Nacionalna klasa

 

Na našem podneblju nema poznatijeg oružarskog imena od Mauzerovog. U svim ratovima 20. veka, ratovali smo koristeći puške Mauzer, prva puška koju smo sami proizveli bila je sistema Mauzer. Kada se posle Drugog svetskog rata promenilo državno uređenje, opet smo decenijama proizvodili pušku sistema Mauzer i danas većina od nas lovi visoku divljač puškama kojima je osnova Mauzer. Iako je fabrika ”žMauser” u Nemačkoj odavno prešla na druge mehanizme svojih karabina, mi i dalje posebno cenimo i pratimo s velikim zanimanjem, sve puške koje proizvodi ”žMauser”. U narednim redovima predstavićemo Vam najnoviju pušku ožljebljene cevi, sa oznakom M12, koja je bila novitet na sajmu IWA 2013.

Uz rame skupim modelima

Franz Andreas Mauser je u prvoj polovini 19. veka radio kao glavni puškar u državnom pruskom arsenalu u gradu Oberndorf. Godine 1838, rodio mu se sin Peter Paul Mauser, koji izučava vojno tehničku školu i 1859, započinje u vojsci službu artiljerca. Nadaren za tehniku, Peter Paul Mauser uskoro svojoj armiji nudi sopstveni novi patent, topa sa zatvaračem, koji se punio kao današnji topovi, sa zadnje strane. Konzervatuvni armijski vrh, odbija ovaj patent ne shvatajući njegovu revolucionarnost. Zato se Peter Paul Mauser okreće puškama i 1865, konstruiše prvu pušku sa obrtno čepnim zatvaračem. Puška je bila veoma napredna i bezbedna, jer igla unutar zatvarača nije ležala na kapisli. Peter Paul uzima državni kredit i u Oberndorfu 1872, osniva sopstvenu firmu za proizvodnju oružja. Za ekonomsko-komercijalni deo firme zadužen je njegov brat Wilhelm Mauser. Nemačka vojska i dalje ne naručuje veće količine Mauzerovih pušaka i on se 1867, okreće saradnji sa Amerikancem Semjuelom Norisom, iz slavne američke kompanije ”Remington Arms”.

Zatvarač klizi glatko i lako
Zatvarač klizi glatko i lako

Mauzerova rešenja obrtno čepne puške ubrzo se prihvataju u belgijskom Liežu i u Americi. Tek posle toga Nemci 1871, za svoju armiju usvajaju Mauzer pušku M71. Firma braće Mauzer od 1872, proiširuje i otkupljuje državni arsenal u Oberndorfu, u kome im je otac radio. Pljušte narudžbe iz Španije, Meksika, Srbije… Puške se usavršavaju, sve do slavnog M98 modela, koji postaje ikona obrtno čepnog karabina. Mnogi ne znaju da je i američka puška M1903 Springfild u kalibru .30-06 S, direktna kopija Mauzer M98. Čak su i Amerikanci bili prinuđeni da plate Mauzeru ogromnu cifru od 200.000 dolara na ime kršenja patentnih prava. Pol Mauzer umire 1914, a njegova fabrika nastavlja sa radom sve do danas. Karabini iz novije Mauzerove produkcije uglavnom nisu bili bazirani na M98 rešenju, ali su sve to bile odlične puške. Podsećamo čitaoce na model 66, koji je imao teleskopski zatvarač, zatim M83, M86, M93, M94, M96, M225 i sada aktuelni, odlični Mauzer M03.

Standardno ugrađen sigurnosni sistem udarne igle
Standardno ugrađen sigurnosni sistem udarne igle

Novitet M12 nastao je iz želje konstruktora i rukovodstva Mauzera, da se tržištu ponudi nešto jeftinija i jednostavnija puška, koja će svojom pouzdanošću i preciznošću biti sasvim dorasla skupljim modelima. Sličan stav i sličnu pušku je u vidu modela S 101 premijerno ponudio i nemački ”žSauer”, takođe na sajmu ”žIWA 2013.”

Znak koji se vidi

Da izbliže saznamo nešto više o tehničkim detaljima M12. Reč je o obrtno čepnom repetirajućem karabinu, koji se za sada nudi u kalibrima: .22-250R, .243 W, .308 W, 6,5×55 SE, 8×57 IS, 7×64, .270 W, .30-06 S, 9,3×62, 7 mm Rem, Mag, .300 Win, Mag i .338 Win. Mag. Puška se radi u dve dužine sanduka, standard i magnum. Za standardne kalibre predviđena je cev dužine 56 cm, dok magnum kalibri imaju 62 cm dugu cev. Masa standardne puške iznosi 3,1 kg, a magnum teži 3,2 kg. Svi karabini imaju odvojive dvorede cik-cak okvire, po veličini urađene u pet dimenzija. Najmanji okvir klase E za kalibar .22-250 R prima pet metaka, okvir klase D za kalibre .243 W i .308 W, prima takođe pet metaka. Okvir klase C pokriva 6,5×55 SE i 8×57 IS, sa kapacitetom pet metaka. Okvir klase B, prihvata pet metaka kalibara 7×64, .270 W, .30-06S i 9,3×62. Magnum kalibri predviđeni su za okvire tipa A, koji imaju kapacitet od četiri metka. Šta je vezano za okvire ovde je još važno napomenuti. Kao na starim Mauzerima, kod puške M12 urađen je široki gornji deo sanduka. To omogućava punjenje i dopunu okvira i sa gornje strane, baš kao na M98 sistemu. Znači, okvir se može brzo zameniti rezervnim, pritiskom na dugme smešteno u udubljenje ispred okvira. On tada ispada na dlan lovca. Međutim, moguća je i dopuna okvira sa gornje strane metak, po metak, kada je zatvarač u zadnjem položaju. Okvir sa donje strane ima uliven veliki prepoznatljivi Mauzerov znak, tako da svi prisutni u lovu mogu videti o kojoj se pušci radi.

Mauzer M12 je jako dopadljiva puška, ne previsoke cene
Mauzer M12 je jako dopadljiva puška, ne previsoke cene

Srce svake puške je njeno zabravljivanje cevi. Ovde je primenjen istovetan sistem, koji se koristi na Saueru 101, koji je takođe premijerno prikazan na ”žIWA 2013”, a o kome smo nedavno pisali. To nas je i podstaklo da pomislimo da su slavne stare firme ”žMauser” i ”žSauer”, danas vlasnički povezane, jer je očigledno da je rešenje bravljena, čela zatvarača, izvlakača i izbacivača, identično na obe ove puške. Možda to neko ne bi primetio, ali starom inženjerskom oku Vašeg izveštača, to nije moglo da promakne. Mauzer M12, ima čelo zatvarača sa šest zabravljujućih bregova, smeštenih po tri u dva reda i raspoređenih pod uglom od 120 stepeni. Ovi bregovi zabravljuju se direktno u cevi. Tim rasporedom je omogućen kratak hod ručice zatvarača od svega 60 stepeni u vis, u cilju odbravljivanja i repetiranja. U jednom od bregova nalazi se široki opružni izvlakač, koji funkcioniše po sistemu ”žpush feeding” – gurajućeg uvođenja metka u cev. Mauzer je na svim novijim modelima odustao od večne M98 konstrukcije izvlakača sa ”žcontrol feedingom” – kontrolisanim uvođenjem metka u cev. Gore i dole u odnosu na izvlakač, nalaze se u čelu zatvarača dva ogromna zaobljena opružna izbacivača. Oni garantuju sigurno izbacivanje čaure u desnu stranu. Dno čaure leži duboko utopljeno u čelu zatvarača, što uz otvor ”žfi” preseka na desnoj sanduka, čini bezbednom neželjenu situaciju, kada je igla probila kapislu ili kada je prslo dno čaure.

Fabrički naštelovan obarač

Ovaj prednji deo zatvarača i brravljenje direktno u cevi, prate danas najsavremenija primenjivana rešenja. Zadnji deo zatvarača Mauzera M12 je originalne Mauzer nove konstrukcije. To znači kočnicu sa velikom bočnom, sa svih strana nareckanom polugom, koja ima tri položaja. Krajnji nazad položaj znači da je sve ukočeno i osigurano. Srednji položaj dozvoljavva manipulisanje zatvaračem u smislu pražnjenja cevi ili dopune okvira. Prednji položaj je položaj otkočeno i spremno za pucanje. Taj položaj nosi crveno slovo F, utisnuto u spojnicu zatvarača. Iz spojnice sa zadnje strane izviruje cilindrični deo prstenasto obojen crvenom bojom. To je indikator koji se vidi po danu, ili palcem opipa po noći, što sve strelcu ukazuje, da je zapet udarni mehanizam. Rekli smo da je ovaj novi M12 Mauzer zamišljen kao jeftin i jednostavan model, od vladajućeg M03 Mauzerovog modela. To je opredelilo da M12 ima ugrađen sistem za okidanje sa direktnim u fabrici naštelovanim obaračem. To je jeftinije rešenje majstorski odrađeno. Bez ikakvog praznog i pripremnog hoda, puška odsečno i resko opaljuje, već pri sili od 0,95 daN. Ovo je vrlo mekano, pa skrećemo pažnju budućim vlasnicima puške, da se dobro naviknu na opaljenje, pre nego što pušku ponesu u lov. Sa silom na obaraču od 0,95 daN (teg od 950 g), moguće je uspešno pucati i lovno streljaštvo ili long range u kategoriji – hunting rifle.

Okviri kapaciteta 5 standardnih metaka ili 4 magnum metka
Okviri kapaciteta 5 standardnih metaka ili 4 magnum metka

Stari Mauzeri sistema M98, bilo nemački, belgijski, češki, jugoslovenski, mađarski, američki ili srpski, prodati su širom sveta u milionskim primercima. Tu činjenicu iskoristili su konstuktori Mauzera M12, da i novi model urade sa istim lukom sanduka, kao na konstrukciji M98. To znači da sve montaže optičkih nišana za dosadašnje klasične Mauzere (pa i našu Zastavu M70) odgovaraju i za Mauzer M12. To je još jedna olakšica koja omogućava da ovaj nešto jeftiniji Mauzer opremimo za manje novca, optičkim nišanom. Kupac po želji bira M12, opremljen mehaničkim nišanima ili gole cevi. Od mehaničkih nišana je za sada u ponudi mušica podesiva po visini, koja ima okrugli metalni svetli insert. Zadnji nišan sa U zarezom je podesiv po pravcu i blago je nagnut prema mušici. Cev puške M12 bilo da je 56 cm duga za standard kalibre, ili 62 cm u magnum kalibrima, uvek ima pažljivo obrađena usta – krunu cevi sa konkavnim udubljenjem zavšne površine. To je još jedan dokaz da je Mauzer i ovu nacionalnu klasu puške, uradio u duhu visoko preciznih oružja. Na M12 je primenjena ipak stara koncepcija, sve važno je urađeno od čelika, pa i sanduk. Ipak, to ne znači da je puška preteška. Masa joj je od 3,1 do 3,2 kg, što je svrstava u lake puške ožljebljene cevi. To je postignuto upotrebom kvalitetnih čelika, direktnim bravljenjem zatvarača u cevi, što je sve dozvolilo znatno manju debljinu zidova sanduka puške.

Laka izmena okvira

Mauzer M12 se u osnovnoj varijanti isporučuje sa orahovim kundakom koji ima oblu obrazinu i mekani potkov sa ulivenim Mauzerovim znakom. Orah je zadovoljavajuće klase, a čekiranje je sitno i kvalitetno u obe zone za prednju i zadnju ruku. Pored orahovog, postoji i varijanta sa sintetičkim tamno sivim kundakom, koja nosi oznaku M12 extreme. To ukazuje da kundak podnosi ekstremno teške uslove lova ili službenu lovočuvarsku upotrebu puške. U višednevnim lovovima, u uslovima profesionalne pratnje lovaca, zaštite lovišta, često se korisnici odlučuju za ove ekstremno otporne sintetičke kundake. Površina im je mekana i ne kliza. Uz njih ide i kuglica ručice zatvarača od istog materijala.

 Nemački tip kundaka
Nemački tip kundaka

Bez obzira na izbor kundaka, Mauzer M12 je jako dopadljiva puška, ne previsoke cene. Obrada je fina, zatvarač mekano klizi, odbravljivanje je glatko i lako. Kočnica radi tačno i bešumno. Okvir se lako menja, a posebno cenimo mogućnost dopune sa gornje strane. Ergonomija je odlično odrađena. Za nju je najlakše na tržištu naći solidnu, a pri tome ne preskupu montažu optičkog nišana. Najviše nam se dopalo okidanje. Bez mogućnosti štelovanja, bez štehera – ubrzice, puška ima izvanredno okidanje. Da joj je namena sportska, obarač bi potpuno zadovoljio. Sad posle ovih prvih povoljnih utisaka, da još stigne u naše prodavnice i da cena bude približna onoj u Evropi.

Vlada MITROVIĆ

foto: „Mauser“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još