney Carron Impact LA je izuzetno lagano brzo repetirajuće oružje. Njenu relativno slabu primenu među ostalim evropskim lovcima možemo tražiti u činjenici da ova fabrika iz Sent Etjena skoro svu proizvodnju proda na svom tržištu i zato nisu baš preterano agresivni kao izvoznici. Apsolutno je precizna, barem kao i svaki polu-auto karabin, jer je potkundak na koji se oružje oslanja apsolutno nepomičan.
Ovo je vrlo dobro, pouzdano, lagano i vitko oružje, o kome se, nažalost, dosad vrlo malo znalo. Zato smo ga, da bismo ga bolje upoznali, satima „mučili“ na nirnberškom Sajmu IWA 2017.

Tehničke karakteristike
Model:           Verney-Carron Impact LA
Dejstvo:           repetiranje klizačem na potkundaku
Kalibar:           7×64, .300 WM, 9,3×62, .30-06 S, 7 mm RM, .308 W, .243 W
Ukupna dužina (cm): 102 ili 107
Dužina cevi (cm):      47, 52 ili 55
Masa (kg):           3,1 do 3,25
Kapacitet (metaka):      3 ili 5
Cena (evri):           do 2.000

Tekst i snimci Msc Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još