Ko su Sayeret Matkal…

Jedinicu je 1957. godine osnovao major Avraham Arnan, veteran izraelskog rata za nezavisnost 1948. godine. Uspostavljena je apsolutno po uzoru na britanski SAS i čak je usvojila isti moto: ‘Who Dares Wins‘ (Tko se usudu, pobeđuje)