Zastava M85

Posle neočekivanog enormnog uspeha karabina Zastava M70 i njegovog pojavljivanja u kultnom filmu „Lovac na jelene“ iz 1978. godine, u kojem Robert de Niro njime lovi, „Zastava“ je 1985. godine završila novi projekt. Tim konstruktora na čelu sa Rodoljubom Matkovićem, završava Mini-Mauser M85 (miniature action Mark X), predviđen za kalibre .22 Hornet, … Remington, .223 Remington, .222 Rem. Magnum, .22-250 i 7,62×39, s tim da je .22 Hornet izašao nešto kasnije.
Iako nije mogao dostići uspeh modela M70 i Mini-Mauser je brzo našao svoje kupce.

U kalibrima .222 Remington, naročito .223 Remington njime je bilo moguće ostvariti izuzetno dobre grupe pogodaka. U vreme nesrećnih ratova devedesetih godina prošlog veka i pojave velike količine municije kalibra 7,62×39, kod nas se dosta prodavao model M85, upravo u ovom kalibru.
Svi karabini M85 imaju „Mauserovo“ bravljenje zatvarača, sa dva čeona prizmatična brega postavljena pod uglom od 180 stepeni. Prečnik tela zatvaraqča je 14 mm, a ukupno je dug 154 mm. Mera preko bravećih bregova je 20 mm, a dimenzija zabravljujućih površina je 10×8 mm. Čelo zatvarača je upušteno u odnosu na ivicu za 1,25 mm. Najveća izmena u odnosu na konstrukciju Pola Mauzera je uvođenje novog izvlakača (push feeding), ugrađenog u njegovo cilindrično telo. Ovaj široki zub (4 mm), iako ne izgleda lepo, sigurno izvlači čauru iz ležišta metka. Za repetiranje je potrebno za 90 stepeni okrenuti malu, prilično udobnu ručicu zatvarača.

Cev karabina M85 urađena je postupkom hladnog kovanja, a duga je 510 mm. Na njoj su ugrađeni klasični „Zastavini“ mehanički nišani, kod kojih zadnji nišan ima pomičnu pločicu sa „U“ zarezom. Puška je ukupno duga 1010 mm i bez optike teži 2800 grama. Primerak koji smo stavili „pod lupu“ ima ugrađen veliki varijabilni optički nišan Millett i „Rade hamerles“ Pikatini montažu, što joj je podiglo masu na 3700 grama. Optički nišan Millett uvećanja 4-16 puta ima tubus prečnika 25,4 mm, a objektiv prečnika 44 mm. Na objektivu se nalazi veoma precizan front fokus uređaj za štelovanje paralakse, sa podelom od 25 jardi do beskonačne daljine. U SAD „Millett“ poznati proizvođač podesivih mehaničkih i solidnih, a ne preskupih optičkih nišana. Na ovom je ugrađena tanka i veoma fina duplex končanica. Tureti za podešavanje imaju korak od ¼ MOA (pomeranje za jedan klik iznosi 6,35 mm na 93 m udaljenoj meti, ili 7,25 mm na 100 metara).
Optički nišan Millett 4-16×44 je punjen nitrogenom (azotom) i spada u jeftine optike (do 300 dolara), koje vrede znatno više od svoje cene. Jedino što se dužinom od 390 mm estetski ne uklapa sa kratkim Mini-Mauserom. Kako bi optički nišan bio ugrađen što niže – bliže osi cevi, neophodno je bilo skinuti „Zastavin“ originalni mehanički zadnji nišan. Ovo je odgovor večitim „mrgudima“ koji su ljuti na proizvođače pušaka koji svoje modele isporučuju bez ugrađenih mehaničkih nišana. Smatram da bi svaka puška trebalo da bude ponuđena u obe verzije. Tako bi se izbegli oni ružni detalji na cevi koji ostaju na cevi posle skidanja prednjeg i zadnjeg mehaničkog nišana.
Opasna mala sila okidanja
Iako proizvođač svoj model M85 deklariše na kapacitet magacina od pet metaka, iskustvo govori da su to realna četiri metka. Umetnuti u magacina peti metak je prilično teško. Na karabinu iz koga smo pucali izmerili smo silu okidanja od 1,6 daN. Vrhunski američki stručnjak za lovačko oružje ožlebljenih cevi, David E. Petzal upozorava lovce širom sveta, da ne obaraju suviše silu okidanja na svojim lovnim karabinima. Njegova preporuka je sila od 1,3 do 1,8 daN. Sve ispod 1,3 daN (teg od približno 1,3 kg) je opasno u lovu.
S tim se apsolutno slažem, jer se lov odvija najčešće zimi, po mrazu, sa promrzlim prstima ili u rukavicama. Pravite, molim vas, razliku između sportske long range puške i lovačkog karabina. Zahtevajte od svog puškarada vam poradi na kvalitetu okidanja, a ne na preteranom smanjenju sile okidanja. Ovaj naš M85 imao je fabrički naštelovan, prilično dobar obarač, kratak i bez prethodnog praznog hoda. Pritom se sa silom od 1,6 daN uklapa u Petzalovu preporuku.
Kundak ove male „Zastavine“ puške je urađen od pristojnog komada orahovine, ima obrazinu i crni polimerski potkov sa starim „Zastavinim“ znakom ZCZ, jer je proizvedena pre više od dve decenije.
Šta nas je navelo da napišemo ovaj tekst? Najpre tvrdnja vlasnika da puška nije svaki opaljivala vojnički metak 7,62×39. Zatim, da nije pouzdano uvodila lovački zaobljeni SP (soft point) metak u cev i, na kraju, da je bila nedovoljno precizna.

Krenimo redom. Tačno je da je vojnička kapisla tvrđa od one koja se ugrađuje u lovnu municiju i tu je moralo da se pribegne doradi. Zub za zapinjanje na udaraču je naknadno navaren kod puškara, čime mu je ukupna dužina povećana na 23 mm. Ovo je za 5-6 mm udaljilo udarač u zapetom položaju, dodatno sabilo udarnu oprugu i povećalo silu delovanja udarne igle na kapislu. Posle ove intervencije nije dolazilo do neopaljenja. Skrećemo pažnju da možetre imati problema sa zakonom, ukoliko posedujetre vojničku municiju ovog kalibra. Ona se na strelištima može legalno nabaviti, ali se tamo mora sva i ispucati. Kod kuće možete držati samo lovnu municiju kalibra 7,62×39, koju ste kupili u lovačkim prodavnicama uz oružni list.
Vlasnik oružja iz današnje priče, obezbedio je dve vrste municije sa kojom nije bio zadovoljan. Prva je PPU 7,62×39 sa zrnom SP 123 grs (8,0 grama). Ovo soft point zrno ima veoma zaobljen profil i po tvrdnjama vlasnika, krajnje teško i nepouzdano se repetiranjem iz magacina uvodi u cev. Pritom, prema tvrdnji vlasnika karabina, preciznost je bila diskutabilna. Sledeća municija je bila stara Suvenir Makedonski Brof-Samokov (made in Yugoslavia) 7,62×39 SP 125 grs/ 8 g. Metak Suvenir Makedonski Brod, sa oznakom na dnu čaure – SMB 7,62×39 i crvenom zaptivnom bojom oko kapisle, ukupno je dug 52,4 mm, dok je SP PPU znatno kraći – 49,6 mm.

Posle punjenja po četiri metka u magacin, prvi PPU metak je lepo ušao u ležište u cevi, došlo je do opaljenja i ekstrakcije ispaljene čaure, bez problema. U magacinu puške municija stoji u boks rasporedu – jedan metak pored drugog. Svaki PPU metak koji u magacinu stoji sa desne strane je pravio problem prilikom repetiranja, tj. ptrilikom uvođenja u ležište metka. Kod preuzimanja metka koji stoji s leve stranje bilo je manje problema, ali ih je ipak bilo. Pribegli smo snažnom, oštrom repetiranju, što je dovodilo do oštećenja mekog, olovnog oblog vrha zrna, ali se uvođenje PPU SP metka nije poboljšalo.
Metak Suvenir iz Makedonskog Broda (čija je fabrika više puta neslavno prošla privatizaciju) iako soft point, ima špicastiji oblik, te je pravio manje problema prilikom njegovog uvođenja u cev. Duži šiljatiji metak ipak nije potpuno otklonio probleme pri uvođenju u cev. I ovde smo išli na snažno, energično repetiranje, što je malo pomoglo, ali uz veće tragove oštećenja na olovnom vrhu zrna. Analizirali smo novu municiju u ovom kalibru koja se trenutno može naći u našim prodavnicama.

Novi metak PPU 7,62×39 PSP (pointed soft point – zašiljeni soft point) 123 grs (8 grama) i takođe šiljati Sellier & Bellot 7,62×39 od 124 grs (8 g) imaju mnogo bolje i pouzdanije uvođenje iz magacina u cev. Šiljati oblik zrna kod kalibara .222 Remington i .223 Remington omogućava znatno pouzdanije uvođenje metka iz magacina u cev. Iz ovoga zaključujemno da treba izbegavati debeli PPU SP metak sa zatupastim – oblim vrhom zrna. Sama činjenica da je posle njega nastao PPU PSP (zašiljeni) metak iste gramaže, govori da smo u pravu. Nepouzdanost obrtnočepnog karabina prilikom repetiranja i uvođenja metka u cev, u lovu može biti veliki problem. Na strelištu u cev ručno stavljate metak po metak. Međutim, u lovu to može imati teške posledice, pogotovu što je ovaj kalibar, a i karabin skoro idealan za lov vuka ili šakala.
Kako korona ne posustaje i izbegavamo gužve i dalja putovanja, otišlismo na obližnje kratko zatvoreno dvadesetpetmetarskom strelištu. Novčanicom od 50 dinara, proverili smo zazor između cevi i kundaka i zaključili da je cev na ovom karabinu potpuno slobodno plivajuća. Pucali smo u nalepnicu za „krpljenje“ mete po tri metka sa rastojanja koje strelište dozvoljava – 25 metara. Interesantno je da i na ovako maloj daljini, puška potpuno različito „nosi“ ova dva metka. PPU grupa pogodaka nosi dole levo – na osam sati, a grupa Suvenira iz Makedonskog Broda ide iznad nišanske tačke (mnogo bliže centru) na 11 i 30 – 12 sati. Prečnik grupe pogodaka se računa tako što se izmeri najveće rastojanje između pogodaka, pa se od tog broja oduzme kalibar metka.

Za PPU i Suvenir smo dobili (neverovatno) apsolutno isti prečnik grupe – 12,88 mm. Ako se ovaj broj pomnoži sa četiri, to znaqči da bi grupa za oba metka na 100 metara iznosila 51,52 mm, Što je oko dva inča. To nije ništa spektakularno, ali je to neki standard za lovačke karabine. Uz bolje strelce i bolju, svežiju i skuplju municiju, to bi moglo znatno da se popravi. Oreol nepreciznog metka 7,62×39 je stekao baš iz razloga što nemamo širok izbor kvalitetne municije, za razliku od .223 Remington. Pritom moram da napomenem da je pucanje izuzetno udobno, trzaj je veoma blag, okidanje je sasvim podnošljivo uz mogućnost da ga, ukoliko vlasnik to želi, puškar dodatno dotera.
Optika Millett je za 250-300 dolara koliko je plaćena zaista dobra, slika je pregledna, čista, bez perifernog iskrivljenja. Front focus perfektno anulira grešku usled paralakse. Kragujevačka Velimir Rade Živojinović montaža sa Pikatini šinom je ugrađena posle prethodne, nedovoljno čvrste i pokazala se „kao zavarena“.

Za vojnički metak se mora doraditi (produžiti) hod udarača, kako bi se pove’ala sila udarne igle. Bez duge analize, poliranja uvodne rampe i možda dorade oblika donosača metka, uvođenje kratkih zatupastih soft point zrna je krajnje nepouzdano. Preciznost je u granicama za lovačke karabine, a može se povećati biranjem municije (koje u ovom kalibru, nema na našem tržištu. Puška je kratka, laka i iz nje je zadovoljstvo pucati, naročito ako se u obzir uzme njena cena. Uprkos svemu, volimo i ovu pušku i ovaj kalibar.
Tekst i foto msc V. Mitrović

Tehničke karakteristike
Model: Zastava M85
Kalibar (mm): 7,62×39
Dužina cevi (mm): 510
Ukupna dužina (mm): 1010
Dužina kundaka (mm): 360
Masa bez i sa optikom (g): 2800/3700
Broj metaka: 4+1
Sila okidanja (daN): 1,6

Tehničke karakteristike
Model: Millett 4-6×44
Prečnik tubusa (mm): 25,4
Ukupna dužina (mm): 390
Masa (g): 650
Končanica: duplex
Paralaksa: front focus
Podešavanje: 1 klik – ¼ MOA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još