Mraz i oružje

Američki i kanadski lovci, kao i oni koji koriste terene u okviru Polarnog kruga na tlu Evrope primenjuju princip da uklone čak i najmanje tragove sredstava za podmazivanje unutar mehanizma i na kontaktnim površinama. Takođe, municija se ne nosi unutar sanduka ili magacina oružja, već prilikom unosa se obavezno manipuliše šakama u rukavicama, jer ljudska koža prilikom dodira smrznutog metala prenosi vlagu i dolazi do „lepljenja“ metka, odnosno neuvođenja u ležište cevi. Osim toga, oni praktikuju zaštitu usta cevi rukavicom od lateksa ili prezervativom kako ne bi ušlo apsolutno najmanje nanosa snega ili sleđivanje kondenzovane vode unutar. Ali, upravo od njih smo saznali još jedan fenomen koji zaslužuje pažnju. Puške s žljebljenim cevima koje mi nazivamo karabinima za lov visoke divljači imaju odstupanje u termalnoj balistici kada su zimske temperature. Čak i kada su u pitanju mehanički nišani i manje distance, putanja projektila se razlikuje i pre odlaska u lov po mrazu apsolutno je obavezno proveriti tačnost i preciznost grupisanja pogodaka. Posmatrano numerički, kalibri poput uobičajenih dijametra zrna .30 (7,62x54mmR, .308 WIN, .30-06 Spr.) imaju odstupanje visine putanje projektila na cilju udaljenom dvesta metara oko 4 do 5cm ukoliko je temperatura ispod nule, poređeno u vrednostima koje se dobijaju u ostalo doba godine. Ako je uvećana koncentracija vlage u vazduhu zbog topljenja snega i leda, te vrednosti umeju da budu i dvostruko veće, što je sigurni put ka promašaju.


Kada su u pitanju lovačke puške glatkih cevi predviđene za ispaljivanje patronske municije, zasigurno ste bili u prilici da slušate kako pumparice Mossberg ili poluautomati IŽ MP153 uvek i bez greške funkcionišu i kada su bacane u nanose snega, zaleđene i gotovo nikada čišćene. Stoji činjenica da su izuzetno robustne i otporne na nemar korisnika, ali i njima se dešavalo nadimanje cevi koje imaju tanke zidove posle takvih vratolomija. Upravo pomenuti lovci iz najhladnijih područja vode računa da svoje oružje zaštite od spoljnih uticaja, u jednakoj meri kao i sebe upotrebom tipske odeće i sredstava poput namotane zaštitne izolacione trake čitavom dužinom cevi.
Odstrel krupnije divljači karabinskim kalibrima se u ovom smislu može porediti s snajperskom veštinom, jer se vojni i policijski precizni strelci ne obaziru na deklarativna uveravanja proizvođača određenih modela pušaka kako su klimomehanički opitovana na ekstremnim temperaturnim uslovima. Vojno oružje odvajkada mora da funkcioniše u svim mogućim situacijama od žarkih pustinja do polarnog leda, ali usled viših tolerancija najpouzdaniji sistemi poput AK se ne odlikuju preciznošću koja može da zadovolji snajperske potrebe, kao i tačan hitac u lovu. Što su daljine veće i željena zona pogotka manje, samo specifično projektovano oružje može da zadovolji.


Ponovićemo kako materijal od koga je izrađeno naše oružje takođe utiče, jer mazivne supstance sintetičkog porekla su znatno pouzdanije prilikom upotrebe na niskim temperaturama kada se koriste u oružju koje ima delove od odlivka, legure aluminijuma ili polimerske plastike. Sa druge strane lubrikanti za oružje na bazi biljnog sastava usled hemijske reakcije u određenim uslovima se neretko stvrdnu, što važi i za one koji su izrađeni od derivata nafte. Dakle, za glodani čelični otkivak treba koristiti različita sredstva u odnosu na legure aluminijuma, a u zimskom periodu pogotovo treba izbegavati prskanje sprejevima poput WD40 ili za automobilske kočnice.


Primetili ste zasigurno kako postoje karabini s nazivima poput Alaskan, koji imaju radijalno uvijene žljebove tela zatvarača kako bi se umanjio uticaj snežnih padavina ili nanosa leda, ali moramo ukazati kako nije potvrđeno da se taj detalj i u najmanjem procentu pozitivno odrazio na funkciju samog oružja već je više estetske prirode. Kvalitetne rukavice, odsustvo lubrikanata, zaštita otvorenih delova prekrivanjem obavijanjem, provera tačnosti pogotka na sezonskom nivou i korisnik koji nije izložen hipotermiji su recept i kada stabla drveća pucaju od mraza.
Dragan Ilić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još