Ponos i čast

Posebna jedinica policije je elitna jedinica crnogorske policije i predstavlja osnovnu manevarsku snagu Uprave policije Crne Gore u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala. Tačno 16. januara 2013, navršiće se 15 godina postojanja. Za deceniju i po rada pripadnici PJP učestvovali su u mnogim poslovima i zadacima: borbi protiv organizovanog kiminala i terorizma, ekstradiciji lica, obezbeđenja VIP, uspostavljanja narušenog javnog reda i mira u većem obimu, održavanju javnog reda i mira za vreme letnje sezone u turističkim centrima, obezbeđenju važnih objekata – ambasada i rezidencija i terminala međunarodnog aerodroma „Podgorica”. Tu je i pružanje pomoći stanovništvu u elementarnim nepogodama.
Ponos i čast
Reč je o modernoj i savremenoj jedinici koja nastoji da održi korak sa sličnim jedinicama iz regiona, konstantnim usavršavanjem i obučavanjem, po postojećim međunarodnim i profesionalnim standardima. Na zastavi ove jedinice piše: ponos i čast, što dovoljno govori da nastavljaju primere čojstva i junaštva slavnih crnogorskih predaka, kao i slavne crnogorske žandarmerije koja je osnovana 1907, pod nazivom Kraljevski žandarmerijski kor. Reč je o vojno-policijskoj formaciji, koja je obučena za delovanje u urbanim i ruralnim sredinama.
Kandidati u jedinicu dolaze isključivo iz redova Uprave policije, koji su završili osnovno policijsko obrazovanje. U poslednjih nekoliko godina jedinica se, u najvećoj meri, popunjava kadrovima sa Policijske akademije.
Po podnošenju prijave, pripadnici se upućuju na četvoronedjeljni dril u toku kojeg se kandidati dovode do granica psiho-fizičke izdržljivosti, konstantnim marševima (taktički i topografski), fizičkim treninzima, borbenim trčanjem na velikim distancama i vežbanjem različitih oblika borbe u urbanim i ruralnim sredinama.
U toku ove četiri nedelje, sve aktivnosti se odvijaju pod punom borbenom opremom, bez odvajanja od ličnog naoružanja, pa ni u trenucima kratkotrajnog i retkog odmora. Uz sve navedene aktivnosti, realizuje se i teorijska nastava i to u trenucima kada su prag koncentracije i tolerancije svedeni na minimum. Tada ostaju samo najuporniji i počinju da se ponašaju i dišu kao jedan, stavljajući timski rad ispred individualizma, a kako kaže jedan od instruktora iz ove jedinice zadužen za selekciju kandidata “iscrpljenost stvara jedinistvo”.
Ove četiri nedelje završavaju se maršom u dužini od 35 km po nepristupačnom i kamenitom terenu, a sve pod punom borbenom opremom koja je teška oko 35 kg. Po završenom drilu pripadnici dobijaju beretku, statusni simbol jedinice, nakon čega se upućuju na rad u jedinici gdje se u narednom periodu usavršavaju i specijaliziraju.
Na čelu jedinice se nalazi komanda sa instruktorskim timom koja je zadužena za planiranje i realizaciju svih aktivnosti, počevši od obuke pa do izvršenja najsloženijih policijskih poslova i zadataka za koje je namenjena. Jedinica je podeljena u dva segmenta, organizacijom slična ili skoroo indentična žandarmerijskim jedinicama iz zemalja Evrope. Prvi deo jedinice se sastoji iz dva akciona voda (1. i 2.). Svaki vod čine četiri tima, namenjeni i obučeni za borbu protiv terorizma, lišavanje slobode organizovanih kriminalnih grupa i pojedinaca koji su skloni upotrebi vatrenog oružja i pružanju aktivnog otpora, obezbjeđenje VIP ličnosti, boravak i borbu u ruralnim sredinama, alpinizam, snajperizam, pomoć stanovništvu u elementarnim i humanitarnim katastrofama i ispomoć pripadnicima dela jedinice opšte namene, u uspostavljanu narušenog JRM u većem obimu.
Segment jedinice namenjen opštoj nameni sastoji se iz dva voda (3. i 4.). Oni se bave poslovima i zadacima koji se odnose na uspostavljanje i očuvanje narušenog JRM, obezbeđenje visokorizičnih sportskih manifestacija i javnih skupova, kao i pružanje podrške pripadnicima akcionih vodova prilikom izvršenja zadataka iz svog delokruga, u smislu blokade šireg i užeg reona delovanja.
U sastavu četvrtog – specijalističkog voda, nalaze se: tim policije na konjima, tim vodiča pasa i tim policije na oklopnim transporterima. U toku službovanja u Jedinici, pripadnici se pored opšte fizičke obuke, koja podrazumeva kondicione treninge i vežbe snage, konstantno obučavaju u različitim borilačkim veštinama, među kojima dominiraju karate, boks, kik-boks, aikido i džudo.
Jedinica je poslednjih godina bila nosilac aktivnosti hapšenja, koje je sprovodila crnogorska kriminalistička policija na teritoriji Crne Gore, u okviru sinhronizovanih policijskih akcija zemalja članica Interpola. Pripadnici Posebne jedinice policije su učestvovali u realizaciji protivterorističke akcije “Orlov let” 2006, “Balkanski ratnik”, kao i u međunarodnim akcijama “Trio”, “Zelena milja”, “Parangal”, “Loptice”, “Zvijezda”… U njima su ovi hrabri momci učestvovali bez zaziranja i bojazni za svoj život, a sve u cilju bezbednosti građana i njihove imovine, ali i gostiju koji borave u Crnoj Gori. Jedinica ima izuzetnu saradnju sa srodnim jedinicama iz regiona i Evrope: PTJ MUP Srbije, Žandarmerije Srbije i Rumunije, SAJ MUP Srbije, RAID iz Francuske, a trenutno se radi i na uspostavljanju saradnje i sa drugim jedinicama iz Evrope. Trenutno se jedan oficir jedinice nalazi na tromesečnom kursu u Žandarmeriji Rumunije, a od 26. do 30. novembra 2012. posredstvom ambasade SAD u Podgorici, dva pripadnika Jedinice učestvovala su na međunarodnoj konferenciji o terorizmu u Mariboru (Slovenija). Takođe, desetak pripadnika Jedinice je prošlo obuku ILEA regionalnog centra FBI za Istočnu Evropu u Budimpešti. Cilj Uprave policije je da u skorije vreme, predstojećom sistematizacijom proširi delokrug delovanja Posebne jedinice policije, uvođenjem novih specijalnosti, a sve u skladu sa evropskim standardima, kako bi u što skorije vreme uzela učešća u mirovnim operacijama širom sveta u okviru internacionalnih policijskih timova.
R. K.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još