Višemetne sačmarice TOZ

„Tulski oružeinii zavod“ – TOZ nije nastao, kao mnogi evropski proizvođači, rastom neke popularne i napredne privatne radionice za izradu oružja. Osnovan je planom i odlukom ruskog imperatora Petra I, kako bi carska vojska dobila državni arsenal u kome će se za njene potrebe praviti oružje. Car Petar I, 15. februara 1712, donosi ukaz kojim se u gradu Tuli osniva fabrika za proizvodnju oružja. Tula nije slučajno odabrana: nalazi se na samo 200 km od Moskve i ima značajne prirodne resurse, naročito tekuće vode, potrebne za pokretanje brojnih mašina. Nabavljaju se za ono vreme najmodernije mašine, sve na vodeni pogon i zaokružuje kompletan proizvodni proces: kovanje cevi, spoljašnja i unutrašnja obrada, izrada delova mehanizma i kundaka. Takođe u Tuli je moglo da se proizvodi i hladno oružje…
Samo osam godina posle carskog ukaza iz fabrike je izlazilo preko 20.000 pušaka i ogromna količina sablji (šaški), koplja i bajoneta. Jedan vek kasnije, TOZ je ubedljivo najveća fabrika oružja u Evropi, a samim tim i na svetu. U fabričkom krugu, postojale su čak tri pravoslavne crkve sa stalnim bogosluženjem, što svedoči o ogromnom broju radnika koji su tu radili. TOZ je proizvodio slavna oružja i kapisle: Berdan, Mosin, Mosin-Nagan, Nagan, Maksim, zatim Škas, Švak, TT, SVt, UB, Kalašnjikov AK 47, Maljutka, Fagot, Konkurs, Kostjor… Prva visokoserijska linija za proizvodnju dvocevnih sačmarica, osniva se 1902. To su bile prve Hamerles položare Model B i orozara konstruktora Ivašenceva. Nezapostavljanje civilnog – lovačkog programa, odrazilo se pozitivno na kasnije formiranje čuvenog MC-KBP (Centralnog razvojnog i konstrukcionog biroa), čije su puške MC u samom svetskom vrhu produkcije lovačkih pušaka. Danas TOZ proizvodi na desetine hiljada jedinica lovačkog i sportskog oružja, a jedan deo toga vam i predstavljamo…

TOZ 123 kalibra 4/81 je gigantska pamp-ekšn puška, najvećeg mogućeg sačmarskog kalibra 4, koji je bio popularan u 19. veku, kod pratilaca diližansi koje su prevozile zlato i novac. Kalibar 4 je nastao još u doba crnog baruta i kod njega je prečnik cilindričnog dela cevi (prečnik duše cevi) neverovatnih 23,4 cm. Po međunarodnom standardu za oružje C.I.P. kalibar 4 može da ima čauru dužine 82,4 mm ili 101 mm. Rusi su se opredelili za ovu kraću varijantu. Pritisci: radni ili maksimalni prosečni pritisak Pt max, zatim Pk-1,15 Pt max koji predstavlja maksimalni statistički individualni pritisak i na kraju Pe=1,3 Pt max koji predstavlja ispitni tormentačni pritisak – svi su po CIP na nivou kalibra 12/76. To znači da iznose 1.050, 1.200 i tormentačni 1.370 bar, po piezo (transducer) metodi. Mase sačmenog punjenja su enormne, reda veličina stotinak grama, što ovaj kalibar svrstava u ubitačne i po divljač i one koji njima pucaju. Svi koji su pucali kalibrom 12/89, 12 ultimagnumom, poznaju njegov „učinak“ na rame strelca, a ovo je još žešće.
Dužina cevi TOZ 123 je 700 mm, a ukupna masa puške 4,5 kg. U fabrici ističu da je puška namenjena profesionalnim i amaterskim lovcima. Verovatno misle na lovove na opasnu i ogromnu divljač, po nepreglednim divljinama Azije, Afrike i Severne Amerike. Poznato je da su se od uvođenja visokorazantnih velikih kalibara za lovačke karabine, glatkocevnim sačmaricama kalibra 4 u 19. veku lovili nosorozi, slonovi, lavovi i bengalski tigrovi. Smatralo se da su ta vremena prošla, ali nas konstruktori iz TOZ uveravaju u suprotno. I to je sada puška ogromnog kalibra 4, koja bez dopunjavanja može da ispali četiri metka, jer je kapacitet potcevnog tubularnog magacina tri metka. Kao i svaka druga pumparica, puni se prvim metkom direktno kroz otvor za izbacivanje čaura, a ostala tri sa donje strane, potiskivanjem donosača (kašike) nagore. Cev je unutra tvrdo hromirana, nema nišansku šinu, već se mušica nalazi na maloj rampi. Na gornjoj strani čeličnog sanduka (risivera) nalazi se šina za prihvat optičkog nišana. Ova šina ima u prednjem delu i mali, izidgnuti, fiksni zadnji nišan. Potkundak ima punu dužinu, od navrtke za spajanje cevi do sanduka, tako da je omogućen sasvim prirodan hvat – po želji strelca. Prednja ruka ne mora da se snažno izbaci napred. Potkundak se paralelno radi od polimera – u boji drveta ili od orahovine. Kundak je uvek od solidne orahovine i ima debeli, tako neophodni, gumeni amortizer trzaja. Kao i kod većine savremenih pumparica, udarni mehanizam je montiran na nezavisnoj ploči, koja sa donje strane zatvara sanduk puške. Izbijanjem samo jedne čivije, omogućeno je skidanje ovog sklopa. Ispred obarača se nalazi dugme poprečne cross bolt kočnice, koja osigurava samo obarač, ne i čekić i udarnu iglu. Fabrika daje podatak da je sila na obaraču potrebna za opaljenje, uvek u granicama 39-40 njutna (opaljuje kada se o nju okači teg mase 3,9-4 kg). To može da se učini previsokim, ali ovde se radi o lovačkom oružju koje se često koristi u uslovima veoma niskih temperatura, gde su debele rukavice neophodne. Ciljevi na koje se puca su ogromni i na relativno malim udaljenostima, tako da veća sila na obaraču nije od uticaja na uspeh u lovu. Masivni zatvarač u kome se nalazi široki zabravljujući klin, sigurno bravi cev ove ručne „haubice“. Bravljenje po sistemu čelik na čelik, dozvoljava opaljenje samo u slučaju potpune zabravljenosti i sa tog bezbednosnog aspekta, puška je sigurna, kao i one u najmanjim kalibrima.
Puška TOZ 123 kalibra 4 puni se, repetira i rasklapa, kao i sve ostale puške sa kliznim potkundakom. Odvijanjem spojne navojne kape, moguće je skinuti cev, a zatim i vađenje i rasklapanje zatvarača. Poprečnim izbijanjem jedine čivije, moguće je iz sanduka izvući podsklop udarnog mehanizma, radi njegovog čišćenja, podmazivanja ili eventulane popravke. Na svim pumparicama i poluautomatima, ne preporučuje se učestalo skidanje udarnog mehanizma, jer otvor za čiviju može da se proširi, što dovodi do njenog neželjenog ispadanja. TOZ 123 nije puška za svakodnevni lov. Preteška je, strahovito trza pri opaljenju, a nepremostivi problem bi bio konstantna nabavka municije. Ni u jednoj prodavnici uobičajene lovačke ponude u Evropi, ne može se stalno naći municija kalibra 4. Bilo bi teško ugovoriti i specijalnu porudžbinu. Zato pretpostavljamo da je ova pumparica namenjena uskom krugu profesionalnih lovaca koji love divljač u egzotičnim krajevima, gde ova puška i metak ne izazivaju radoznalost i čuđenje.

TOZ 94 je pumparica u uobičajemom kalibru 12/70. Ima cev dugu 711 mm, tvrdo hromiranu unutrašnjost i više verzija izvođenja. Može da bude sa ili bez nišanske ventilirajuće šine, sa svim mogućim fiksnim ili izmenljivim čokovima. Čak se isporučuje i sa produžnim, unutra ožlebljenim paradox čokom. Klizni potkundak je urađen od oraha ili bukovine i pokriva punu dužinu, od spojne navojne kape do sanduka, čime je omogućen najprirodniji hvat puške. Spojne poluge i duga čaura oko tubularnog magacina, čine da se potkundak skoro ne pomera levo-desno. Zatvarač je prizmatičan, masivan, otporan na koroziju i ima snažan zabravljujući pomični klin. Dužina puške je 1.250 mm, masa je 3,2 kg što je sasvim umereno. U potcevni tubularni magacin staju četiri metka 12/70, što ukupno daje pet metaka, uz mogućnost ugradnje graničnika kapaciteta magacina na zakonska dva metka. Kundak je uvek nemačkog tipa sa sitno čekiranim pištoljskim rukohvatom, a može da bude od oraha ili bukovine. TOZ 94 je solidna, pouzdana, relativno jeftina pumparica, koja će trpeti različitu municiju i služiti verno decenijama.

TOZ 194 pumparica izvedena je iz modela TOZ 94 i namenjena je policijskim i sigurnosnim službama. Može da bude opremljena preklopnim metalnim kundakom ili samo crnim polimerskim pištoljskim rukohvatom. I profilisani potkundak je izliven od od crnog polimera. Dužina unutra hromirane cevi je 540 mm, a može da bude sa fiksnim cilindričnim završetkom cevi ili pripremljena za prihvat izmenljivih čokova. Kapacitet tubularnog magacina je četiri ili sedam metaka. Ovo je vrlo kompaktno odbrambeno oružje, čija je dužina samo 805 mm, uz masu od 3 kg. Sila potrebna za povlačenje obarača je 1,5 do 2,5 daN. Preporučuje se da se ne koriste meci 12/70 sa potpuno metalnom čaurom, koji su u Rusiji još uvek ponegde u upotrebi. Iz ovoga se vidi da i TOZ radi klasične, kratke borbene pumparice. MC 21-12 poluautomat. Mnogi naši lovci odavno love i poznaju ovu poluautomatsku TOZ sačmaricu. MC21-12 je u protekle četiri decenije proizveden u više od 300.000 primeraka. Zasniva se na konstrukciji s početka 20. veka, koju je na svojoj pušci model Auto 5, primenio slavni Džon Mouzis Brauning: pri opaljenju dolazi do kretanja cevi i zatvarača unazad. Posle zaustavljanja cevi, zatvarač se odbravljuje, nastavlja sam hod unazad, izvlači praznu čauru, uvodi novi metak i zabravljuje ponovo cev. Ovaj stari sistem je veoma pouzdan, ali i složen i skup za izradu. Uglavnom, danas je napušten, ali ga TOZ, Breda i Cosmi još primenjuju. Poluautomat TOZ MC 21-12 je skrojen oko metka 12/70, cev je duga 750 mm, ukupna dužina puške je 1.275 mm, a masa zbog duže cevi i čeličnog sanduka ne može da bude ispod 3,7 kg. Pored verzija sa punim fiksnim čokom, može da bude i sa ostalim fiksnim ili setom izmenljivih čokova. I ovde može da se montira produženi paradox čok. MC21 bile su prve poluautomatske petometne sačmarice, koje su masovno kupovali naši lovci. Još ih ima u upotrebi iz starih, sovjetskih uvoznih kontingenata, a ima i današnjih TOZ primeraka. Ova puška kod starijih lovaca budi i nostalgične uspomene… Pored obične serijske, postoje i luksuzne gravirane, rezbarene i sedefom ukrašene skupocene verzije puške MC 21-12.

TOZ 87 poluautomatska sačmarica kalibra 12, funkcioniše po principu pozajmice sagorelih barutnih gasova, koji se kroz otvor na cevi uvode u gasni cilindar. Klip u cilindru deluje preko veznih poluga na zatvarač, koji se posle odbravljivanja kreće unazad i obavlja repetiranje. Cev je duga 711 mm, što daje ukupnu dužinu puške od 1.250 mm i masu od samo 3,1 kg. Tubularni magacin prima četiri metka. Ova puška ima mnogo izvođenja po pitanju namene.
TOZ 87-06 je kratki poluautomat koji ima slug cev dužine 540 mm i kvalitetne podesive mehaničke nišane. Mogu da se montiraju razni, pa i paradox čok, a ima i priključak za montažu optičkog nišana. Kapacitet mu je 4+1 metak, dužina 1.170 mm, a masa 3 kg. Gde je dozvoljeno, ovu pušku koriste lovci za šumski lov na visoku divljač: jelena, losa, medveda… TOZ-187 je borbena verzija ovog poluautomata i može da bude samo sa pištoljskim rukohvatom ili sa dodatim preklopnim metalnim kundakom. Namena ove 830 mm duge i 3 kg teške osmometne (7+1) puške je policijsko-sigurnosna zaštita. Ispaliti osam metaka 12/70 bez repetiranja i dopunjavanja, znači da imate moćan vatreni potencijal.
TOZ 187-02. Čak i kratka puška 187, može da primi sve opisane izmenljive (+ paradox) čokove. U tom slučaju nosi oznaku TOZ 187-02. Sve puške familije 87 ispred obarača imaju ugrađenu poprečnu kočnicu – cross bolt i važe za savremena, lagana, pouzdana poluautomatska oružja.
TOZ MC 20-01 je repetirajuća obrtno-čepna sačmaricu. Kalibar je 20/70, dužina cevi 635 mm, a masa iznosi 2,8 kg. U kutijasti odvojivi okvir staju dva metka, a uz pušku uvek ide i jedan rezervni okvir. Ima mnogo lovaca koji vole ove lagane dvadesetice i TOZ ih proizvodi već duže vreme. Veoma su jeftine i pouzdane. Često ih kupuju i žene lovci ili očevi za svoje sinove, koji stasavaju. Izuzetno su jednostavne za održavanje i praktično nemaju zastoja ili kvarova. Lovac ovde zadržava isti uvežbani pokret pri repetiranu sačmarice i obrtnočepnog lovačkog karabina.
V. Mitrović

foto TOZ

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još