Udar na Arenu

Elitne snage MUP sinhronizovanom akcijom sprečile organizovan teroristički napad i oslobodili taoce, koje su nekoliko sati držali naoružani pripadnici tzv OAK

Pripadnici MUP Srbije reagovali su brzo, munjevito i efikasno. U roku od 45 minuta prostor oko „Arene bio je pod kontrolom. Navijači iz hale evakuisani, taoci oslobođeni, a „teroristi“ pohapšeni. Bio je to epilog izvedene vežbe „Arena 2012“ združenih snaga srpske policije, koja je održana pretposlednjeg dana aprila.
Kako je izgledao scenario im plan cele operacije i kako su policijske snage vrhunski odradile posao, predstavljamo vam u eksluzivnom prilogu.

Napad OAK

U novobeogradskoj hali „Arena“ održava se međunarodni turnir u džudou na kome su i predstavnici „Republike Korida“. Zbog složene bezbednosne situacij u zemlji, oni su angažovali obezbeđenje za svoju delegciju i takmičare. U ekipu pratioca sportista ubacilo se šest pripadnika secesionističke frakcije „Oslobodilačka frakcija Koride“ – OAK, koja se bori za otcepljenje dela teritorije „R. Koride“ i koja se nalazi na lmeđunarodnoj listi terorističkih organizacija. Oko 11.00 časova, ubačeni teroristi OAK, napadaju radnike obezbeđenja beogradske „Arene“, i u svlačionici otimaju deset članova džudo ekipe „R Koride“.
Koristeći taoce kao živi štit, dolaze do hola na severnoj strani „Arene“ uspostavljaju kontrolu nad holom, a zatim taoce smeštaju u prostorije VIP zone. Preko telefonskog broja 92, uspostavljaju kontakt sa Operativnim centrom MUP, i iznose svoje početne zahteve: da se dovede TV ekipa RTS kojoj će dati izjavu, da u „Arenu“ dođe ambasador “R Koride” kome će reći svoje zahteve, da se uputi sanitetska ekipa koja će pružiti pomoć ranjenim licima u objektu i da se ulazima u „Arenu“ ne približavaju pripadnici snaga bezbednosti, jer će početi sa likvidacijom talaca.
Sportsku manifestaciju obezbeđuje 20 policijskih službenika PU za grad Beograd, Policijske brigade. U toku napada ranjena su dva lica, jedan pripadnik službe obezbeđenja „Arene“ i pripadnik Policijske brigade.

Operativni plan i procena situacije

Negde oko 11.15 časova, pregovarački tim MUP uspostavio je telefonsku liniju i kontakt sa teroristima. Oko 11.30 teroristi su prekinuli pregovore i kontakt sa pregovaračima, uz pretnju da će od 12.00, na svakih sat vremena ubijati po jednog taoca, sve dok se ne pojavi lično ambasador “R. Koride” i primi njihove zahteve.
Analizom obaveštajnih podataka dobijenih od Uprave kriminalističke policije, Uprave za međunarodnu policijsku saradnju i od Bezbednosno informativne agencije, operativni štab (rukovodilac štaba ”“ direktor policije, zamenik ”“ pomoćnik direktora, komandanti SAJ, PTJ, Žandarmerije, Helikopterske jedinice, načelnik UKP, načelnik PU za grad Beograd, oficiri za vezu ”“ Sektora za vanredne situacije, Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije i Sektora unutrašnje kontrole), zaključio je da se u objektu nalazi šest terorista, naoružanih sa četiri automata H&K, i dva automata Uzi. Drže deset lica kao taoce, pet maloletnika, dvojicu trenera, jednog radnika obezbeđenja i hostesu VIP zone, gde se svi nalaze. Za međusobnu komunikaciju koriste mobilne telefone i nema preciznih podataka da li poseduju eksplozivne naprave. Operativnim radom utvrđeno je da teroristi nisu koristili lažna imena prilikom dobijanja pasoša i ostalih dokumenata, tako da je poznat identitet svih terorista. U bazi podataka službi bezbednosti, njihova imena nisu evidentirana kao pripadnici OAK, ali se procenjuje da su zbog verskih i političkih ubeđenja, veoma motivisani za izvršenje ovog zadatka. Fanatično veruju da su postupci na koje su se odlučili ispravni. Procena Štaba e da će se njihove pretne obistiniti.

Plan akcije napada

Operativni štab doneo je odluku ”“ napad na „Arenu“. U što kraćem roku pripremiti jedinice operativne grupe za nasilni upad u objekat. Po dobijanju signala, upasti u prostorije, savladati teoriste, osloboditi taoce i uspostaviti kontrolu nad objektom. Po uspostavljanju kontrole evakuisati sva lica iz objekta do trijažnog mesta, gde proveriti i potvrditi identitet terorista, odvojiti taoce, izvršiti protivdiverizoni pregled objekta i uviđaj. Akcija je podeljena u četiri faze:
I – Helikopterski desant na krov “Arene” i uspostaviti kontrolu nad vencem ispod krova objekta.
II ”“ Jednovremeni upad u istočno i zapadno krilo objekta „Arene“ i blokirati prostor na svim nivoima u unutrašnjosti objekta, koji je pod kontrolom terorista.
III ”“ Upad u severno krilo objekta, savladati teroriste, osloboditi taoce i uspostaviti kontrolu nad prostorom u severnom krilu objekta.
IV ”“ Potvrditi identitet terorista i taoca (trijaž), izvršiti PD pregled objekta „Arene“ i izvršiti uviđaj.
Specijalci spremni za upad
Snage za upad u objekat na glavnom pravcu su grupa za upad i desantna grupa. Grupu za upad formirao je jedan tim SAJ, jedan tim PTJ i dva tima Žandarmerije, ojačane oklopnim borbenim i blindiranim vozilima.
Zadatak Specijalne antiterorističke jedinice ”“ SAJ je nastupanje od polaznog položaja, pored istočne strane „Arene“, do položaja za upad ispod platoa, odakle istovremeno sa PTJ i Žandarmerijom, upada u objekat u nivou 100. U sadejstvu sa PTJ savladava teroriste, pregleda službene prostorije, prema istočnom i južnom krilu do ulaza 101. Sprečava bekstvo teorista kroz svoju zonu odgovornosti i nivou 100 i parter.
Protiv teroristička jedinica ”“ PTJ ima zadatak da zajedno sa SAJ i Žandarmerijom upada u objekat u nivou 100, pregleda službene prostorije prema zapadnom i južnom krilu, do svlačionica i sprečava bekstvo teorista kroz svoju zonu odgovornosti u nivou 100 i parter.
Žandarmerija pod zaštitom desantne grupe i borbenih vozila probija se do stepeništa u nivou platoa, odakle obezbeđuje supštanje desantne grupe do nivoa platoa, a zatim jednovremeno sa SAJ i PTJ upada u hol na severnoj strani „Arene“, gde savladava teroriste u holu i ispred prostorija VIP zone, ovladava stepeništem i pešačkim vencem u nivou 300, upada u prostorije VIP zone, savladava teroriste i oslobađa taoce.
Desantna grupa koju čine jedan tim SAJ i PTJ iz helikoptera spušta se na krov
„Arene“, gde uspostavlja kontrolu nad vencem krova, odakle obezbeđuje prodiranje Žandarmerije, do polaznih položaja za upad na stepeništu u nivou platoa.
Snage na pomoćnom pravcu napada su četiri tima Žandarmerije, dok rezervne snage su dva tima SAJ i dva tima PTJ, koji su u pripravnosti u rejonu parkinga između „Arene“ i auto puta.

Zadaci ostalih snaga

Uprava kriminalstičke policije ”“ UKP, u saradnji sa Upravom za međunarodnu policijsku saradnju i ostalim službama bezbednosti, prikuplja obaveštajne podatake, koji se tiču terorista i njihovog boravka u „Areni“. Ažurirane i bitne podatke odmah dostavlja operativnom štabu. Formira se trijažno mesto za identifikaciju terorista i taoca, severnoistočno od „Arene“, na zelenoj površini. Ekipa za uviđaj je kod trijažnog mesta, a po završetku akcije, po odobrenju štaba izvršiće uviđaj u objektu. Načelnik uprave formiraće dovoljan broj ekipa, koje u slučaju potrebe obezbeđuju povređene i ranjene teroriste za vreme pružanja prve pomoći i eventualnog prevoženja do Urgentnog centra.
Policijska uprava za grad Beograd, preduzima mere pojačanog obezbeđenja Urgentnog centra, a naročito objekte i prostorije centra u kome će biti smešteni povređeni teroristi. Protivdiverziona ekipa i vodiči službenih pasa, po završetku akcije i po naređenju Štaba obavili su PD pregled unutrašnjosti objekta, kako bi eventualno pronašli i razminirali eventualne eksplozivne naprave. Sanitetske ekipe, ići će iza Žanadarmerije na glavnom pravcu napada, a po upadu Žandarmerije u objekat, ostaće u nivou stepeništa gde će biti u pripravnosti za pružanje prve medicinske pomoći ranjenim i povređenim licima u zoni dejstva. Sva teže povređena i ranjena lica transportovati do UC.

Ponos Srbije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Milorad Veljović, sa saradnicima, čestitali su snagama policije na odlično izvedenoj vežbi. Zajednički su istakli da je „Arena 2012“ pokazala zašto srpska policija uživa visok nivo poverenja među građanima.

Ivan ŽALAC

foto: Milutin LABUDOVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još