Precizan pogodak

Stavovi, način prihvata, određivanje daljine i ugla prilikom ispaljivanja hica puškom žljebljene cevi su oblast naučnog pristupa u lovu, ali kod nas se tome pridaje izuzetno malo pažnje