Kamena sečiva

Imati oštar predmet uz sebe toliko je ukorenjeno u našu svest, da ni do danas ta potreba nije umanjena