Innogun

Karabini Innogun

Na sajmu IWA posetili smo štand “Innoguna”, videli da sigurno opstaju na tržištu i rade nove modularne delove za svoja oružja, a pripremaju i novi karabin direktne akcije – Innogun Integral. Dok novitet ne stigne u lovišta, pažljivo ćemo opisati dve Innogun puške, koje su postale stari, provereni modeli – Innogun Impuls i Hybrid

Pre nekoliko godina, posle povratka sa sajma IWA, predstavili smo vam premijerno pušku Innogun. Tada smo ceo koncept lovne kombinovane puške Innogun proglasili revolucionarnim, uz napomenu da postoji mnogo takvog oružja, koji u trenutku nastanka nisu prihvaćeni, pa im je proizvodnja obustavljena. Taj naš strah se na sreću nije pokazao realnim i “Innogun” puške su na svakoj sledećem sajmu IWA, dobijale po neko proširenje upotrebe i nove poklonike. Ove godine smo posetili ponovo “Innogun” štand, videli da sigurno opstaju na tržištu i rade nove modularne delove za svoja oružja i čak pripremaju novi karabin direktne akcije, koji će nositi ime Innogun Integral. Dok taj novi Integral ne stigne u lovišta, mi ćemo pažljivo ponovo opisati dve Innogun puške, koje su postale stari, provereni model. To su Innogun Impuls i Hybrid.

Unapređen pump action

Zajedničko za oba modela je način rada, koji podrazumeva povlačenje kliznog segmenta smeštenog u podkundaku radi repetiranja puške. Tada smo pohvalno ocenili ovaj sistem i pozdravili primenu sličnog rešenja na francuskoj “Verni Karon” pušci, što je sve učvrstilo ovaj sistem na oružarskoj sceni repetirajućih lovačkih karabina. Zašto se sve ovo radi i dešava? Poluautomatski karabini odavno su već na tržištu, dobro rade i precizni su, ali od njihovog nastanka prihvata samo deo lovačke populacije.

Odličan komplet ovog Innogun Hybrida
Odličan komplet ovog Innogun Hybrida

Veći deo lovaca poluautomate smatra ne lovačkim oružjima, jer su razvijeni u vojne svrhe na početku razvojnog procesa. Zakonodavci su ih (osim Britanaca), širom sveta prihvatili uz ograničenje kapaciteta izmenjivih okvira, uglavnom na dva metka. Udovoljavajući većini lovaca koji dobijaju poluatomatske karabine, proizvođači oružja rade nove modele kod kojih je sve kraći, brži i lakši proces repetiranja-izbacivanje ispaljene čaure i uvođenje novog metka u cev. Tako su nastali obrtno-čepni karabini sa tri zabravljujuća brega, gde je otklon ručice 60 stepeni. Tako su nastali karabini direktne akcije sa pravolinijskim pomeranjem ručice, tako su nastali karabini sa teleskopskim zatvaračima i tako su unapređeni pump action karabini. Zašto navodimo – unapređeni? Zato što je sistem povlačenja kliznog podkundaka star više od stoleća. To kod sačmarice sasvim odgovara, ali je zbog klimanja pokretnog podkundaka, kod karabina to rešenje bilo veoma nepopularno. “Innogun” i “Verni Caron” su to unapredili. Kod njihovih pump karabina u cilju repetiranja, nazad-napred povlačimo samo jedan plastični klizni, dimenziono mali deo podkundaka. Drveni, masivni podkundak, koji pri nišanjenju drži prednja strelčeva ruka, je čvrsto fiksiran – nepomičan. To omogućava munjevito repetiranje uz precizno nišanjenje ravno obrtno-čepnim lovačkim karabinima, s tim što ovde ni jedna ruka ne menja hvat. U trenutku opaljenja svi delovi su zabravljeni i nepomični, čime su zadovoljeni uslovi preciznosti, ali i ona viteška nota lova, jer je brzina narednog hica i dalje zavisna od uvežbanosti strelca. Brzina nije sadržana u poluautomatskom simultanom radu puške, Što lovca ne favorizuje u odnosu na lov klasičnim lovnim oružjem. Konstruktori iz “Innoguna” ovo rešenje majstorski su odradili i uz “Verni Caron”, jedini su koji to rade. Pokušaji “Krighofa” sa modelom Semprio, koji se repetira gurajući polovinu puške unapred i “Remingotna” sa starim modelom 3600, kod koga klasični podkundak klima levo-desno, nisu privukli veliki broj lovaca. Innogun puške rade se u malom nemačkom gradu Obersfeldu.

Brza izmena cevi i kalibara

Prvo je nastao model Innogun Hybrid, pa model Impuls, ali mi ćemo obrnutim redom i krećemo od Impulsa. Razlog, Impuls je samo lovački karabin, jednostavan i lak, a Hybrid je kombinovana, znatno konstrukcijski složenija puška.
Innogun Impuls je sa 2,7 kg možda na tržištu najlakša puška ožlebljene cevi, koja prima više metaka. Snabdevanje cevi municijom obavlja se iz kutijastog odvojivog okvira, čiji kapacitet može da bude tri ili pet metaka. Okvir se oslobađa pritiskom na duge komande na sanduku, pri čemu oslobođeni okvir pada na dlan strelca. Ispred sanduka koji je urađen od srebrnasto peskirane aluminujumske legure, se pričvšćuje fiksni, dugi orahov podkundak. Vitkog je oblika i pravilno ergonomski rešen. Simetrično duž bočnih strana podkundaka postoje dva proreza kroz koje su povezani bočni klizni segmenti sa polugama mehanizma zatvarača. U repetiranom, mirnom položaju ovi klizni segmenti – klizači nalaze se sasvim napred, u prednjem delu podkundaka, Šaka prednje ruke smeštena je na nepomičnom drvenom delu podkundaka, tako da se lako i precizno može nišaniti.

Innogun Impuls se lako i jednostavno rasklapa, pa je pogodan za nošenje i korišćenje u ekspedicijama
Innogun Impuls se lako i jednostavno rasklapa, pa je pogodan za nošenje i korišćenje u ekspedicijama

Po opaljenju (uvežbani strelac će iskoristiti i odskok puške uvis i trzaj unazad), prstima prednje ruke povučeno klizač do kraja nazad, čime smo izbacili ispaljenu čauru i gurnuvši ga u početni položaj napred, uvodimo novi metak u cev. Klizač je dugim, jakim polugama vezan sa zatvaračem, čije rotirajuće čelo ima dva reda sa po šest zvedastih zabravljujućih bregova. Bregovi brave direktno u cevi, čime je ostvarena najveća moguća čvrstina zabravljivanja. Ali je time, dobijena i mogućnost lake i brze izmene cevi i kalibara. Predviđene su cevi dužine 50 cm u kalibrima: 7×64, .308 Win, .30-06, 8×57 i 9,3×62. Cela puška je duga 102 cm, kako rekosmo, teži svega 2,7 kg. Na vratu kundaka smeštena je komanda koja služi za ručno napinjanje udarnog mehanizma. Kada palcem poguramo ovu komandu u prednji položaj, mehanizam vatri je zapet – nategnut. Kada je palcem vratimo u početni – zadnji položaj, mehanizam se opušta – relaksira. Zadržavanje ove komande u prednjem položaju znači da se pri svakom repetiranju prednjom rukom, udarni mehanizam uvek nalazi u nategnutom položaju.

Pokrivena sva optika

Poput svih savremenih pušaka sa ručnim napinjanjem udarnog mehanizma, ni ovde nema kočnice na pušci. Strelac se mora uvežbati da pri dizanju puške u rame palcem, gurne komandu napred i da je pri spuštanju pogura u zadnji – početni položaj. To je veoma siguran i bezbedan sistem, samo se mora poštovati procedura. Ručno napinjanje udarnog mehanizma je praktično bešuman proces. Na puščanoj cevi nalaze se ugrađeni mehanički nišani. Prednji ima jarko crveni umetak.

Skupe ali izuzetno kvalitetne montaže za Innogun Impuls
Skupe ali izuzetno kvalitetne montaže za Innogun Impuls

“Innogun” radi kvalitetne montaže za ove puške. Pokrivene su sve vrste optičkih nišana, “Docter” refleksni ili “Aimpoint” kolimatorski, optoelektronski nišani. Cene montaža su dosta visoke, u rangu EAW i “Recknagel”: 195 evra za Docter, 249 evra za Aimpoint i 349 evra za optike Swarovski, Šmit-Bender, Zeiss, skidajuće, sa ili bez prstenova. To je primereno ceni Impuls Innogana, koji je najjeftini model kuće i iznosi minimum 2.890 evra. Puška je izuzetno upotrebljiva, ne samo za lov, već kao i oružje na ekspedicijama. Proizvodi se na vrhunskim CNC mašinama i omogućava modularnom izradom promene kalibara. Ono što posebno skrećemo pažnju budućim vlasnicima, jeste strahovito jak trzaj pri pucanju municijom 9,3×62, .30-06 i 8×57. U pitanju je puška teška svega 2,7 kg.

Savremeno bravljenje

Osnovni prvi model ove firme, koji nosi ime Hybrid, najlakše ćemo vam opisati, ako vam kažemo da zamislite ovu prethodnu Impuls, celu smeštenu na mesto donje cevi klasične bokerice. Imamo bok sačmaricu, prelamajućih cevi, kod koje je gornja sačmena cev u kalibru 12/76. Ispod nje na mestu donje cevi, instalirana je puška ožlebljene cevi, pump action sistema, baš onakva kakvu smo do sada opisivali. Glava puške Hybrid je od lake legure, donjim delom integriše pamp karabin i njegov okvir za municiju. U gonjem delu te glave – baskule, nalazi se čelični međublok, koji bravi ceo ovaj sklop. Sistem je sličan “Blaserovim” i “Merkelovim” savremenim bravljenjima na novim modelima kip-lauf pušaka. Vestli Ričards poluga smeštena na uobičajenom mestu, dovodi do prelamanja obe cevi na dole. U gornju cev se umeće lovački patron 12/76. Puška se zatvara vraćanjem cevi u gornji položaj. Donja cev se puni bojevim metkom iz okvira, napred navedenih kalibara, radnjom povlačenja kliznog segmenta na podkundaku.

Donja cev Hybrida puni se bojevim metkom iz okvira povlačenjem kliznog segmenta na potkundaku
Donja cev Hybrida puni se bojevim metkom iz okvira povlačenjem kliznog segmenta na potkundaku

Okvir i ovde prima tri ili pet metaka. Udarni mehanizam se aktivira komandom za ručno napinjanje, smeštenom na vratu kundaka. Njom se napinju vatre obe cevi, a od dva obarača, prednji opaljuje donju karabinsku cev. Na gornjoj – sačmenoj cevi su ugrađeni mehanički nišani i osnova (baza) za prihvat kvalitetne Innogun montaže optike ili kolimatore. I to nije sve. Ova kombinirka sačma-kugla se umetanjem rezervne cevi u gornju sačmenu cev, lako u fabrici ili kod kuće kupca, pretvara u bergšutc pušku ili dvokuglaru. Bergštuc puška podrazumeva da je umetnuta gornja cev u manjem kalibru: .22 Hornet, .222 Rem ili .243 Win. Za bok dvokuglaru podrazumeva se da su gornja i donja cev u istom kalibru, pa su u ponudi cevi za umetanje: .30-06, 8x57IS i 9,3×62. Naravno, posle umetanja ožlebljenih cevi, neophodno je na strelištu upucati pušku, ukoliko to lovac sam čini. Bergštuc ili dvokuglara kupljeni direktno kod proizvođača, dolaze već fabrički upucani.

Model bez zamerke

Evo sada i nekih brojčanih podataka važećih za Innogun model Hybrid. Sačmena cev 12/76 je duga 60 cm. Istu dužinu imaju i u nju umetnute ožljebljene cevi. Donja cev na pump action repetirci karabinskih kalibara (7×64, .308 W, .30-06, 8x57IS, 9,3×62) ima dužinu 50 cm. Razliku 60 do 50 cm cevi pokriva zatvarač donje puščane cevi, koji je isti kao na modelu Impuls. I ovde je dužina puške 102 cm, uz masu od 3,8 kg. Znatno se udobnije puca Hibridom, nego Impulsom, jer razlika od 1 kg mase, osetno umanjuje trzaj. Inogun Hibrid lako se rasklapa i transportuje rasklopljen u kvalitetnom koferu malih dimenzija. Sve je na ovoj pušci luksuzno urađeno, jer ona se ubraja u skupa oružja. Cena osnovne kombinirke sačma-kugla je 4.990 evra, dok bergštuc i dvokuglara koštaju 1.000 evra više. Izuzev visoke cene, visoke mase puške napunjene sa šest metaka 9,3×62, jednom patronom 12/76 i montiranom optikom tubusa 30 mm iznosilo bi oko 5 kg. Ovom Hybridu se zaista nema šta zameriti. Ko ima novca, dobiće pušku univerzalne namene, vrhunske izrade i revolucionarne konstrukcije

Vlada Mitrović

foto: „Innogun“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još