Specijalci u belim mantilima

Piše: Ivan ŽALAC

Svaki pripadnik saniteta mora po dolasku u jedinicu da prođe osnovnu obuku. Po rečima doktora majora Dragana Markovića, članovi njegovog tima osposobljeni su da pruže urgentnu pomoć u najtežim situacijama i u svim uslovima

Piše: Ivan ŽALAC
Postoje profesije od čije stručnosti, brzine i iskustva zavise ljudski životi. Četvoročlana Sanitetska grupa Specijalne antiterorističke jedinice MUP Srbije, predvođena doktorom majorom Draganom Markovićem, na svojim plećima nosi teret velike odgovornosti.
– Bez nas se, jednostavno, ne može – kaže doktor Marković, koji već dve decenije brine o zdravlju pripadnika SAJ. – Potreba za sanitetom u ovoj jedinici datira još od samog nastanka jedinice. Opis poslova koji se ovde sprovode, jednostavno su iziskivali odgovarajući vid zdravstvene zaštite. Teška obuka, izvršavanje teških i opasnih zadataka u kojima se reskira život, bili su ključni u donošenju odluke da se formira naša Sanitetska grupa.

Pod kišom metaka
Tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije, a kasnije i Srbije devedesetih godina prošlog veka, pripadnici saniteta spasili su mnoge živote.
– Pružanjem brze i adekvatne medicinske pomoći, mnogi ranjeni i povređeni pripadnici spaseni su sigurne smrti – otkriva doktor Marković. – Naše prisustvo na terenu, momcima iz jedinice uvek je davalo jednu sigurnost. To su bile situacije u kojima se pokazala opravdanost našeg postojanja. Na takvim zadacima u visoko stresnim događajima, stiče se ogromno iskustvo, da pod kišom metaka nekome pružate pomoć. To, priznaćete, ne može svako.

Formiranje efikasne grupe
Reorganizacijom iz 2006, Sanitetska grupa povećavala je broj stručnih lica, a postojeća ambulanta dobila je modernu opremu i apoteku za pružanje preventivne medicinske zaštite.
– U poslednjih nekoliko godina mnogo se uradilo na nabavci opreme i vozila za rad na terenu i u urbanim uslovima – priča doktor Dragan Marković. – Posebno poklanjamo pažnju stalnom usavršavanju i obrazovanju našeg osoblja. Trudimo se da neprestano pratimo svetske trendove u domenu urgentne medicine i pružanja prve pomoći. Učestvujemo na stručnim seminarima i kongresima, gde prezentujemo radove i iskustva iz zdravstvene zaštite pripadnika jedinice.
Teška specijalistička obuka
Svaki pripadnik Sanitetske grupe SAJ morao je po dolasku u jedinicu da prođe osnovnu obuku. Po rečima doktora Markovića, članovi njegovog tima osposobljeni su da pruže prvu pomoć u najtežim situacijama i u svim uslovima.
– Od velike važnosti je pružanje prve medicinske pomoći i sanitetsko zbrinjavanje odmah na licu mesta, bez obzira na teren na kojem se nalazimo. Tada se mora reagovati brzo i kvalitetno, a u najvećem broju slučajeva to je i najbitnije zbrinjavanje. Postoje povrede koje se ako se ne pristupi stručno, mogu da imaju fatalni ishod. Da bi se u takvim situacijama moglo pravovremeno reagovati, pripadnici Sanitetske grupe prošli su i završili različite specijalisitičke kurseve, kao što su ronilački i padobranski kurs.

Jednom mesečno na Urgentnom
Doktor Marković, posebno ističe značaj stručnog usavršavanja i edukacije u velikim zdravstvenim centrima Beograda.
– U zavisnosti od trenutnih mogućnosti i angažovanja jedinice, pripadnici Sanitetske grupe najmanje jednom mesečno odlaze na stručno usavršavanje na neku od zdravstvenih ustanova u našoj prestonici. Da li je to VMA ili Urgentni centar, sasvim je nevažno. Bitno je da tu stiču dodatno iskustvo koje im je neophodno u obavljanju ovog posla. Nedavno su završili specijalističku obuku iz kardio-pulmonalne-cerebralne reanimacije, koja je realizovana u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu. Često pohađaju i kontinuirane edukacije iz oblasti urgentne medicine u KBC Srbije i u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, čiji specijalisti imaju najveće iskustvo iz oblasti urgentne medicine.

Složen i obiman posao
Zanimalo nas je koji su to sve zadaci koje svakodnevno krajnje savesno obavljaju pripadnici Sanitetske grupe? Doktor Dragan Marković, krajnje iscrpno i precizno naveo nam je 14 osnovnih tačaka:
– Pružanje primarne zdravstvene zaštite pripadnicima jedinice u ambulanti. Sanitetska podrška i obezbeđenje timova pri izvođenju terenskih vežbi, obuke, bojevih gađanja i operativno – taktičkih poslova i zadataka. Rehabilitacija i lečenje u ambulanti fizikalne medicine. Sanitetska obuka pripadnika SAJ. Kompletiranje medicinske dokumentacije za ocenu radne sposobnosti pripadnika SAJ. Organizovanje zdravstvenih pregleda novih kandidata za prijem u SAJ, kao i redovni zdravstveni pregledi ostalih specijalaca. Vođenje evidencije o povredama na radu, bolovanju i drugim oboljenjima pripadnika SAJ, koje su utvrđene na sistematskim i drugim pregledima. Evidencija o potrošnji lekova i sanitetskog materijala i njihova nabavka. Sanitetsko obezbeđenje i kontrola higijensko-sanitetskih uslova smeštaja i ishrane u bazi SAJ, kao i na terenu.

Obučeni i za mirovne misije
Za kraj, iskusni doktor i vođa Sanitetske grupe SAJ, naglašava da jedan njihov pripadnik osposobljen za učestvovanje u mirovnim misijam.
– U sklopu priprema pripadnika MUP za učešće u mirovnim misijama, član Sanitetske grupe zavšio je kurs srednjeg menadžmenta za policijske oficire u Centru za obuku policijskih jedinica za učešće u mirovnim stabilizacionim operacijama COESPU u Vićenci – zaključio je doktor Dragan Marković.
Brifing pred svaku akciju
Ekipa saniteta SAJ uvek je prisutna prilikom izvođenja svake akcije hapšenja. Dogovor i planiranje uporedo se radi kao što to praktikuju i njihove kolege iz upadnog A tima.
– Brifing se sastoji iz krajnje praktičnih elemenata. Počevši od toga kako izgleda objekat u koji se ulazi, opreme koja nam je potrebna na terenu, pa do toga da vidimo koja se zdravstvena ustanova nalazi najbliže mestu izvođenja akcije, s brojevima telefona dežurnih lekara. Sve su to stvari koje moraju da se urade, kako bi se rizik sveo na najmanju moguću meru – otkriva nam jedan od pripadnika Sanitetske grupe.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Ubojit hibrid

Radi se o modelu punog formata, sa dimenzijama koje odgovaraju Government verziji M-1911 ali sa polimerskim ramom. S оbzirom da reklamni slogan razmetljivo naglašava da "To nije M-1911 vašeg dede", razmotrićemo sličnosti i razlike