Tu je sve jednostavno vrhunsko!

Od konstrukcije, izrade, montaže, pa do završne obrade… I sve to na starinski način poimanja kvaliteta: sve kovano od najbojih čelika u najužim tolerancijama koje omogućavaju pouzdan rad. Hajde da se uverimo i vidimo da li detalji koje ćemo opisati potvrđuju ugled koji uživa ova puška

Roj Vederbi, njegove divne puške i kalibri, bili su mnogo puta predmet tekstova u „Kalibru“.

Imali smo privilegiju da u ruci držimo lovački karabin Weatherby Mark V, kalibra .300 Weatherby Magnum.

Sa ovom puškom detaljno ćemo se upoznati i iz nje pucati, jer nam je stavljena na raspolaganje jedna kutija originalne Weatherby (kod nas retke) municije kalibra .300 Weatherby Magnum.

U evropskim oružarskim, lovačkim prodavnicama, jedna kutija originalne .300 Weatherby Magnum municije, sadržine 20 metaka, košta 119 evra. Ovaj podatak nam govori da Mark V, koji smo na nekoliko sati pozajmili od vlasnika, nije puška koju ćete s gomilom municije odneti na strelište i slatko se ispucati sa prijateljima… Ali, puška i kalibar u kome je napravljena, kod nas su toliko retki da ćete taj događaj dugo pamtiti.

Oružje najvišeg kvaliteta

Roj Vederbi je pre Drugog svetskog rata bio poznati strelac i balističar, koji je kad je rat počeo, odmah dobio mesto u ministarstvu vojske kao stručnjak za naoružanje. Kako se rat bližio kraju, Roj Vederbi okreće se civilnom korišćenju oružja i municije, prvenstveno za dalekometno streljaštvo i lov na većim daljinama. Jedan je od pokretača novog municijaškog talasa, koji je podrazumevao maksimalno povećanje brzine projektila, na račun smanjenja njegove mase. Metak .300 Weatherby Magnum, Roj je dizajnirao 1944. godine u SAD, prvo koristeći puške čije je bravljenje zasnovano na konstrukciji Mauser 98.

Karabin Mark 5 napravljen je sa velikom pažnjom, sa prelepim kundakom i za striktno montiranje optike
Karabin Mark 5 napravljen je sa velikom pažnjom, sa prelepim kundakom i za striktno montiranje optike

Godine 1957, Roj Vederbi konstruiše novi revolucionarni sistem bravljenja zatvarača i naziva ga Mark V (Mark 5). Iako genijalni konstruktor Roj nije imao sredstava za opremanje sopstvene proizvodnje oružja, već je to poveravao proverenim firmama iz Nemačke, Japana i Italije, kada se radi o glatkocevnom oružju. Tek od 1993. godine karabin Weaherby Mark V radi se ceo u SAD. Bilo gde da je napravljen, a u Japanu ih je do sada najviše urađeno, uvek je reč o oružju najvišeg kvaliteta.

Iako ima 14 svojih kalibara, .300 Weatherby Magnum je do danas ostao najviše korišćen i najprodavaniji Weatherby metak. Rade ga još uvek u firmi „Weatherby“, ali i u fabrikama municije Norma, Lapua.

Revolucionarno bravljenje zatvarača

Šta to odlikuje pušku Weatherby Mark Pet da već šest decenija predstavlja sam svetski vrh oružarstva, kada su u pitanju klasični obrtnočepni karabini. Pre samog opisa, čitaocima dugujem izvinjenje što ću sa pristrasnošću, moglo bi se čak reći i navijački, govoriti o ovoj pušci. Svako ko je prošao težak put univerzitetskog tehničkog obrazovanja, sa predmetima fundamentalne mašinske nauke, poput mašinskih materijala, mašinske obrade, termičke obrade, mašinskih elemenata, tolerancija naleganja i konstruisanja, a pritom poznaje oružje, mora se sa dubokim poštovanjem odnositi prema ovoj pušci. Tu je jednostavno sve vrhunsko! Od konstrukcije, izrade, montaže, pa do završne obrade… I sve to na starinski način poimanja kvaliteta: sve kovano od najbojih čelika u najužim tolerancijama koje omogućavaju pouzdan rad. Ajde da se uverimo i vidimo da li detalji koje ćemo opisati potvrđuju ugled koji uživa ova puška.

I danas na puškama izum Roja Vederbija - zatvarač sa devet zabravljujućih bregova
I danas na puškama izum Roja Vederbija – zatvarač sa devet zabravljujućih bregova

Prvo govorimo o revolucionarnom zabravljivanju zatvarača. U čelični kovani sanduk navojnom vezom montira se cev sa jedne strane. Tu cev u sanduku bravi cilindrični zatvarač prečnika tela 21,5 mm. U čeonom delu zatvarača nalaze se tri reda sa po tri braveća brega, dimenzija 8×2,7 mm. Ovih devet bravećih bregova odbravljuju cev već pri otklonu ručice u vis od 54 stepena. Sam proces rukovanja zatvaračem je specifičan. Prvo ručica ide mali hod, lako na gore, zatim se oseti izvestan manji otpor i zatim su bregovi izašli iz zahvata, a sve dalje ide glatko, bez imalo otpora. Ručica ima kuglicu glatke površine i njom se lako rukuje. Duž cilindričnog tela zatvarača urezano je osam uzdužnih žlebova koji malo olakšavaju zatvarač, ali im je primarni zadatak da lome led, sneg, nečistoću, ukoliko bi ih bilo. Na bočnoj desnoj strani zatvarača nalaze se tri otvora prečnika 3,2 mm kroz koje bi u desnu stranu bezbedno istekli vreli gasovi, ukoliko bi došlo do probijanja kapisle ili prskanje čaure. Na zadnjoj strani zatvarača nalazi se čelična spojnica čije su spoljašnje površine visoko polirane i brunirane.

Okidanje kratko bez propadanja

Iz spojnice sa donje strane izviruje zub udarača, koji je u zahvatu sa zapinjačem, na površini 0,5×4 mm. Čelo zatvarača je upušteno 3 mm i tu se nalazi 5 mm široki zub izvlakača i okrugli izbacivač prečnika 3,65 mm. Izvlakač je tipa dvokrake poluge. Na desnoj strani spojnice zatvarača nalazi se poluga dvopoložajne kočnice. Njen uspravan položaj znači da je puška otkočena. Moguće je (to smo više puta probali), potpuno bešumno otkočiti pušku Mark V. Zadnji položaj komande kočnice koji osigurava pušku od opaljenja i nije moguće pomeriti u vertikalni (otkočeni), zapinjanjem o odelo, ranac ili grane.

Ova puška ima sistem okidanja bez ubrzice. Puška okida bez „kolena“ kratko, bez propadanja obarača pri sili od oko 1 daN. Ova sila se može podešavati. Mark V ima klasičan magacin (ne okvir) za municiju. Poklopac magacina otvara se oko prednjeg šarnira, a opruga donosača je lisnata kao na sistemu Mauser 98. Donosač metaka je čelični, profilisani, fino ispolirane površine. Bravica poklopca magacina je poslužila za uzor starim Zastavinim karabinima M70.

Mark 5 je ekstremno čvrsto zabravljena puška tako da je na jubilarnom karabinu sjajno urađeno olakšanje zatvarača i sanduka
Mark 5 je ekstremno čvrsto zabravljena puška tako da je na jubilarnom karabinu sjajno urađeno olakšanje zatvarača i sanduka

Cev puške je duga 610 mm i na ustima cevi je prečnika samo 14 mm. Ovo je lovna puška i težilo se što manjoj masi oružja. U zoni sanduka cev ima prečnik 32 mm i zatim se progresivnom krivom linijom svodi na 14 mm. Na cevi nema mehaničkih nišana. Ima šest žlebova čiji je korak uvijanja 1:10 inča.

Kundak puške ima unutrašnje uležištenje u koje je čvrsto usađen sanduk i sve površine koje trpe najjače udare prilikom opaljenja ove snažne municije. U pažljivo ukopana mesta koja su u finom američkom orahu divne teksture, urađena na nešto veću meru, nanesen je ne baš tanki sloj mase čiji sastav naravno ne možemo da odredimo. Naležuća mesta su tako trajno obezbeđena od deformisanja i rasklimavanja. Ceo kundak ima neka prepoznatiljiva Weatherby obeležja, zajednička za sve njihove orahove kundake. Visoka profilisana obrazina, prednji tamni zakošeni drveni insert, proširenje na dnu pištoljskog rukohvata sa utisnutim belim romboidom od kosti, koji je do danas ostao prepoznatljiv detalj ove fabrike.

Pucanje ostaje u pamćenju

Spoljašnjost kundaka je u tipičnom američkom maniru, prevučena debelim lakirajućim slojem. Sve čekirane površine imaju karakteristični dezen, nekad viđan na Bajdarovim dvocevkama. Iako nije po evropskom ukusu zbog blještavog sjaja, kundak na prvi pogled govori da se radi o skupoj pušci. Rastojanje od kraja kundaka do obarača iznosi 350 mm. Tu je i originalni Weatherby gumeni amortizer.

Na ovakvu pušku pristaje vrhunski optički nišan, tako da je montiran Swarovski Z6i varijabilnog uvećanja 2,5-15×56 P uvećanja. Veza je Leupoldova montaža 30 mm High EXT Matte 51035 STD. Swarovski nišan ima osetljivu končanicu (tačku), bočno štelovanje paralakse i tri balistička prstena na turetu, za tri daljine upucavanja obeležena crvenom, zelenom i žutom bojom.

Cela metalna površina karabina Mark V je sjajno polirana, pa sjajno brunirana. Na levoj strani sanduka utisnut je natpis: „Weatherby Southgate Calif. Made in Japan Mark V US Patent No.3.013.355“. U istom nivou na cevi je data oznaka kalibra .300 Weatherby Magnum.

Ovom divnom, na najklasičniji način urađenom puškom, pucalo je nas trojica strelaca po tri metka. Razumljivo je da smo bili ograničeni cenom i količinom municije. Najmlađi strelac među nama bio je i najprecizniji sa grupom od tri metka od 30 mm. Ovo je puška SUB MOA (ispod 29 mm na 100 m) i ova naša Mark V to svakako može da ispuni. Koristili smo originalni metak .300 Weatherby Magnum 165 grs Spire Point, uz naglašen natpis na kutiji da se radi o „Ultra-High Velocity Ammunition“ – municiji ultra visoke brzine. Utisci o pucanju su za sećanje! Apsolutno se ne radi o pucanju bez jakog trzaja i bljeska. Udarac u rame je žestok, bljesak na ustima cevi u sumrak bi bio zaslepljujući. Ipak, najmlađi strelac među nama, koji je i vlasnik ove kod nas retke puške, sve je to lako podneo. Čak nam je uporno tvrdio da mu je neudobniji bio prethodni 9,3×62 karabin. Moramo mu verovati, jer je s tri metka dobio najbolju grupu pogodaka. Sve u vezi puške Weatheerby Mark Pet, deo po deo, zaslužuje najvišu ocenu. I to nije samo mišljenje potpisnika ovog teksta.

akirani kundak u američkom stilu
akirani kundak u američkom stilu

Pronađite „Kalibar“ iz 2008. godine u kome sam prikazao lovačko oružje Josipa Broza Tita. Izložba nekadašnjeg predsednika SFRJ tada je bila postavljena u Muzeju istorije Jugoslavije, a autori izložbe su bili Dragoljub Kuprešanin i Veselinka Kastratović Ristić. Tada je pod inventarskim brojem 56, prikazan Weatherby Mark V, kalibra .300 Weatherby Magnum, koji je Titu daleke 1959. poklonio Ralf Dej, direktor američkog lista „True“.

Najbolje serijski urađen model

Detaljnim pregledom svih izloženih karabina, zaključio sam da je ovaj Weatherby Mark V, jedna od najviše korišćenih pušaka iz cele Titove kolekcije (izložene su bile 72 različite puške). Bar je Maršal mogao da bira, a Weatherby je po svemu sudeći najviše koristio.

Na kraju moramo da damo sud o Weatherby Mark V. Neki novi klinci reći će da je pretežak (masa sa optikom je 4460 grama), neki da je to sve zastarelo rešenje od pre 60 godina. Sve je to tačno. Puška se i danas u neizmenjenom obliku proizvodi u SAD na najsavremenijim CNC mašinama. I sada mu je cena od 2.000 do 7.300 američkih dolara (koliko košta najskuplji model Mark V Safari). Današnji modeli imaju i jako duge cevi, izrađeni su od nerđajućeg čelika, imaju gasne kočnice, duraluminijumske bedinge, kompozitne kao i orahove kundake. Ali su to ipak sve oni isti stari Mark V karabini, Roja Vederbija.

Možda ova tvrdnja neće zvučati preterano: Weatherby Mark V je verovatno najbolja serijski rađena klasična obrtnočepna puška od kraja 19. veka, pa do danas.

tekst i slike: Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još