Alpinisti, ratnici i šampioni

Šta kada planina postane mesto izvođenja vojnih operacija. Budući da se stalno opire, kako ljudima, tako i tehnici i savremenoj opremi, planina predstavlja specifičan ambijent na zemlji. Bezbedno kretanje, izvođenje borbenih dejstava i preživljavanje, posebno u zimskim uslovima, zahtevaju da svi učesnici, od najnižeg vojnika do komandanta, nauče stroga pravila vezana za ograničenja koja planina nameće. Upravo tome ih uči Visokogorska (alpinistička) vojna škola – EMHM (Ecole Militaire de Haute Montagne) francuske vojske, stacionirana u skijaškom centru Šamoni, jedna od najprestižnijih takve vrste u svetu.
EMHM preko 75 godina prenosi svoja iskustva, znanja i stručnosti za boravak i borbu u visokoplaninskim i snežnim uslovima i za to vreme je obučila preko 50.000 polaznika, od kojih su 1.800 stranci iz 28 zemalja. Škola obuhvata ono najbolje što francuska vojska trenutno ima u oblasti alpinizma, planinarenja i skijanja i sastoji se od tri organizacione celine: Školskog centra za obuku specijalizovanih kadrova, Visokogorske vojne jedinice – GMHM (Groupe Militaire de Haute Montagne) i Francuskog vojnog skijaškog tima – EFMS (Equipe de France Militaire de Ski).
Vojna visokogorska (alpinistička) jedinica GMHM formirana je 1976, u okviru kopnene vojske, s ciljem obavljanja tri vrste zadataka: postaviti čvrste taktičke osnove koje će omogućiti pripadnicima vojske da se uspešno bore protiv neprijatelja u ekstremnim uslovima (u visokim planinama, po snegu i velikoj hladnoći), ispitivanje izdržljivosti i funkcionisanja tehničke opreme, naoružanja, materijala i ljudi (prilagođavanje na hladnoću), u saradnji sa istraživačkim institutima vojnosanitetske službe, kao što je CRSSA (istraživački centar) i IMASSA (aeronautička medicina) i ekspertiza i konsalting (instruktaža) domaćih i stranih jedinica iz alpinizma i boravka u ekstremnim uslovima.
GMHM broji samo deset ljudi, specijalista instruktora, od kojih su trojica oficiri, četvorica podoficiri i trojica profesionalni vojnici po ugovoru i svi poseduju visoka znanja iz alpinizma. Regrutovanje potencijalnih članova je i interno (unutar planinskih jedinica) i iz redova vrhunskih civilnih alpinista. Jedinica koristi njihove sposobnosti i iskustva i daje im mogućnost da ih unaprede.

Od januara 2005, Vojna visokogorska jedinica krenula je na ekspediciju oko sveta po različitim kontinentima, kako bi pokazala raznovrsne alpinističke tehnike. To je tzv. ekspedicija „sedam kontinenata“, u okviru koje se koriste sve tehnike veranja i uspona: led, sneg, skijanje, suva stena, visokogorstvo, mešoviti teren (stena, led, sneg) u različitim godišnjim dobima (leto, zima, jesen), na različitim visinama, koje iziskuju velike sposobnosti aklimatizacije i prilagođavanja ljudi i opreme. Cilj je ostvarivanje sedam ekspedicija, sedam različitih vrsta priprema i planiranja, koristeći različite stilove veranja i opreme.
Francuski vojni skijaški tim (EFMS) okuplja najbolje takmičare u zimskim sportovima, koji nastupaju za državnu reprezentaciju. Osnovan davne 1932, od 1974, stacioniran u Šamoniju, broji 32 skijaša, jednog oficira (vođa tima) i dva podoficira, koji se takmiče u alpskom i nordijskom skijanju. U timu se nalaze svetski šampioni u bijatlonu iz 2003. i nordijskom skijanju iz 2005. Tim je 2004, osvojio tri titule svetskog šampiona u biatlonu na skijama, 2006, šest medalja na Zimskim olimpijskim igrama u Torinu, 2007, sedam medalja na svetskim šampionatima, a 2008, takmičari EFMS zabeležili su 11 pobeda na Svetskom kupu u skijanju! Član EFMS Žan Batist Granž, pobedio je u slalomu na Svetskom kupu u alpskom skijanju 2009, u Zagrebu (sa pet stotinki prednosti u odnosu na velikog rivala Ivicu Kostelića iz Hrvatske). Zaista, impresivni rezultati za jednu vojnu ekipu. Ovom spisku treba dodati i četiri medalje, osvojene na četiri vojna svetska šampionata u skijanju.

Sastav Visokogorske vojne škole (EMHM) čini 33 pripadnika-instruktora: oficiri, podoficiri, vojnici i civilni alpinisti i vodiči koji su angažovani po ugovoru sa Ministarstvom odbrane i uključeni u izvođenje visokostručne obuke. Svoj rad planiraju i izvode na osnovu odobrenja centralne vojne Uprave za obuku. Radi se o iskusnim visokogorskim vodičima, instruktorima skijanja, veranja, preživljavanja, paraglajdinga ili starešinama izviđačko-diverzantskih jedinica. Svako od njih ima po jednu osnovnu instruktorsku specijalnost sa državnom licencom (položenim stručnim ipitom) i još dve-tri dopunske specijalnosti. EMHM je sklopila ugovore o saradnji sa stranim vojskama, pa polaznici obuke dolaze po znanje u Šamoni iz skoro cele Evrope (Španija, Nemačka, Belgija, Holandija, Češka…).
Svake godine oko 30 podoficira (iz opšte pešadijske podoficirske škole u Sent Maksijenu), završi specijalističku obuku u vojnoj visokogorskoj školi EMHM, u trajanju od 11 meseci, na kome se osposobljavaju da komanduju manjim sastavima u borbama na planinskom terenu. Posle ovog školovanja, imaju mogućnost za napredovanje i dalje usavršavanje u nekom od pukova iz sastava elitne 27. alpske (pešadijske) brigade francuske vojske (alpskim lovcima, planinskim komandosima GCM, artiljerijskom puku, četvrtom „konjičkom“ motorizovanom puku, bataljonu veze). Neki će možda otići u specijalne jedinice, kao što su 13. padobranski puk Dragona, 11. padobransku brigadu ili 1. padobranski puk mornaričke pešadije…

Obuka u EMHM izvodi se za vojnike i starešine (podoficire i oficire) i podeljena je na stručno-specijalistiku (veračko-skijašku) i vojno-stručnu (komandovanje i upotreba jedinica na visokoplaninskom zemljištu), koja se još zove i dopunska. Osnovna kvalifikaciona obuka za vojnike organizuje se dva puta godišnje (letnji i zimski deo) u trajanju od po tri nedelje, sa ciljem sticanja osnovnih znanja i sposobnosti neophodnih za samostalno delovanje u planini i pružanje pomoći komandiru jedinice ili obavljanje dužnosti planinarskog vodiča. Po završetku obuke dobijaju zvanja alpiniste i skijaša. Najuspešniji pohađaju i kurs za „vođu ekspedicije“ (planinarskog vodiča), koji im omogućava da vode računa o bezbednosti drugih učesnika i da predvode planinarske uspone.

Osnovni cilj tzv. dopunske obuke za strarešine je da ih pripremi i osposobi za komandovanje i borbenu upotrebu jedinica u specifičnom okruženju na visokoplaninskom terenu. Za razliku od planinarskog vodiča, koji se kreće sa dvojicom do petoricom članova u timu, starešina predvodi tridesetak ljudi, što predstavlja i dodatno psihološko opterećenje, jer odgovara za njihove živote. Planina je puna opasnosti, provalije, strme stene i lavine i najmanju grešku često pretvaraju u fatalan ishod. Cilj ovog dela obuke nije da polaznike učini samo alpinistima najvišeg nivoa, nego da im omogući sticanje stručnih znanja, neophodnih da se suoče sa planinskim okruženjem, kako bi mogli uspešno da predvode svoje jedinice i da se pri tom koncentrišu na taktičke aspekte.
I dopunska obuka za strešine se odvija u zimskom (januar – maj) i letnjem periodu (avgust – oktobar) u trajanju od četiri nedelje, tokom kojih polaznici postepeno uče alpinističke tehnike, ali i uvežbavaju komandovanje osnovnim jedinicama. Program obuhvata oko 50 časova teorijske nastave, na kojoj stiču znanja u savladavanju terena leti i zimi: poznavanje i upotreba veračke opreme i odeće (posebno rada sa užetom, pravljenje čvorova, osiguranje verača i dr.), izrada odmorišta i bivaka, prva pomoć povređenima, kretanje i orijentacija sa topografijom, spašavanje i evakuacija, opasnosti u planini, mere bezbednosti…

Sledi oko 300 časova praktične obuke, na kojoj se uvežbava nordijsko i alpsko skijanje, zimska i letnja alipinistika, izrada skloništa za odmor, spašavanje u slučaju lavine, prelazak preko raznih prepreka (reka, provalija), izrada i postavljanje visećih mostova i sl. Praktični deo obuke dopunjuju vežbe sportskog penjanja, takmičenja u bijatlonu i alpskom skijanju, razne vrste planinskih trka (orijentiringa). U okviru ovog dela obuke, EMHM sarađuje sa pukovima 27. planinske brigade (27. BIM – Brigade d’Infanterie de Montagne), koja šalje jedinice kojima polaznici u EMHM komanduju u toku obuke. Ta saradnja, istovremeno, omogućuje ovim jedinicama da se pripremaju u izuzetnim uslovima i stiču dragoceno iskustvo koje ne mogu da nađu na drugom mestu. Pored ostalih aktivnosti, EMHM organizuje i obuku za polaganje stručnog ispita i dobijanje državne licence instruktora alpinizma, skijanja i planinarskog vodiča.
Razne vrste obuke sprovode se u EMHM, kako u zimskom, tako i u letnjem periodu, a kada se govori o nivou specijalizacije, deset pripadnika 27. planinske brigade je steklo zvanje instruktora veranja i osposobilo se da može da obučava vojnike u svojim matičnim jedinicama. Pukovi koji su ranijih godina slali svoje pripadnike na specijalističko obučavanje u EMHM: 13. padobranski puk Dragona (13e RDP), Prvi padobranski puk mornaričke pešadije (1.RPIMa), podoficiri Nacionalnog centra za obuku komandosa (CNEC), Drugi padobranski puk (2.REP) i Drugi inžinjerijski puk Legije stranaca (2.REG), planinski komandosi GCM (Groupement Commando Montagne) iz sastava 27. planinske brigade i nekoliko inostranih polaznika, među kojima su i tri Belgijanca i jedan Libanac.
Pored vojnih obuka, EMHM sarađuje i sa ministarstvom za sport i omladinu Francuske. Saradnja se ogleda, pre svega, u izvođenju obuke za planinarske vodiče, koje upućuje Planinarski savez, radi sticanja državne licence.
D. DŽ

Osvajanje tri vrha
Od 1976, GMHM je ostvarila značajan broj ekspedicija na Himalajima i na visinama preko 8.000 m postigla rekorde u poletanju paraglajderima sa visokoplaninskih terena i brzini uspona. U periodu od 1993, do 1999, izazov „osvajanja tri vrha“ na tri kontinenta odveo ih je na najviše tačke Severnog pola, Južnog pola i na Mont Everest. Od 1999, nizali su se posebno stručni i tehnički veoma zahtevni alpinistički usponi, npr. na ostrvo Bafin ili Maunt Ros.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još