Drilinzi i kombinovane puške

Zahvaljujući trgovinskim ugovorima sa zemljama Istočnog bloka, domaći kupci su imali zadovoljstvo da nabave san mnogih lovaca – kvalitetne trocevke