Radno oružje slavnog imena

Lovačke karabine i poluautomate u orah ili polimer varijanti, lovno-sportske puške obrtnočepnog sistema i dve skladne malokalibarke, kvalitetno i povoljno oružje slavnog imena – pregledali smo zahvaljujući uvozniku, preduzeću „Snajper“ iz Beograda

Lovačka ponuda oružja i opreme u Srbiji približna je ponudi u bilo kojoj evropskoj zemlji. Istina, cenu zapadnog oružja još uvek opterećuju troškovi carine, ali i to se prevazilazi i lovci su zadovoljni. Najnoviji kontingent kvalitetnih pušaka uvezao je naš najveći uvoznik oružja i opreme – „Snajper“ iz Beograda. Stiglo je oružje američkog giganta „Remington“. Pored „Winchestera“, „Colta“ i „Smith & Wessona“, „Remington“ čini američku oružarsku istoriju, još od turbulentnog 19. veka.
Došli smo na poziv Dragana Savića, direktora „Snajpera“, koji je sa uspehom okončao višemesečnu zakonsku proceduru oko uvoza oružja. Imamo zadovoljstvo da u ovom broju čitaoce upoznamo sa karakteristikama karabina i malokalibarki „Remingtona“, a sačmarice
ćemo da prikažemo u nekom od narednih brojeva.

Od obrtnočepnih „Remingtonovih“ pušaka „Snajper“ je uvezao modele M700 SPS DM u kalibrima .243 Win, .30-06 S, 7 mm RM, .300 WM. Zatim sportsko-lovnu pušku M700 SPS Varmint .243 Win, poluautomatske karabine Remington M750 Woodsmaster kalibra .30-06 S i .243 Win, M750 Synthetic .30-06 S i dva modela malokalibarki M597 .22 LR i M597 .22 WMR. Pored toga u „Snajperu“ mogu da se kupe i dva kvalitetna „Remingtonova“ poluautomata na sačmu M11-87 kalibra 12/76 sa cevi dugom 710 mm i M11-87 u kalibru 20/76 koji ima nešto kompaktniju cev od 660 mm.

Pokrivena sva evropska divljač
Remington M700 SPS DM je stigao u četiri popularna kalibra – .243 W i .30-06 S i magnumima 7 mm RM i .300 WM. Time je pokrivena sva naša i evropska lovna divljač. Među poznavaocima oružja, poznato je da sve „američke sedmice“ (obrtnočepni karabini Remington 700, Winchester 70, Ruger 77), koriste proverenu evropsku mehaniku, zasnovanu na sistemu Mauser M98. U „Snajperu“ smo imali u rukama „Remingtonov“ karabin koji se pri ručnom repetiranju zatvarača bravi preko dva čeona brega, smeštena pod uglom od 180 stepeni. Bregovi su kao i ceo zatvarač tamno mat brunirani i svaki breg je dimenzija 11,2×11,2 mm, s tim što je „Remington“ izbacio treći breg, koji se kod Mauser M98 nalazi u neposrednoj blizini ručice zatvarača. Bregovi su urađeni iz jednog dela sa cilindričnim telom zatvarača prečnika 17,6 mm.
Čelo zatvarača, koje može da primi kalibre prečnika čaure do 13 mm, upušteno je za čak 3,7 mm tako da je dno čaure utopljeno duboko u zatvarač. Cev svojim krajem prekriva ovaj deo čela zatvarača i na kraju, sanduk prekriva u tom delu i zatvarač i cev. Tako se na najrizičnijem delu svake puške nalaze čak tri snažna čelična prstena, sva tri u istoj ravni – jedan preko drugog. Svaki incident sa prskanjem čaure ili kapisle, biće maksimalno obezbeđen izdržljivošću ova „tri prstena“. Unutar čela zatvarača je oštri zub izvlakača potiskivan oprugom, koji je dug u luku 5,5 mm.
Na odgovarajućem mestu, nasuprot izvlakača nalazi se okrugli (3,5 mm) izbacač, takođe potiskivan oprugom. I „Remington“ je napustio koncepciju dugog, bočnog „Mauserovog“ izvlakača i prešao na male unutrašnje izvlakače. To definiše i uvođenje metka iz okvira ili magacina u cev. Naziva se push feeding ili control feeding – gurajuće ili kontrolisano hranjenje (uvođenje metka u cev). Postoje zagovornici i jedne i druge koncepcije, a obe su pouzdane i trajne, pa nema mesta isključivosti. Ručica zatvarača sa lepim, nareckanim eliptičnim donjim delom je posebnim postupkom (verovatno srebrnim lotovanjem), spojena sa telom zatvarača.
Na zadnjem kraju zatvarača nalazi se čelična mat crna spojnica zatvarača iz koje izlazi svetlo polirani udarač. Kraj ovog udarača služi i kao indikator nategnutosti udarnog mehanizma. Vidljiv je i u mraku lako može da se napipa. Cev je navojem spojena sa čeličnim, mašinski obrađenim sandukom, na čijoj gornjoj površini su četiri vijka za prihvat baze optičkog nišana. U „Snajperu“ mogu da se nabave „Leupoldove“ baze i više vrsta montaža optičkih nišana, što je važno, jer se i Remington M700 SPS, kao i većina modernih obrtnočepnih karabina radi bez mehaničkih nišana.

Izvanredno okidanje
Cev je duga 610 mm, rađena od karbon čelika proverenim metodom kovanja. Ima šest žlebova sa uvijanjem udesno i korakom od 1:10 inča za .30-06, .300 WM, 1:9,25 inča za 7 mm RM i 1:9,125 za kalibar .243 Win. Puška je ukupno duga 1.130 mm i ima masu od 3,35 kg.
Ima finu obradu usta cevi (tzv. krunu) i spoljašnji prečnik u toj zoni od 16,6 mm. Spolja je celom površinom mat brunirana, tako da nije moguć odbljesak svetla sa cevi. „Remington“ je na modele M700 SPS ugradio svoj novi sklop potpuno podesivog obarača – The X-Mark pro adjustable trigger. Ovo je vrlo fini mehanizam koji može da se podesi spolja pomoću malog imbus ključa, koji se isporučuje uz pušku. Fabrički je naštelovan na 1,589 daN, a može da se smanji ili poveća.
Okidanje je izvanredno, sve površine koje su u zahvatu su visoko polirane, nema škripe, pripremnog dugog hoda, ni propadanja obarača. I za ovu baznu lovnu i sportsko-lovnu verziju puške M700 SPS, okidanje ocenjujemo visokom ocenom. Punjenje ovog lovačkog karabina odvija se iz odvojivog kutijastog okvira, koji na donjoj strani ima dve hrapave površine. Pritiskom na ova mesta oslobađa se okvir. Kapacitet okvira je četiri standardna ili tri magnum metka. Moguća je dopuna puške umetanjem metaka i sa gornje strane sanduka, kao na klasičnim sistemima Mauser M98. Od komandi M700 SPS ima još polugu kočnice koja u zadnjem sigurnosnom položaju „S“ ipak dozvoljava manipulisanje zatvaračem.
Tako se zamena municije ili dopuna obavljaju sa sigurno ukočenom puškom. Kočnica je sa desne strane sanduka, kao na „Zastavinim“ karabinima. Neposredno ispred obarača smeštena je sjajna poluga, koju kada pritisnemo nagore, lako izvlačimo zatvarač iz sanduka. „Remington“ je ovaj karabin opremio crnim, hrapavim, polimerskim kundakom, jednostavnih čistih linija, sa ugrađenim priključcima za lako skidajuće pređice remnika. Na potkovu kundaka je efikasni amortizer super cell.
Tamno mat finiš metalnih delova i kundaka i umerena masa, čine ovu pušku vizuelno manjom, nego što jeste. Hod zatvarača je lak, odsečan i dobro vođen. Kosa, levkasta rampa koja vodi metak iz okvira u cev je pažljivo polirana. Uvođenje metka u cev i ekstrakcija čaura i neispaljenih metaka je sasvim sigurno. Proizvođač, čijem renomeu nema šta da se prigovori, garantuje pogotke na 100 jardi (91,44 m) u krugu od 1 MOA (25,4 mm), što je visok standard za lovačke karabine. Ova lovna puška u „Snajperu“ staje 89.500 dinara, što je na nivou njene evropske cene i sigurno će biti omiljena kod naših lovaca.

Pouzdane i precizne
Remington M700 SPS Varmint .243 Win. je sportsko-lovna verzija prethodne puške. Umesto okvira, ima magacin za četiri metka, sa dnom vezanim na „šarnir“ u prednjoj tački. Tu je i deblja, sportska cev, duga 660 mm koja u zoni fino obrađene krune ima prečnik 21 mm. To utiče i na ukupnu dužinu i masu puške: 1.181 mm i 3.860 g. Kundak je od crnog hrapavog polimera, ali masivniji, sa tri škrge (prorezi za hlađenje) i priključcima za nožice (bipod) ili skidajuću pređicu za remnik. I ova sportska puška ima X-mark sklop obarača i besprekorno okidanje. Mnogi lovci kojima je na umu i long range ili drugo sportsko takmičenje, proglasiće Remington M700 SPS varmint univerzalnom puškom, pogotovo što je i njena cena od 89.500 dinara prihvatljiva.
Ovi „Remingtonovi“ obrtnočepni karabini su u potpunosti rađeni u SAD. Nisu primer nepotrebnog luksuza, već pouzdane, precizne radne puške umerene cene, a pritom slavnog i prestižnog imena.

Kompaktan i pouzdan
Remington Semi Auto M750 Woods Master i M750 Synthetic
su poluautomatski karabini, koji se razlikuju samo u materijalu od kojeg je kundak. I „drveni“ i „polimerski“ poluautomat M750 prate slavnu i dugovečnu liniju modela Remington 7400 Woodmaster. Ovi „gasni“ poluautomati u „Snajperu“ mogu da se nađu u kalibrima .243 Win. i .30-06 S, opremljeni cevima dužine 560 mm. Na cevima su ugrađeni izuzetno kvalitetni mehanički nišani, kod kojih je zadnji potpuno podesiv po visini i pravcu. Mušica se lako i brzo stavlja u sredinu latiničnog slova U. Montiranje optike je jednostavno, posle ugradnje baze nosača optičkog nišana, na gornju stranu sanduka.
Poluautomati M750 brave u cevi preko sedam asimetrično raspoređenih bregova, koje nosi jako rotirajuće čelo zatvarača, dok je zadnji deo zatvarača maksimalno smanjen i olakšan. Sve je povezano polužjem i delovima kinematskog mehanizma koji je smešten u prednjem delu puške. Potkundak prekriva gasni cilindar, oprugu zatvarača, klip, vezne poluge.
Osnovno održavanje puške obavlja se kroz cev, sa zatvaračem u zadnjem položaju, eventualno skinutim potkundakom. Detaljno rasklapanje ove puške, ipak prelazi mogućnosti prosečnog lovca. Udarni mehanizam je u duraluminijumskom kućištu, za čelični sanduk puške vezan je pomoću dve poprečne čivije. Okidanje je sasvim zadovoljavajuće, a na merenju je pokazalo silu nešto veću od 2 daN. Poluautomati se često koriste u lovu pogonom ili na prosecima, gde nije uputno imati nisku silu okidanja. Mali pokretni segment štiti unutrašnjost sanduka od nečistoća i prati putanju zatvarača. Na zatvaraču je čelo upušteno, a izvlakač i izbacač čaura su identični onima na obrtnočepnom modelu M700.
Odvojivi kutijasti okvir prima četiri metka, njime se lako rukuje i čvrsto bravi u sanduk puške, bez opasnosti od ispadanja. Na dnu okvira je klizno dugme, čijim se pomeranjem spušta donosač, što oslobađa zatvarač zadržan u zadnjem položaju.
Kočnica je poprečno dugme, smešteno neposredno iza obarača. Na ovom kompaktnom i naoko lepom poluautomatu, ugrađeni su fini drveni (Woods master) ili polimerski (Synthetic) kundaci. U oba slučaja su dobre ergonomije sa debelim gumenim amortizerom na dnu. Remington M750 „u drvetu“ košta 112.500 dinara, a „u polimeru“ 101.500 din. Odišu starim sistemom izrade pušaka, kada je sve rađeno od metala. Puška je vizuelno dopadljiva, pouzdana i veoma kompaktna. Ko voli lov poluautomatskim karabinim Remington M750 je odličan izbor: poseduje slavno ime, a jeftiniji je od konkurenata.

Minimalno održavanje
Malokalibarke
Remington M597 u kalibrima .22 LR i .22 WMR su poluautomatske puške slobodnog, masivnog zatvarača. Pune se iz odvojivih kutijastih okvira kapaciteta 10 metaka za kalibar .22 LR ili 8 metaka za .22 WMR. Cevi su duge 510 mm, imaju odlične podesive mehaničke nišane i mogućnost ugradnje optike. Ukupna dužina 1.016 mm, a masa 2.495 g. Rade pouzdano, dobro uvode metak u cev i čauru sigurno izvlači oštri izvlakač širok 2 mm. Iako kompaktne, ove puške imaju masivnu cev sa šest žlebova, prečnika 16,2 mm u zoni usta cevi. Kundak je od hrapavog, crnog polimera sa znakom „Remingtona“ na dnu pištoljskog rukohvata. Pri pucanju, posle ispaljenog zadnjeg metka, zatvarač ostaje u zadnjem položaju, a okviri se lako menjaju, iako su čvrsto zabravljeni. Ove malokalibarke zvučnog imena su lagane puške namenjene rekreativnom pucanju. Sasvim fino rade i imaju solidno okidanje. Služiće dugo, uz minimalno održavanje. Verzija kalibra .22 LR je jeftina – 32.000 dinara, dok za snažniji .22 WMR mora da se izdvoji 55.000 dinara.
Veoma smo zadovoljni ponudom „Remingtona“ u „Snajperu“. Dobri lovački karabini i lovno-sportske puške obrtnočepnog sistema, pouzdani poluautomatski lovački karabini u orah ili polimer varijanti i dve skladne malokalibarke. I sve to po prihvatljivim cenama. Konačno smo postali otvoreno tržište lovno-sportske opreme.

Msc Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još