Kao žestok čili

Trejo predstavlja modifikaciju legendarnog Colt M-1911 koji je proporcionalno umanjen i olakšan