Statusni simbol lova

Prelamajuće kvalitetne puške, za lov na visoku divljač, ukoliko možete da ih priuštite, znajte sigurno da ćete imati odlično oružje, koja će privlačiti pažnju svakog ko se nađe s vama u lovu

Ime “Blaser” u svetu oružja, prvi put se pominje kada je inventivni konstruktor Horst Blaser 1957, počeo sopstvenu proizvodnju. Lokacija firme je malo mesto Isny Im Allgau, smešteno u pokrajini Baden Wurtemberg, na granici Bavarske i Austrije. Na toj teritoriji dominira planinski lanac Allgauer Alpa, ge se vekovima lovi plemenita divljač, po najtežim zahtevima planinskog lova.

Horst Blaser bio je plodan i originalan u konstrukcijama svojih pušaka, ali takvi ljudi uglavnom nisu okrenuti uspešnom pravljenju novca. Tako je 1976, firmu kapitalom preuzima Horstov saradnik Gerhard Blenk. Od tada se firma “Blaser” prepoznaje po proizvodnji kvalitetnog oružja potpuno nove konstrukcije, ali i po izuzetno agresivnom nastupu na tržištu. Brojne uspele puške poput karabina direktne akcije R93 i R8, potisnule su mnoge proizvođače skupog oružja, ali se firma i ekonomski znatno uvećala.
Danas je “Blaser” jak deo poslovne grupe “Luke & Ortmeier”, koja u svom sastavu drži moćna oružarska imena: “Sauer & Sohn”, “Hammerli”, “Mauser”, SIG (sada se zove “San Swiss”), ali i mega trgovački lanac “Kettner”. Sva ova imena izazivaju duboko poštovanje kod svakog ozbiljnog poznavaoca oružja. Bilo je u “Blaserovoj” istoriji i onih koji su iz ko zna kojih razloga, pokušavali da ospore kvalitet pušaka Blaser. Tako su pojedini tvrdili da zabravljujući opružni segmenti, na puškama Blaser R93 i R8, nisu dovoljno čvrsti za visoke pritiske najrazantnijih kalibara. U “Blaseru” mudro su ćutali, da bi promociji novog modela R8, koji je proistekao iz slavnog karabina

R93, unajmili najjači svetski ZIŽ (Zavod za ispitivanje i žigosanje oružaj i municije, nemački – DEVA). Ti DEVA testovi pokazali su da zatvarač R8 izdržava ekstra tormentne pritiske, veće od 14.500 bara. Podsećamo, jaki magnumi dolaze do pritiska 4.400 bara. Ovim je “Blaser” dokazao da nije slučajno pri vrhu oružarske piramide.

Kip lauf obožavao i Franc Jozef

U narednim redovima obradićemo aktuelne jednocevne, dvocevne i trocevne puške “Blaser” namenjene lovu na visoku divljač. Odabrali smo ove puške prelamajućih cevi, a ne repetirke, jer ovaj tip oružja simbolizuje viteški prilaz lovu, nastavljajući viševekovnu tradiciju jednocevki, dvocevki i trocevki.

Najviteškije oružje visokog lova je jednometni, jednocevni kip-lauf. Veliki prijatelj naše revije Danijela Fanzoj, praunuka slavnog ferlaškog puškara Johana Fanzoja, stavila nam je na uvid mnoštvo literature porodice Fanzoj. Tako smo došli do podataka da je u austrijskim Alpima, car Franc Jozef isključivo lovio jednometnim kip-laufom, koji je izradio njegov pratilac u lovu, Johan Fanzoj. Osećate li težinu ovih reči? Car, imperator, koji može da lovi čime želi, bira jednimetni kip-lauf! Zašto? Zato što je vitez, zato što poštuje lov i divljač. Zato što ne želi da mu tehnološka prednost omogući prednost u lovu.

Upravo je to razlog što prikaz “Blaserovih” prelamača počinjemo kip-laufom oznake R95. Ovaj model se proizvodi neprekidno od 1995. Naslednik je starijih “Blaserovih” jednometki K770 i K77, koje su se proizvodile od 1997. Kip lauf K95 je od njih nasledio revolucionarno i prilično radikalno bravljenje prelamajuće cevi. Umesto robusne predimenzionisane baskule – glave puške, u kojoj klize braveće ploče i klinovi, genijalni Horst Blaser je sve izvrnuo naopako. Prvi zahtev za kip lauf je da pripada laganim puškama. Zato “Blaser” predviđa laganu vitku baskulu od legure dur-aluminijum.
U tu laganu baskulu ugrađuje tilting block – pokretni, čelični, besprekorno obrađeni blok. Krive konture ovog pokretnog bloka, uz mikronske zazore i naleganja, ulaze u svoje ležište ugrađeno u zadnjem produžetku cevi. Cev i pomični blok su u trenutku opaljenja jedan neraskidivi čelični sklop. Polugom za prelamanje, odnosno Vestli-Ričardsovom polugom se komanduje tilting blokom, kada se želi preklopiti cev. Sve radi mekano, glatko, bešumno, uz maksimalnu čvrstinu i minimalnu težinu oružja. Sa aspekta održavanja, sve je lako rasklopivo i dostupno za pažljivo čišćenje i podmazivanje. Ne postoji mogućnost da je cev zatvorena, a da nije 100% zabravljena pokretnim blokom.
Kada smo u superlativu opisali bravljenje cevi, prelazimo na mehanizam vatre. Da bi izbegao zbunjujuće kočnice i veću silu potrebnu za preklapanje cevi, “Blaserov” konstruktorski tim izabrao je nezavisan mehanizam vatre, sa separatnim ručnim napinjanjem. Cev se slobodno preklapa pomeranjem W-R poluge, ne zapinjući oprugu udarača. Unutrašnji udarač se napinje pomeranjem napred, klizača smeštenog na vratu kundaka. Kada se puška podiže u rame, klizač se spontano palcem potisne napred i puška je spremna za opaljenje.
Kada nije bilo prilike za pucanje, klizač se iz prednjeg položaja blago povuče unazad. Ove radnje su skoro bešumne. Tako uvežban lovac nikada neće nositi pušku sa nategnutim udarnim mehanizmom što je vrhunac bezbednosti. I sve je vidljivo i lako uočljivo ostalim učesnicima u lovu. Okidanje je direktno, lagano, ali ipak bezbedno.

Laka za dugotrajno hodanje

Blaser K95 je predviđen za kalibre .22 Hornet, pa 18 različitih kalibara sve do 9,3x74R za dužinu cevi 60 cm, s tim što cev može biti spolja okrugla ili oktagonalna. Za kalibre od .257 Veatherby Magnum do 8×68 S, gde je uključeno šest najpoznatijih magnum metaka, cev ima veću dužinu – 65 cm.
Za stari metak na crni barut 10,3x60R, oktagonalna cev duga je 68 cm. Približna masa “Blaserovog” K95 kip laufa iznosi 2,4 kg, što omogućava duga penjanja i prikradanja u planinskom lovu.
Za one koji vole i žele ultrakratku pušku, kojima je 109 cm (dužina standardne cevi), ipak prevelika, “Blaser” nudi i modele Stutzen sa cevi dugom 50 cm i u devet malih i srednjih kalibara. Ovaj štuc ukupno je dug 94 cm, ima podkundak do kraja cevi i teži takođe 2,4 kg. Divna stvar kod kip laufa Blaser K95 je što se mogu kombinovati i kupiti cevi u više različitih kalibara, dužina i oblika.
Sve cevi su uvek pored kvalitetnih mehaničkih nišana, opremljene izvrsnom bazom za “Blaserovu” montažu optičkog nišana. I najveći skeptici priznali su da “Blaserova” montaža dozvoljava više skidanja i postavljanja optike, bez promene slike pogodaka. Poslovična je među oružarskim stručnjacima preciznost Blasera K95. Sve je urađeno kvalitetno, da kip lauf slaže pogotke u grupu, kao da se radi o sportskoj long range pušci. Bilo za koju iz desetak cenovnih kategorija puške da se kupac odluči, K95 Standard, Prestige, Luxus, Comtesse, Super Luxus, Exclusive, Super Excluzive, Atache, Baronnese, biće vrhunske u cenjenoj kategoriji jednometnih lovnih pušaka.

Blaser B95 i B97 bok kombinovane, bok dvokuglare i bok bergštuc puške, su iste konstrukcije, što govori da je verzija sačma-kugla toliko predimenzionisana, čvrsta, da u istoj bravi i baskuli radi i kao dvokuglara. Model B95 ima klizač na vratu, koji napinje samo jednu – karabinsku ili sačmenu oprugu udarača. Model B97 jednim pomeranjem klizača na vratu kundaka, zapinje udarne mehanizme obe cevi istovremeno.
To je jedina razlika ova dva modela. Cevi su potpuno nezavisne, slobodno plivajuće, a u baskuli ih bravi donja ploča blokadom donjeg žleba. Cevi mogu biti duge 52, 56 i 60 cm, što daje ukupnu dužinu puške od 95, 99, odnosno 103 cm. Masa se kreće od 2,4 do 3,4 kg. U sačmenoj cevi su ponuđeni kalibri 12/76 i 20/76, dok karabinske cevi mogu biti u jednom od 18 različitih kalibara: počev od .22 Hornet do 9,3x74R. Na cevima se nalaze podesivi prednji i zadnji mehanički nišan, kao i “Blaserova” baza montaže optičkog nišana. Pored dvokuglare istih kalibara, jako je zanimljiva Blaser B95 ili B97 Bergštuc dvokuglara, kod koje je u gornjoj cevi karabinski metak manjeg, a u donjoj većeg kalibra.
To ga čini univerzalnom puškom za lov na visou divljač. Izrada, pouzdanost, preciznost i završna obrada su u skladu sa Blaserovim imenom.

Pod oznakom Blaser S2, skriva se dvocevna puška horizontalnog rasporeda cevi. To može biti kombinirka, kod koje je leva cev sačmena kalibra 20/76, dok desna ožlebljena cev može da primi jedan od 18 najpoznatijih karabinskih metaka (.22 Hornet, .222 R, 5,6×50 RM, 5,6×52 R, .243 W, 6×70 R, 6,5×55, 6,5x57R, 6,5x65R RWS, .270 W, 7×57 R, 7×65 R, .308 W, .30-06 S, .30 R Blaser, 8×57 IRS, 8×75 RS i 9,3×74 R).

Isti se kalibri nude i kod dvokuglare Blaser S2, model Safari podrazumeva teške afričke kalibre .375 HH, .500/.416 NE – 3,25 inča, .470 NE i .500 NE. Za male i srednje kalibre, cevi su duge 57,5 cm, a za afričke 62 cm. Srazmerno tome i masa prvih iznosi 3,2 do 3,5 kg, uz dužinu od 101,5 cm, dok teška afrička ima 106,5 uz masu od 5,3 kg. Bravljenje slobodnih cevi obavlja se pokretnim blokom odgovarajućeg profila, koji smo detaljno opisali kod kip laufa K95.
Naravno ovde zabravljujući blok svojim složenim lučnim oblikom, prati konturu obe horizontalne cevi. Udarni mehanizam obe cevi se i ovde zapinje pomeranjme klizača u prednji položaj. Nema kočnice, jer lovac čim skida pušku iz zgiba ramena spontano palcem prebaci klizač u zadnji položaj. Sila na klizaču je vrlo umerena.

Kako smo navikli kod pušaka položara, prednji obarač opaljuje desnu, a zadnji levu cev. Više kolorita i oblika umetaka je predviđeno za mehaničke nišane, ali je obavezno ugrađena i “Blaserova” baza za prihvat optičkih nišana. Pasovanje svih “Blaserovih” dvokuglara je vrhunsko. Sve radi kao Verthajm kasa.
Cevi slobodne, upucane po nastrožim nemačkim standardima za dvokuglare, uz zanemarivo odstupanje narednih hitaca. Ovo su puške za bogate lovce, koji nikada ne odstupaju od klasičnog, vekovima građenog lovačkog ukusa. Dve cevi u horizontali. Nivo gravure i klasa orahovine precizno će definisati njihove cenovne razrede, opet po želji i mogućnosti kupca. Napominjemo da su najjeftinija i najskuplja verzija svakog “Blaserovog” modela, u pogledu preciznosti, sigurnosti i pouzdanosti potpuno jednake.

Savršeno precizna trocevka

Za kraj smo ostavili najsloženiju i najuniverzalniju “Blaserovu” pušku prelamajućih cevi. To je driling D99. Tri cevi u neobičnom rasporedu. Dve horizontalne dole i jedna vertikalna gore – između njih. I ovde pokretni braveći blok, prati oblik sve tri cevi i ulazi u svoje ležište u produžetku cevi. Takođe je prisutan klizač na vratu kundaka, kojim se napinje udarni mehanizam. Mala komanda selektora sa vidljivim i opipljivim indikatorom, opredeljuje željeni raspored opaljenja cevi. Kad je reč o željama lovaca, tu se otišlo najdalje.
Moguće su sve postojeće konfiguracije. Dve sačmene – jedna karabinska cev, dve karabinske istog kalibra – jedna sačmena, dve karabinske različitog kalibra – jedna sačmena i čak tri karabinske istih ili različitih kalibara. Sačmena cev je uvek kalibra 20/76, a karabinske su napred navedene: 18 različitih kalibara. Cevi dužine 57,5 cm, daju umerenu masu za trocevnu pušku, od 3,4 do 4,2 kg. Sve napred rečeno za nišane vredi i kod ovog drilinga.
Preciznost svake cevi je na nivou vrhunskih “Blaserovih” majstora. Temperaturno dilatacijski efekat je ovde praktično eliminisan, tako da je ista slika pogodaka prvog i narednog.
Ovo je sam svetski vrh ponude višecevnih lovnih pušaka. Za neke od opisanih pušaka, kao što je kip lauf K95 u Nemačkoj lovac treba da izdvoji oko 3.000 evra (idu i do 10.000 evra). Bok B95 i B97 koštaju od 2.365 do 5.243 evra. Položare S2 su od 4.781 do 7.303 evra, a drilinzi D99 od 4.323 do 7.287 evra. Za najskuplje gravure i orahovinu klase 10 i 11, cena je daleko veća.
Ukratko smo predstavili “Blaserove” kvalitetne prelamajuće lovne puške. Ukoliko možete da priuštite neki od ovih modela, znajte sigurno da ćete imati odličnu pušku, koja će privlačiti pažnju svakog ko se nađe s vama u lovu.

Vlada MITROVIĆ

foto: „Blaser“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još