U svetskom vrhu

U mnogim zemljama za lov na visoku divljač dozvoljeno je korišćenje pušaka sačmarica. U nekim državama (Grčka, Turska…) sačmarica je jedino dozvoljeno lovačko oružje. Sve to je dovelo do pojave izuzetno efikasnih sačmarica, kod kojih je domet jedinačnih lovnih projektila značajno povećan. Specijalnom konstrukcijom unutrašnje trase cevi, pažljivim izborom dužine cevi, nišanskih uređaja i jedinačnog projektila, ova vrsta slug sačmarica je na daljinama do stotinak metara po efikasnosti znatno nadmašila dosad neprikosnovene lovačke karabine. Predstavljamo dve „Remingtonove“ puške kod kojih su primenjena unapređenja i poboljšanja, koja ove sačmarice čine veoma efikasnim oružjem za lov na visoku divljač. Interesantne su i za naše lovce, jer domaće zakonodavstvo dozvoljava korišćenje sačmarica u lovu na divlje svinje. Veliku fabriku oružja „Remington“, osnovao je E. Remington 1825, u Ilionu (Nju Jork, SAD). U rad su se uključili i njegovi sinovi i firmi dali ime „E. Remington & Sons“. U vreme Građanskog rata u Americi, fabrika je bila jedan od najvećih proizvođača vojnog oružja, ali je 1886, bankrotirala, tako da je kupuju oružari iz familije Winchester. U narednom periodu, više puta dolazi do spajanja sa drugim proizvođačima municije. U Prvom svetskom ratu, zbog velikog obima posla, „Remington“ je primoran da kao podizvođače angažuje i fabrike automobila. Gradi i 25 novih pogona u Bridžportu (Konektikat). Dnevna proizvodnja iznosi 5.000 pušaka i dva i po miliona metaka. Samo za carsku Rusiju, rade milion pušaka i sto miliona metaka. Zbog Oktobarske revolucije, znatan deo tog oružja nije isporučen.


Vreme između dva rata, „Remington“ preživljava proizvodeći pisaće mašine i bankarske kase. Po konstrukciji Danca J.D. Pedersena iz 1907, proizvodi i izuzetno uspešnu pump-action pušku – pumparicu. Izbija Drugi svetski rat i „Remington“ ponovo za vojsku proizvodi oružje i municiju, zbog čega zapošljava čak – 82 hiljade radnika. Posle rata, pored vojnog, fabrika radi i izuzetno cenjeno lovačko oružje i municiju, tako da danas u okviru gripacije „Du Pont“ ima pogone u Bridžeportu (Konektikat), Vilmingtonu (Delavare) i Medisonu (Severna Karolina). „Remington Arms Company“ je jedan od vodećih američkih i svetskih proizvođača oružja i municije za lov i sport, koji je pored izvrsnih pušaka, lovcima podario i mnoštvo puščanih kalibara. Model 870 Super Slug je sačmarica namenjena lovu na visoku divljač. Puška je invarijanta slavne pumparice Remington 870, koju zbog kvaliteta mnogi još uvek smatraju najboljom na svetskom tržištu. Ova sačmarica sa kliznim potkundakom (pumparica) ima čelični sanduk (risiver), dve jake poluge koje povezuju masivan, sigurno zabravljen zatvarač, izuzetno pouzdan i gladak rad i neslućene mogućnosti izbora dodatnih cevi, produžetaka magacina, kundaka i opreme. Dovoljno je samo otvoriti kataloge „Kabelasa“ ili „Midveja“ i sa nevericom gledati mogućnosti opremanja i kastomizovanja pumparice Remington 870. Ipak, novi model koji predstavljamo je nastao baš u fabrici „Remington“, a ne u nekoj firmi koja radi opremu ili cevi.
Za Model 870 kalibra 12/76, najpre su inženjeri eksperimentisanjem i dugim testiranjem dobili optimalnu cev, koja daje najbolje rezultate kada se iz nje ispaljuju teški jedinačni „magnum“ projektili. Takva cev mora da ima unutrašnje, slug rifled ožlebljenje. Išlo se na debelu tešku cev, čiji je spoljašnji prečnik 1 inč (25,4 mm) i po spoljašnjosti ima pet dugih kanelura. Unutrašnjost je hladnim postupkom ožlebljena sa šest žlebova, čiji korak uvijanja iznosi 1:35 inča (1:889 mm). Ovo parabolic ultragon ožlebljenje ima poligonalni poprečni presek koji karakteriše odsustvo oštrih ivica unutrašnjosti cevi. Najbliži opis bio bi poređenje sa izradom cevi za Glock, za koje se kaže da „traju večno“. Poligonalne cevi odlikuje veća početna brzina projektila, lakše održavanje i duži vek trajanja. Najpre proračunom i kompjuterskom animacijom, a zatim dugim testovima, zaključeno je da najbolji spoj početne brzine projektila i njegove preciznosti daje cev neobične dužine od 648 mm (25,5 inča). Zato je ta dužina cevi i zadržana. Teška cev od 648 mm bez nišana, sa pet uzdužnih kanelura, poligonalne unutrašnje trase, doprinela je da se jedinačni projektil bonded sabot od 385 grs (25 g), šalje precizno na cilj početnom brzinom od oko 2.000 fps (610 m/s). Eksperimenti sa cevima istog ožlebljenja, ali dužine 510, 610 ili 660 mm nisu dali zadovoljavajuće rezultate. Inženjeri u razvojnom birou „Remingtona“ su skraćivali cev po pola inča (12,7 mm), počev od 660 mm, obrađivali usta cevi i za svaku dužinu pravili poređenje početne brzine i preciznosti, dok se nije izdvojila dimenzija – 648 mm. Takva cev dobila je finu vezu sa sandukom, koja joj garantuje uvek identičan položaj – nepokretnost.


Mehanika puške je već odavno dokazana, tako da tu nije bilo mesta za izmene. Zato je sanduk sa gornje strane dobio mogućnost ugradnje univerzalne Viverove šine, za prihvat montaže optičkog nišana. Najradikalnija inovacija je izvanredni „Remingtonov“ shur-shot sintetički kundak. Ovaj kundak ima veliki pištoljski rukohvat sa širokom, hrapavom gumenom površinom, koji strelac u punoj dužini obuhvata jačom rukom. Kundak je potpuno ambidekstralan – prilagođen i desnorukim i levorukim strelcima. Dno kundaka je opremljeno patentiranim i posebno cenjenim „Remingtonovim“ amortizerom super cell, koji je upoređivan sa najboljim na tržištu SAD i nijedan nije dostigao njegova 54 procenta redukcije sile trzaja. Kundak ima kamuflažni dezen hrastove šume (mossy oak tree). Korišćenje kamuflažnih odela i oružja je veoma svojstveno američkim lovcima, dok su u evropskim lovištima zastupljena zelena lovačka odela i jednobojni ili prirodni – drveni kundaci. Potkundak na 870 SPS je u zadnjem delu produžen do same ivice sanduka, što omogućava prirodan hvat prednjom rukom. Gumeni insert i dezen oak tree su i na njemu identični. Prednja okretna pređica za remnik nalazi se na navojnoj kapi koja drži pušku sastavljenu, a zadnja je ulivena u kundak.
Tubularni magacin prima četiri metka kalibra 12/76. Potkundak se lako repetira uz jasan „klik“, koji označava da je zatvarač zabravljen. Apsolutno je nemoguće opaljenje iz nezabravljenog zatvarača. Dve vezne poluge čvrsto drže potkundak, bez neprijatnog klimanja koje je mnoge lovce i odbilo od pušaka sistema pump-action. Obarač je pravi „sačmarski“ – bez kolena, opaljuje pri sili od 2,5 daN i od njega se ne očekuje pucanje na „najmanju grupu“. Međutim, kako su rezultati testa preciznosti bili izvrsni, za očekivati je da „Remington“ ili neka manja prateća firma, napravi obaračku grupu za Model 870 sa svim mogućim podešavanjima (sila, geometrija…). Kako je ovo oružje namenjeno lovu na visoku divljač, na testu je bilo opremljeno vrhunskim optičkim nišanom. Test puške je za prestižnu američku reviju „Guns Magazine“ uradio ekspert Richard Mann, koji je sebi priuštio varijabilnu optiku Swarovski Z6i 1,7-10×42. Ovaj izvanredni i skupoceni optički nišan ukupne dužine 321 mm (u SAD košta 2.732 dolara), ima dnevnu i noćnu iluminaciju končanice koja je nevidljiva s prednje strane. Jednodelni duraluminijumski nišan ima prečnik 30 mm i masu 470 g. Udaljenje oka od okulara je 95 mm, što je važno kod brzog pucanja oružjem moćnog kalibra. Mogućnost podešavanja varijabilnog nišana Swarovski Z61 je 1.371 mm/ 91,4 mm uz vrednost: 1 klik = 9 mm na 100 jardi (91,4 m). Montaža kvalitetom odgovara optici: superčvrsti prstenovi Leupold prečnika 30 mm QRW tipa, sa po četiri imbus vijka po prstenu.
Pored lova na Alberta medvede, „Remington“ je Ričardu Manu poverio i test preciznosti modela 870 SPS. Ričard Man je planirao pucanje na 100 jardi sa naslona iz sedećeg stava i optikom podešenom na uvećanje 10x. Pucano je po pet metaka, u više ponovljenih partija. Sva municija korišćena u testu bila je „Remingtonove“ proizvodnje. Na raspolaganju su bili: Premier Accutip 3 inča – 385 grs (25 g), Remington Managed Recol 70 mm – HP Sabot i Remington Premier 70 mm – 1-OZ HP Magnum Sabot. Sva tri tipa metka sa jedinačnim projektilima mase 28, 35 i 25 g bilo je u dovoljnoj količini za višestruka ponavljanja serija gađanja. Iskusni oružarski ekspert Ričard Man, znajući odlike poligonalnog ožlebljenja cevi, predvideo je periodična čišćenja unutrašnjosti cevi. To je veoma važno za preciznost, jer se ostaci slepljene plastike od čepa, olova ili bakrenisanog spoljašnjeg sloja slug projektila, natalože na poligonalnoj zavojnici cevi i drastično pogoršavaju preciznost. Ovo taloženje nečistoća u unutrašnjosti cevi je mnogo nepovoljnije kod poligonalnog, nego klasičnog ožlebljenja.


Posle više ponovljenih serija po tri i pet metaka, svedeni su rezultati: najbolje grupe pogodaka dobijene su municijom Remington Premier 1-OZ HP Magnum Sabot. Grupa od pet jedinačnih projektila stala je u krug prečnika 71 mm (92,8 inča). To je odličan rezultat, pogotovo što su i sa preostala dva tipa metaka dobijene grupe imale tek za koji milimetar veće prečnike.
Šta je dokazao ovaj test? Uz pažljiv stručan pristup izradi oružja i odabirom kvalitetnih nišana i municije, sasvim je moguće sačmaricu prilagoditi lovu na visoku divljač. Na 100 m dostignuta je preciznost lovačkih karabina, a po zaustavnoj energiji, dobar HP sabot ili breneke su ispred većine karabinskih metaka. Model 11-87 Sportsman. Za lovce koji prednost daju poluautomatima, predstavljamo ovu poluautomatsku sačmaricu. Kao i cela serija poluautomata 11-87 i ovde je primenjen sistem pozajmice sagorelih barutnih gasova. Na ovom modelu, cev je unutra ožlebljena punom dužinom od 21 inča (533 mm). Nema nišane, nego cantilever konzolu sa šinom za prihvat montaže optičkog nišana. Kapacitet je 4 + 1 metak kalibra 12/76 ili 20/76. Kundak je identičan onom sa 870 SPS i potpuno prilagođen desnorukim i levorukim strelcima. I ova puška ima starovremenski „Remingtonov“ čelični sanduk, što je danas zaista teško naći na tržištu. Puška je duga 1.041 mm, masa 3,8 kg za kalibar 12.
Mnogi lovci širom sveta cene izuzetno miran rad „Remingtonovih“ poluautomata. Kako i ovaj model ima ugrađen amortizer trzaja super cell, pucanje i sa najtežim jedinačnim (ili sačmenim) projektilima je pravo zadovoljstvo. Ljubitelji poluautomata ovu osobinu malog trzaja uvek ističu kao znatnu prednost nad pumparicama ili dvocevnim lovačkim puškama. Na cantilever konzolu lako može da se montira optički ili kolimatorski nišan, a za nuždu može da se nišani i niz kanal, koji se nalazi na sredini Viverove šine. Iako nemamo rezultate testa preciznosti ovog poluautomata, sigurni smo da bi za nijansu bio ispod preciznosti prethodne Super Slug pumparice – tamo je cev duža, uz tačno izabran odnos dužine spoljašnjeg prečnika i ožlebljenja. Ipak, na kratkim rastojanjima (lov na divlje svinje u čestaru ili šumi), ovaj kratki poluautomat je izuzetno efikasan.

V.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još