Rame uz rame sa saveznicima

Preoružavanje francuskim ratnim materijalom doprinelo je da srpska vojska na Solunskom frontu ovlada potpuno novim oblikom dejstava u uslovima proboja kroz protivničke utvrđene položaje