Opsada Budima (1849)

U zimskoj ofanzivi protiv mađarskih revolucionara, Vindišgrec je 15. decembra 1848. zauzeo Bratislavu koju su Mađari napustili bez borbe, a zatim je 30. decembra potukao mađarsku Dunavsku armiju u bici kod Mora. Mađarska vojska je odstupila prema Budimu, koji je napustila bez borbe, dok se mađarska vlada preselila u Debrecin. Budim je zauzet bez borbe 5. januara 1949. Mađarska vojska potučena je 26-27. februara u bici kod Kapolne, ali je u aprilu prešla u protivnapad i potukla Austrijance u bici kod Išasega.
Vindišgrec je smenjen i novi austrijski zapovednik, general Franc Velden, povukao je glavninu vojske prema Beču, ostavivši u Budimu generala Hajnriha Hencija sa 4 bataljona i jednim eskadronom konjice (ukupno 4.914 vojnika i 92 oruđa). Glavnina mađarske vojske (oko 31.000 vojnika sa 142 oruđa) pod generalom Gergejom je 4. maja opsela Budim i zauzela ga na juriš 21. maja 1849. Posle ruske intervencije u Mađarskoj, leta 1849., austrijska vojska zaposela je Budim 11. jula, a narednog dana i Peštu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još