Hrabri i spremni

Odred vojne policije specijalne namene „Kobre” jeste jedinica vojne policije Vojske Srbije, koja je odgovorna za protivteroristička dejstva, specijalne operacije, blisku zaštitu visokih vojnih i civilnih političkih lica koji predstavljaju državu. Ponekad se dodeljuju i visokim inostranim delegacijama koji borave u Srbiji ako to bezbednosnom proverom prilike zahtevaju njihovo angažovanje.
Jedinica je osnovana po naredbi saveznog sekretara za narodnu odbranu generala armije Nikole Ljubičića 14. aprila 1978. godine. U početku formirana kao odelenje imala je samo 13 pripadnika (1 oficir i 12 podoficira) koji su selektovani po specijalnim kriterijumima navedenih u naredbi. Ovo odelenje je pripadalo 282. bataljonu vojne policije. Vremenom broj pripadnika je porastao a 1985. godine, antiterorističko odelenje prerasta u vod i pod komandom je Gardijske brigade. Pored antiterorističke namene jedinica preuzima uloge obezbeđivanje visokih državnih i vojnih ličnosti. Raspadom Jugoslovenske narodne armije i reorganizacijom Vojske Jugoslavije, ova jedinica je od 1992. godine u sastavu Korpusa Specijalnih jedinica. Kao samostalna i antiteroristička jedinica u rangu odreda je od 2000. godine i tada joj dodeljen sa prepoznatljivi simbol krilata kobra.  Od 2007. godine ova jedinica je direktno podređena Generalštabu i Upravi vojne policije. Jedinica se sastoji od 200 članova i takođe odgovorna za blisku zaštitu načelnika generalštaba, ministra odbrane i predsednika Republike Srbije. Takođe se dodeljuju na obezbeđivanju visokih stranih zvaničnika koji su u poseti Srbiji. Kobre su najbolje specijalne jedinice Srbije i jedne od najboljih obučenih specijalnih snaga u Evropi. Od 2013. godine, u „Kobrama” su u velikoj meri zastupljene i žene. Jedinica je 20. oktobra 2020. godine prerasla iz bataljona u odred koji je neposredno potčinjen načelniku Generalštaba Vojske Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još