Legalizacija oružja

 

Legalizaciji se odazivaju pošteni građani ali ne i kriminalci.

U Zakonu o oružju i municiji (“Službeni glasnik RS”, broj 20 od 24. februara 2015. god.) u Članu 3. Tačka 31. data je definicija legalizacije oružja i municije i ona glasi:

“Legalizacija oružja i municije jeste postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, a vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oruža i municije”.

U Članu 46. Zakona o oružju i municiji određeno je da ministar unutrašnjih poslova može raspisati legalizaciju, citiramo:

“Ministar može kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira, periodično, raspisati legalizaciju oružja i municije”.

Iz citiranih odredbi Zakona, kao i iz dosadašnje prakse, možemo zaključiti da je legalizacija oružja svojevrsna amnestija lica koja su bila u posedu neregistrovanog oružja, municije i eksplozivnih naprava. Posedovanje neregistrovanog (ilegalnog) oružja, predstavlja krivično delo iz Člana 348. “Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija” Krivičnog zakonika i za isto je zaprećena kazna čak do 12 godina zatvora. Za vreme trajanja legalizacije lica koja se odazovu mogu da na svoje ime registruju oružje iz kategorije B i C, bez obaveze dokazivanja porekla tog oružja. Takođe, mogu da predaju policiji sve vrste oružja iz kategorije A, B i C i minsko-eksplozivnih sredstava, koje postaje vlasništvo Republike Srbije.

Od 2003. godine pa do sada u Srbiji je sprovedeno 7-8 legalizacija, čije je trajanje uglavnom bilo mesec dana, dok su poslednje dve trajale po tri meseca. Putem legalizacija prikupljeno je oko 200.000 komada vatrenog oružja, veća količina municije, bombi i minsko-eksplozvnih sredstava. Važno je napomenuti da je najveći deo iz ove količine, oružje koje potiče iz proteklih ratnih sukoba na području bivše SFRJ, kao i da su to oružje predala lica koja uglavnom nemaju krivični dosije, a do oružja su došli kao učesnici u navedenim sukobima.

Nacionalna asocijacija za oružje Srbije podržava Legalizaciju, jer je to način da se neregistrovano oružje stavi pod kontrolu države, kao i da lica koja imaju oružje bez porekla mogu isto posedovati legalno. Legalizacijom se uveliko mogu izbeći situacije, kojih je bilo u praksi, da su se pojedina lica oslobađala ilegalnog oružja tako što su isto bacali u kontejnere za smeće, u torbama i džakovima odbacivali u šumu, na obalu reke”¦ Na ovaj način postoji opasnost da odbačeno oružje dođe u ruke lica koja ga mogu zloupotrebiti, ali mogu ga pronaći i deca, čime se ugrožava njihova bezbednost, a na žalost u praksi su zabeleženi i takvi slučajevi. Pojedinci se odlučuju na ovakav postupak zbog toga da izbegnu procedure koje bi morali proći u policiji, kada bi to oružje predali mimo vremena Legalizacije.

Neizostavno moramo naglasiti da se legalizacijama odazivaju lica koja nemaju kriminalni dosije, dok lica iz kriminalnog “miljea” to nikada neće učiniti, zato je neophodno da imamo liberalnije propise o oružju jer je to najbolji put ka smanjenju ilegalnog oružja.

Duško ILIĆ
Generalni sekretar NAOS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još