Jednometka kojoj se veruje

Po karakteristikama se nalazi na sredini puta od asketskih IŽ18 do objektivno precenjenih zapadnoevropskih "kiplaufa" visokog cenovnog ranga