Drilinzi i kombinovane puške

Tokom vremena lov je pretrpeo značajne transformacije. Kako nastupa novo vreme lov postaje sve sputaniji – ograničeniji brojnim birokratskim propisima. Kada sam počinjao da lovim pre četiri decenije, pred svaki lov smo se sastajali da odlučimo na koji teren ćemo ići.

Naša opština obuhvata površinu od 1500 kvadratnih kilometara, koju u lovnom smislu, dele lovačko udruženje i Srbija šume. Dolazak na bilo koje zborno mesto na tom ogromnom prostoru omogućavao nam je legalan lov. Sve se to promenilo: najave za gostovanje u drugim lovnim sekcijama, dnevne dozvole, propratnice, lovovođe, stručni pratioci, limitirani broj „gostujućih“ lovaca na dnevnoj dozvoli i možda, uskoro potvrda da nismo pozitivni na kovid 19, postali su obavezan deo lovnog dana.
U ranija, srećna vremena, svi smo želeli da posedujemo kombinovano lovačko oružje, sa sačmenim i olučenim cevima. Drilinzi su bili san svih, ali su bili retki i veoma skupi. Kombinovane bok puške bile su nešto prihvatljivijih cena, naročito čehoslovačke, izuzev modela Super Brno.
Znatno slobodniji lov, mnogo manje lovaca u lovištima i univerzalnost u lovnoj upotrebi, doprineli su da i danas na našim prostorima imamo značajan broj oružja kombinovanih cevi sačma-kugla. Bez namere da favorizujemo driling nad kombinovanom bok puškom upoznaćemo oba ova sistema lovnog oružja.

Drilinzi (trocevke) su danas najređe proizvođena oružja. Van nemačkog govornog područja za širu ponudu proizvode ih još samo u italijanskoj firmi „Antonio Zoli“. Ruske iz MC Tula nigde ne možemo da nabavimo. Kod nas ih ima samo zahvaljujući razmeni robe među socijalističkim državama SFR Jugoslavije i DDR 0 Istočne Nemačke. Svi DDR drilinzi su proizvedeni u gradu Suhl u fabrici „Veb Fahrzeug und Jagdwaffenwerk Ernst Thalmann“.
Posle podele Nemačke na istočni i zapadni deo, u gradu Suhl su rađene kvalitetne lovačke puške pod imenom slavnih predratnih proizvođača oružja. Tako imamo puške Gebruder Merkel, Simson, Fortuna (brend Sauer und Sohn), Buhag (Zadruga puškara)… U osnovi sve su to puške iz jedne DDR fabrike – „Ernst Thalmann“, jer je jasno da Nemci iz socijalističkog DDR nisu dozvolili da, na primer, Buhag – udruženi mali privatni puškari sami proizvode puščane cevi.
Fortuna Suhl je driling kalibara 16-16-8×57 IRS. Nemci iz DDR su ovde upotrebili predratno ime Sauer und Sohn, koji su imali moćnu proizvodnju oružja, ali i pisaćih mašina. Ime Fortuna su Sauer i sin uveli dvadesetih godina prošlog veka. Posle prvog svetskog rata Versajskim mirom je Nemačkoj zabranjeno da proizvodi mnoga oružja. Sauer i sin su nastaili da pod imenom Fortuna proizvode pisaće mašine,m jer je u mašinstvu poznato da je proizvodnja šivaćih i pisaćih nmašina skoro identična proizvodnji oružja. Tako ime Fortuna na DDR puškama srećemo već od 1948. pa do 1975. godine.

Driling Fortuna iz DDR, konstrukciono je identičan drilinzima Gebruder Merkel. Oba prate dizajn nastao pre Drugog svetskog rata. To znači da puška ima demi-blokom spojene dve gornje horizontalne cevi i donju karabinsku (ožlebljenu). Bravljenje cevi se obavlja preko dva donja Purdey ključa i moćnim gornjim poprečnim Greener ključem. To sve od aksijalnog pomeranja ograničavaju bočne blende (seiten blenden). Večnost ove braveće konstrukcije dokazuje se tako što je koriste i preskupi današnji Merkel ili ferlaški drilinzi. Osim što su višestruko skuplji, oni nisu ništa bolji od ovih proizvedenih u DDR.
Fortuna driling ima cevi dužine 60 cm, ukupno je dug 1030 mm i teži samo 3300 grama. Ova masa pobija tvrdnje svih koji nisu nabavili drilinge, jer su „preteški“. To je u stvari bilo „kiselo grožđe“, jer su drilinzi uvek bili veoma i skupi. Izbor kalibara 16-16/70 u 8×57 IRS je izvrstan , jer šesnaestice daju vitkiju siluetu oružja, uz istovetnu efikasnost u lovu. Kalibar 8×57 IRS je toliko dobar, da je proteklih decenija doživeo renesansu kod svih novih pušaka prelamajuć, ožlebljene cevi. Brojke govore o njegovoj moći: masa zrna ide od 11,93 do 12,83grama, brzina na ustima cevi se kreće od 775 do 730 m/s, a kinetička energija od 3525 do čak 4106 džula, što je dovoljno i za kapitalnog divljeg vepra. Napominjemo da je metak 8×57 IRS nastao na osnovu nemačkog metka 8×57 IS, tako što je prilagođen uporebi u puškama prelamajućih cevi. Dno čaure je ovde sa 11,95 mm povećano na prečnik 13,32 mm, uz zadržavanje svih ostalih mera. Oba metka su uvedena 1905. godine, a 8×57 IRS ima nešto niži maksimalni CIP pritisak (330 MPa) u odnosu na uzor – 8×57 IS (390 MPa).

Fortuna je imao samo jednu manu- pored mehaničkih nišana nije na nišanskoj šini imao ugrađeno mesto za ugradnju optičkog ili nekog elektronskog nišana. Mehanički zadnji nišan se iz šine automatski podiže u vis kada se selektor za izbor obarača pogura u prednji položaj. Mušica je sitna okrugla, zarez zadnjeg nišana malih dimenzija, a nišanska dužina je 416 mm, što pogoduju mlađim lovcima sa dobrim vidom. Stariji lovci ne vide jasno ova dva niŠana i cilj koji nišane. Vlasnih ovog drilinga je pušku odneo kod vrhunskog puškara koji mu je na programskoj glodalici u postojeću nušansku šinu ugradio kratku Picatinny šinu dovoljnu da prihvati minijaturni švedski kolimatorski nišan Aimpoint, Micro H-2, sa crvenom tačkom od 2 MOA. Podsećamo, 1 MOA (minut ugla) pokriva 29 mm na daljini od 100 m.
Ovaj zahvat je tako stručno izveden da se Picatinny šina ispod malenog kolimatora uopšte ne vidi i izgleda kao daje on zalepljen za pušku. Selektor opaljenja cevi je na vratu kundaka, mestu gde je obično smeštena kočnica, a kočnica je postavljena sa leve strane oružja. Lako se dohvati palcem i potiskivanjem na dole puška se otkoči. Mehanizam za okidanje je kvalitetan, prednji obarač koji opaljuje karabinsku cev (selektor je u prednjem položaju i zadnji nišan se podigao) ima ubrzicu (šteher). Kada prednji obarač potisnete napred, šteher se uključuje i puška opaljuje već pri sili od 0,4 daN. Sila bez ubrzice potrebna za opaljenje iznosi 3 daN, što je dobro ako je lovac u pogonskoj grupi.

Baskula puške ima fine gravirane lovačke motive, što još govori o njenoj visokoj nekadašnjoj ceni. Vitki nauljeni orahov kundak nemačkog tipa, u skladu je sa cenovnim razredom ovog oružja. To su uvek bila skupa specifična oružja, opremljena svim važnim detaljima, poput podesivog prednjeg obarača sa šteherom, igličastim indikatorima nategnutosti sve tri udarne grupe, čekiranja 24 LPI površina na kundaku, finog rada i izrade.
Opšti utisak o ovom drilingu opremljenim kolimatorom Aimpoint Micro H-2, zaiasta je pozitivan. Lako, kratko ubojito oružje. Ono će sa dva kvalitetna jedinačna projektila i jednim moćnim metkom 8×57 IRS, dobre konstrukcije zrna, lovcu omogućiti lov u većini lovnih situacija. Taj treći snažni metak, npr Rotvajl breneke u glatkoj cevi ima malo i psihološki efekat na lovca, koji se poslovično pribojava ranjene divlje svinje u gustoj šumi.

Driling Gebruder Merkel je kalibra 12-12/70-7x65R. Evi su duge 630 mm, ukupna dužina puške iznosi 1065 mm, a masa oružja je 3390 grama. Sila potrebna za opaljenje (sa ubrzicom), još je niža od prethodne – 0,35 daN, dok bez štehera iznosi 3 daN. Konstrukciono, ovaj Merkelov driling je potpuno isti kao prethodni Fortuna. Na crnom polimerskom potkovu kundaka nalazi se prepoznatljiv znak svih Gebruder Merkel pušaka – kovač koji na nakovnju kuje mač. Ovaj driling sa paljenim finišom baskule, bez skupih gravura, je u odličnom stanju bez ikakvih tragova korišćenja. I na njemu, iz nišanske šine izlazi zadnji nišan kada u prednji položaj pomerite selektor na vratu kundaka. Rastojanje između mušice i zadnjeg nišana iznosi 420 mm. Na žalost na nišanskoj šini nema pripremljenih mesta za prihvat montaže nekih savremenih nišanskih uređaja.

Kalibar donje cevi 7x65R je proistekao iz karabinskog metka 7×64 Vilhelma Brenekea iz 1917. godine. Ovde je dno čaure dobilo ivicu prečnika 13,32 mm, umesto 11,95 kao na 7×64, što omogućava laku upotrebu u puškama prelamajućih cevi. Ovaj kalibar prima zrna mase od 8 do 11,5 mm, koja imaju početnu brzinu od 930 do 820 m/s i energiju 3400 do 3900 J. CIP maksimalni piezo pritisak iznosi 380 MPa (415 MPa za 7×64). Metak 7x65R je omiljeni evropski kalibar kod većine drilinga, kombinovanih pušaka i kip laufa. U pogledu rukovanja, rasklapanja i upotrebe, osim različitih kalibara, oba drilinga su praktično istovetna, vrhunska univerzalna oružja. Čak su im i težine skoro jednake, jedina razlika je u širini baskula, za kalibar 12 je 56 mm, a kod šesnaestice je 53 mm.

Na našiim prostorima najčešće univerzalno oružje je češka kombinovana bok puška ZH 324. Ovaj model je u SFRJ stizao klirinškom razmenom roba i usluga iz tadašnje Čehoslovačke. Druga najčešća kombinirka je IŽ Baikal MP-94, koja se jedina od navedenih i danas nova može kupiti u lovačkim prodavnicama.
Kombinirka ZH 324 kalibra 16-16-7x57R je bok puška originalne Holekove konstrukcije, proizvedena u Čehoslovačkoj. Ima specifičnu bravu sa kliznim gornjim delom baskule i gornjim glavnim ključevima. Zbog toga što su u gornjem delu glavne tačke bravljenja, karabinska cev je smeštena gore, a sačmena dole. To je zahtev statičkih proračuna (moment je jednak sila puta krak sile M=FxL), jer znamo da su radni pritisci u karabinskoj cevi (a time i nastale sile) četiri puta veće nego u sačmenim cevima. To je jedini i najvažniji razlog zbog kojeg ZH kombinirka ima gornju karabinsku cev. Na ovu temu ima mnogo netačnih, čak i smešnih priča.

Dužina cevi ZH 324 iznosi 600 mm, ukupno je duga 1035v mm, a teži 3580 g (teža je od Suhl drilinga). Prednji obarač opaljuje gornju karabinsku cev pri sili od 2,2 daN. Kočnica se nalazi napred u štitniku obarača. Holekova konstrukcija ZH pušaka je hvaljena i osporavana, ali je činjenica da je puška duže od tri decenije proizvođena u bezbroj konfiguracija. Iskustvo kaže da ih valja odmah posle lova očistiti i koristiti pufer patron prilikom okidanja na prazno.
Karabinski metak 7×57 (srpski Mauzer s počtka Prvog svetskog rata) je nastao u Nemačkoj 1892. godine, a već 1893. je ponuđena i njegova R varijanta sa ivicom, namenjena puškama prelamačama. Metak 7x57R ima prečnik dna čaure 13,5 mm (za razliku od 7×57 koji ima 12,1 mm), prima zrna mase od 8 do 11,5 grama, početne brzine su 890 do 790 m/s, a energija od 3100 do 3300 J, Što je uz dobar pogodak i odgovarajuću konstrukciju zrna dovoljno za svu našu krupnu divljač. Ovo napominjem, jer često od vlasnika pušaka kalibra 7x65R čujemo pogrešne tvrdnje o slabom potencijalu metka 7x57R. To jednostavno nije tačno! Ako ima primera neodstreljivanja divljači ovim kalibrom, u pitanju je ili loš pogodak ili loše zrno. Ne štedite kupujući karabinski metak.
Od svih ovde navedenih pušaka kombinirka ZH ima najpreglednije mehaničke nišane, uz nišansku dužinu od 380 mm. Takođe ima mesto za ugradnju optičkog ili kolimatorskog nišana. Ovo oružje nikada nije bilo preskupo i zadovoljilo je mnoge naše lovce svojom pouzdanošću i univerzalnošću, uz najveću mogućnost dokupljivanja rezervnih cevi.

Ruska bok kombinirka IŽ Baikal MP-94 je kalibra 12/76 i .30-06 S. Sačmena cev ovde ima izmenljive čokove. Cevi su duge 600 mm, spojene su mono-blokom i potpuno su razdvojene, bez vertikalnih pruteva. To znači da prilikom pucanja više metaka zaredom iz karabinske cevi, jedino kod nje neće doći do bimetalne temperaturne dilatacije. To znači da se topla cev neće tokom više pucanja savijati prema hladnoj cevi, odnosno, grupa pogodaka se neće menjati. Ukupna dužina devedesetčetvorke je 1025 mm, a masa čak 3730 g. Izmerili smo nesvakidašnje visoku silu okidanja od čak 3,5 daN (reč je o novoj pušci).
Baikal prati konstrukciju pušaka Browning B-25, na svim svojim bokericama, kombinirkama i dvokuglarama. Kod nas se najviše prodaju sa karabinskom cevi kalibra .30-06 S, što nije baš tehnološki logično, ali je tako.
Karakteristike metka .30-06 S su već poznate, pa ih nećemo navoditi. Mehanički nišani na MP-94 su udaljeni 380 mm, a puška ima rampu za prihvat optičkih ili kolimatorskih nišana. Ovo oružje ima grubo obrađen orahov kundak sa čekiranjem finoće 18 LPI. Kako je cenom veoma prihvatljiva, u lovu potpuno upotrebljiva, robusna i dugovečna, naši lovci je često kupuju, ne zamerajući joj neestetičnost i veliku težinu.
Predstavili smo četiri univerzalna lovačka oružja, od skupih drilinga do najjeftinije devedesetčetvorke. Sveprisutna birokratizacija lova je donekle umanjila upotrebu kombinovanih univerzalnih pušaka. Međutim, uvek ima onih koji u vazduhu traže miris prošlih, viteških i boljih vremena. Oni će se pre opredeliti za jedan (ili dva) glatkocevna metka i jedan karabinski, nego za deset metaka u produženom okviru poluautomatskog karabina. Dobro je što i mi takvi postojimo u sve šarenijem lovačkom svetu.
Da ne zaboravimo, lov divljih svinja je dozvoljen uz upotrebu oružja glatkih cevi, samo kada u njima koristimo jedinačne projektile, a nikako krupnu sačmu oznaka PP, 0 ili 00.
Dobar pogled
tekst i slike: msc Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još