Poslednji adut

I pored brojnih znatno skupljih i novijih konstrukcija, jednometna puška sa blok zatvaračem je i dalje najpopularnije oružje ovog tipa. U kalibru .45-70 Goverment, inicijalno su zamišljene kao oružje koje se mnogo nosi, a iz kog se gađa samo u slučaju realne potrebe

Oružje proizvedeno u fabrici „Sturm, Ruger & Co. Inc“ uživa izuzetan ugled širom Planete, zbog robusnosti, jednostavnosti i primenjenih tehničkih rešenja. Od izvanrednih MK pištolja Mark I, preko „neuništivih“ SA i DA revolvera, sve do repetirajućih i poluautomatskih karabina – svako oružje koje nosi signaturu ovog proizvođača vredi mnogo više od svoje nominalne cene u prodaji. Na severnoameričkom kontinentu, jednometne puške sa zatvaračem sistema padajućeg bloka su kategorija vatrenog oružja sa posebnim značajem.

Objektivnosti radi, Ruger No1 smo poredili sa polu`nom repetirkom Marlin 1895 u istom kalibru .45-70 Goverment
Objektivnosti radi, Ruger No1 smo poredili sa polu`nom repetirkom Marlin 1895 u istom kalibru .45-70 Goverment

Upućenijim čitaocima je poznato u kojoj meri je slavu izgradila bizonska puška Sharps tokom 19. veka, a da se oružja identičnog sistema i danas koriste na takmičenjima u dalekometnom streljaštvu. Zabravljivanje monolitnim blokom je tako otporan i pouzdan mehanizam, da se i dalje koristi na brojnim artiljerijskim oruđima. Zato su puške Ruger No1 od nastanka bile odličan izbor za ispaljivanje vrlo potentne municije, bez straha od oštećenja bilo kog od funkcionalnih delova oružja.

Aristokratska jednometka

Opisaćemo šta to krasi ove jednometke, kako bi ovdašnji ljubitelji upoznali karakteristike puške koja se (još uvek), ne može pronaći u našim prodavnicama. U oružarskim časopisima se često predstavljaju jednometne prelamajuće puške, sa redovnom napomenom kako je takvo oružje izbor „viteški nastrojenih“ lovaca. Najčešće se za takvo oružje koristi nemački termin kipplauf, a u ponudi su razni modeli – od jeftinih IŽ18 sa glatkom cevi, do ekstremno skupih iz Zapadne Evrope, koje imaju ožlebljenu cev u nekom od nama neuobičajenih kalibara. Srazmerno mnogo ovdašnjih lovaca bi i te kako želelo, da u planinskom lovu nosi neku od tih aristokratskih jednometki, prvenstveno one u razantnim kalibrima, namenjenim divljači koja obitava na ekstremnim visinama. Međutim, uslovi lova na našim terenima (a još više materijalne prilike), doprinose da samo probrani mogu sebi da priušte takvo zadovoljstvo.

Gabariti osetno manji

U Americi je situacija sasvim drugačija. Njihovo poimanje boravka u prirodi je zasnovano na funkcionalnosti opreme i subjektivnom osećaju konkretnog korisnika. Tamo ne postoji tradicionalizam, u vidu nametanja obaveze izlaska u lovište u strukiranim čojanim sakoima i sa šeširom, ukrašenim perjem na glavi, kao što je slučaj na našem kontinentu. Identično je i sa oružjem – Amerikanci biraju alat koji im je u datoj situaciji najupotrebljiviji. Jednometne puške sa blok zatvaračem omogućavaju ispaljivanje ekstremno jakog metka, iz oružja koje gabaritima ne prelazi najkompaktnije karabine, što jasno ukazuje koja im je konkretna namena.

Kompletan mehanizam ovog oru`ja odi{e jednostavno{}u i sna`nom konstrukcijom sklopa
Kompletan mehanizam ovog oru`ja odi{e jednostavno{}u i sna`nom konstrukcijom sklopa

Primera radi, Ruger No1 kao standardnu, ima cev dužine 55 cm i masu od nešto preko 3 kg u osnovnoj konfiguraciji. Tu treba dodati da je ukupna dužina puške za preko 10 cm manja od (recimo), kod nas najčešćeg obrtnočepnog karabina domaćeg proizvođača, a kragujevački M70 pride ima veću masu za oko jednog kilograma. To zaista nije zanemarljivo, prvenstveno ako se uzme u obzir koliko svaki dodatni kilogram, može da predstavlja opterećenje u ekstremnim uslovima. Pošto Ruger No1 nema dugački zatvarač i cevasti sanduk, već se blok-zatvarač kreće vertikalno unutar glave oružja – ostvareno je da ova američka puška ima praktično istu dužinu cevi kao standardni karabini, a ukupni gabariti su osetno manji.

Savršeno jednostavna

U to smo mogli da se uverimo nedavno, prilikom testa puške Ruger No1 u kalibru .45-70 Government, a u pitanju je bila verzija Medium Sporter, koja nam se vizuelno najviše dopada među varijacijama ovog modela. Iako se No1 pravi u preko dvadeset kalibara i približno isto toliko varijanata različite debljine ili dužine cevi, oblika i materijala kundaka, načina zaštite čeličnih delova i ukrasnih detalja – nama je nekako najdopadljiviji model sa tipično američkom konfiguracijom.

 

Jednometni Ruger ima cev iste du`ine kao i Marlin, ali je kra}i, jer nema dugog hoda zatvara~a unutar sanduka
Jednometni Ruger ima cev iste du`ine kao i Marlin, ali je kra}i, jer nema dugog hoda zatvara~a unutar sanduka

To podrazumeva ravan kundak bez istaknute obrazine i grbavosti na gornjoj površini, sa lepom godovnom strukturom američkog oraha, masivnim gumenim odbojnikom na kraju kundaka i grubo čekiranim prihvatnim površinama, na koje naležu dlanovi strelca. Dizajneri „Rugera“ su u pravom smislu te reči uvideli da je savršenstvo i genijalnost u – pojednostavljenom pristupu oblikovanja drvenih delova puške. Sve je od kvalitetnog materijala, odlično odmerenih dimenzija i strelac se brzo navikne na ergonomiju oružja.

Pristup koji ne izlazi iz mode

S druge strane, „Ruger“ je čast i slavu stekao upravo na robusnim metalnim delovima oružja iz sopstvene produkcije. Svi čelični delovi su krupni do granice predimenzioniranosti, što samo po sebi uliva poverenje. Ovde nema plastike, aluminijuma, laganih livenih legura, niti kompozita učvršćenih lepkom. Drvo i čelik – konzervativni pristup koji nikada neće izaći iz mode.

 

zvrstan balans i asketska konfiguracija pu{ke doprinose munjevitom dono{enju u liniju ni{anjenja
zvrstan balans i asketska konfiguracija pu{ke doprinose munjevitom dono{enju u liniju ni{anjenja

Pri samom uzimanju ove puške u ruke, prožimale su nas jedinstvene emocije. Stariji čitaoci će se setiti nekadašnjeg prvog kontakta srednjoškolaca sa „mauzerkama“ na časovima Odbrane i zaštite, odnosno tinejdžerskog osećaja važnosti, zbog kontakta sa pravim ubojitim oružjem. Za one mlađe – pojašnjenje: vaši preci su ljubili oružje prilikom „zaduženja“. Sa pojavom polimera je nestao i taj običaj…

Vraćamo se u sadašnjost

Pred nama je puška koja se odlikuje primenom svojevrsnih „trikova“, koji su tako karakteristični za konstrukcije Bila Rugera i njegovih saradnika. Na primer, zadnji nišan se nalazi na krupnoj i snažno pričvršćenoj rampi, koja se koristi i kao baza za montažu optičkog nišana. Dovoljno je preklopiti leptirasti zadnji nišan i u postojeće otvore montirati tipske „Rugerove“ prstenove za montiranje optike. Istini za volju, ove puške deluju neuporedivo lepše samo sa mehaničkim, tangentnim nišanima, pogotovo ako se uzme u obzir da je primerak koji smo testirali bio u tipično američkom kalibru .45-70 Govt. Prednji nišan je jednostavan, lako uočljivi stubić sa umetnutom mesinganom kuglicom.

Prednji ni{an je koncipiran kao jednostavni stubi} sa mesinganom kuglicom pri vrhu
Prednji ni{an je koncipiran kao jednostavni stubi} sa mesinganom kuglicom pri vrhu

Za brzo nišanjenje na kraćim distancama – ne postoji bolje rešenje. Od ostalih funkcionalnih karakteristika, bitno je istaći da je jedini pomerivi deo sklopa, poluga za odbravljivanje mehanizma, pozicionirana sa donje strane ispod obarača. I ona je velikih dimenzija, ali ergonomski sjajno rešena, jer se njome lako rukuje bez mnogo pomeranja dominantne šake. Američki strelci su tradicionalno naklonjeni sistemu lever action, odnosno puškama sa polužnim repetiranjem. Ovde je pokret rukom posle opaljenja prilično sličan – dovoljno je zadržati četiri prsta spoljnim bridom na unutrašnjoj strani poluge i (bez pomeranja puške iz zgiba ramena) ravnomerno pogurati unapred sve do završetka procesa odbravljivanja. Iako, nama je prirodniji pokret kojim se palac pozicionira u deo poluge koji je uvećan i profilisan upravo za te namene. Ovako se proces prepunjavanja obavlja još brže, a ekstrakcija prazne čaure i umetanje novog metka je skoro jedan simultani proces.

Odličan sistem oružje-metak

Naš „Prvi partizan“ u svom proizvodnom programu ima i municiju .45-70 Government, sa zrnima tipa SJFP mase 405 grejna (26,25 grama), pa je naš test-strelac iz stojećeg stava, plasirao nekoliko probnih hitaca ka 100 m udaljenoj meti, u opitnom tunelu fabrike. Čak i u takvim uslovima skučenog prostora i niskog plafona, propratni akustični efekat pri pucnju, nije bio neprijatan poput onih kada gađamo karabinima u super-brzim kalibrima. Čak ni trzaj nije bio preko granica očekivanog, iako ka cilju hita projektil mase skoro 30 g, a izmerena prosečna polazna brzina od oko 400 m/s, nas je uverila da je u pitanju odlično odmeren sistem oružje-metak. I pri ne baš idealnim svetlosnim uslovima, pogoci su grupisani u skladu sa renomeom jednog Rugera – ne preko 60 mm i bez ijednog flajera koji širi grupu.

 Odli~ne pogotke ostvarili smo PPU municijom sa zrnima mase 405 grejna
Odli~ne pogotke ostvarili smo PPU municijom sa zrnima mase 405 grejna

Jednom rečju – izvanredno! Odnosno, ništa lošije od nama tako bliskih repetirki sistema Mauser. Metak .45-70 i nije izvorno osmišljen za neke ekstremne daljine, ali iskustva američkih strelaca govore da je i te kako moguće pogađati ciljeve udaljene čak i do jedne milje. Naravno, potrebno je pušku u ovom kalibru opremiti adekvatnim optičkim nišanom ili specijalizovanim mehaničkim takmičarskim nišanima, sa preciznom graduacijom zadate daljine.

Savremeni veteran

Baš zbog takvih rezultata su puške Sharps i bile tako omiljene kod lovaca na bizone, a činjenica da teško i relativno sporo zrno u ovom kalibru pri pogotku trenutno ruši i najkrupnije životinje – održava ovaj metak među konkurencijom i u trećem veku od nastanka. Treba naglasiti da je .45-70 Govt. originalno koncipiran kao metak punjen crnim barutom, ali savremene bezdimne laboracije obezbeđuju još bolje performanse ovom veteranu. Kako je u pitanju oružje namenjeno lovu krupnih životinja, u nastavku smo analizirali da li je u našim uslovima adekvatnije nositi (primarno u brdskim područjima) pušku poput Ruger No1, u opisanom kalibru ili ovde preovlađujući klasični karabin sa optikom u kalibrima .30-06 Spr. ili 8x57IS. Prvo je bitno razlučiti šta želimo da ostvarimo tokom lova na, primera radi, divlje svinje. U šumovitim i planinskim krajevima naše zemlje, daljine na kojim lovci najčešće uočavaju crnu divljač su jedva par desetina metara. Mnogi od nas koriste ili refleksne nišane bez uvećanja, ili skale optike spuštaju na najnižu vrednost. Nisu retki iskusni lovci koji preferiraju karabine sa ekspres mehaničkim nišanima ili pak sačmarice, u čijim cevima se nalaze moćni jedinačni projektili. Divlje svinje se najčešće pojavljuju iznenada, prilika za plasiranje hica traje izuzetno kratko i sve se odvija na daljinama koje ne iziskuju visoke polazne brzine metka, niti naročito položenu putanju. Znači li nam nešto u takvim uslovima nekoliko stotina m/s više ili dodatni meci u magacinu repetirke? Objektivno gledano – ne.

Jedan siguran hitac

Takođe, ukoliko bismo bili u prilici da boravimo u predelima gde postoji mogućnost susreta sa krupnim i opasnim divljim životinjama, verujte da bi svi prisutni na testu radije u rukama imali upravo ovu jednometku i nekoliko rezervnih metaka .45-70, nego bilo koji repetirajući karabin ili poluautomat u tzv. srednjim kalibrima. Za brzom paljbom u takvim situacijama ionako nema stvarne potrebe, čak moramo konstatovati da do nje dolazi samo u funkciji rasterivanja sopstvenog straha. Nema te opasnosti koju ne može ukloniti samo jedan pribrano upućen hitac iz ove moćne puške, pogotovo, ako uzmemo u obzir da za opisani metak postoji paleta odličnih zrna, mase od 250 do respektabilnih 500 grejna.

 

Kundak nam se izuzetno dopao - odli~no pozicioniran u osi cevi, bez nepotrebnih izbo~ina na obrazini i le|ima
Kundak nam se izuzetno dopao – odli~no pozicioniran u osi cevi, bez nepotrebnih izbo~ina na obrazini i le|ima

Kako bi naš test bio potpun i objektivan, Ruger No1 smo uporedili sa dostupnom puškom u istom kalibru, ali sasvim drugačije koncepcije – Marlin Model 1895. Ova polužna repetirka je ubedljivo najčvršća konstrukcija te vrste, pa je vrlo popularna i među lovcima na najkrupnije životinje ili kao „poslednji adut“, onih koji provode dosta vremena po Aljasci i sličnim prebivalištima najvećih medveda.

Bez ukrasa

U pitanju je, takođe, izvanredno tipsko oružje i rado se prisećamo kako je naš kolega Igor Todić, baš ovakvu pušku uspešno koristio tokom lova u Africi pre nekoliko godina. I na njoj je primetan tipično američki pristup, jer su svi delovi masivni i od izdržljivog materijala. Sem toga, apsolutno svaki detalj na oružju je tu u cilju čiste funkcionalnosti i bez suvišnih ukrasa. U poređenju sa „Rugerovom“ jednometkom, Marlin 1895 se odlikuje samo jednim (suštinski ne mnogo bitnim) nedostatkom, a to je osetno veća masa i lošiji balans napunjenog oružja. Ne sumnjamo da je među nama prilično mnogo onih koji će „istrpeti“ nešto veću masu zarad ostvarenja mogućnosti brže uzastopne paljbe. Ali, ovakve puške u kalibru .45-70 Goverment su inicijalno zamišljene kao oružje koje se mnogo nosi, a iz kog se gađa samo u slučaju realne potrebe.

Idealna za naše lovce

Pored svih pobrojanih pozitivnih karakteristika, dodaćemo još i više nego povoljnu cenu za oružje ovog tipa. Zavisno od toga da li je u pitanju model koji smo testirali ili varijanta od nerđajućeg čelika sa kundakom od laminata – Ruger No1 u SAD ne košta više od 1.000 dolara. Uporedite to sa cenama evropskih konkurenata kao što su Blaser K95 ili Merkel K1, pa sami izračunajte šta sve od dodatne opreme možete kupiti na osnovu razlike u ceni. Bilo bi nam drago da ove izvrsne puške što češće viđamo u rukama domaćih lovaca. Zahvaljujući agilnim domaćim uvoznicima, u prilici smo da kupujemo i koristimo raznovrsna oružja proizvedena u SAD. Sa zadovoljstvom konstatujemo da se (prema našim saznanjima), još niko nije pokajao nakon nabavke, što samo po sebi dovoljno govori.

Srce mehanizma

Prilikom manipulisanja ovim oružjem na suvo, bilo je impresivno kako se glatko kreće masivni čelični blok i bez ikakvog otpora ili škrgutanja, naprosto klizi na kanalima u zadnjem kraju cevi. Prisutni na testu, od kojih su mnogi imali iskustva samo sa jednometkama koje se prelamaju radi prepunjavanja, znatiželjno su zagledali u srce mehanizma na ovom oružju. Na Ruger No1 nema baskule, kroz koju prolazi osovina oko koje se rotira cev sa svojim ključem, niti je moguće da dođe do rasklimavanja kontaktnih površina, posle ispaljivanja snažne municije.

Tekst i snimci: Milan MILANOVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još