Teleskopi za osmatranje

Sve traženiji uređaji kod trejkera, posmatrača ptica i lovaca, koji uz pomoć njih žele da bolje osmotre, čak i fotografišu interesantne situacije i detalje