Cosmi

Statusni simbol bogatih

Jedina prelamajuća poluautomatska sačmarica, prestižnog vrhunskog kvaliteta i trajnosti, predstavlja statusni simbol bogatih. Danas se poluautomat Cosmi radi u kalibrima 12 i 20 sa ležištima dugim 70 i 76 mm. Savremeni gasni poluautomati imaju različite prelivne ventile ili amortizere od elastomera, koji im omogućavaju pouzdan rad sa lakim ili težim laboracijama.


U prošlom broju “Kalibra”, pisali smo o puškama koje je posedovao i kojima je lovio Josip Broz Tito. Primetili ste da je imao čak dve jednake poluautomatske sačmarice italijanske firme „Cosmi“. Nismo se bavili mnogo tim puškama, ali smo najavili detaljniji prikaz ovih poluautomata i pred vama je tekst o sačmaricama Cosmi.
Naš prosečan lovac je malo upoznat sa poluautomatima Cosmi, jer nije imao priliku da ih vidi u lovištu ili u lovačkim prodavnicama, a razlog je njihova visoka cena. Luksuzni modeli Cosmi, staju i više desetina hiljada evra. Iako ne možemo da ga kupimo, možemo da ga upoznamo.
U nekim izvorima, može da se nađe podatak da je Dita Kozmi 1930, osnovala firmu i konstruisala ovu neobičnu pušku. To ne potvrđuje proizvođač i evo pravog istorijata: Rodolfo Cosmi, rođen je 1873, u mestu Macerata Feltria (Montefeltro), kao i slavni italijanski slikar Rafael. Rodolfo se u mladosti bavio obradom drveta, ali je bio i pasionirani lovac. Kao momčić, napravio je svoju prvu lovačku pušku, koristeći čak i delove kišobrana. U izradi pušaka, dvocevnih sačmarica položenih cevi, znatno je napredovao, tako da već 1890, ima svoju puškarsku radionicu, a sve proizvedene puške ne idu na tržište, već ih odmah otkupljuju njegovi prijatelji lovci.

Originalne i neobične
Tada, na prelomu vekova, Džon Mouzis Brauning, ima gotovu konstrukcionu dokumentaciju poluautomatske sačmarice, koja radi na principu trzaja cevi. U Americi ne nailazi na razumevanje i zato prelazi u belgijski „Fabrik Nasional“, gde dobija potpuno odrešene ruke da radi nova oružja. I ubrzo, lovci dobijaju prvu svetsku poluautomatsku sačmaricu Browning Auto 5. To se sve dešava oko 1900.
Rodolfo Kozmi, samo pet godina kasnije, počinje da crta i izrađuje prototipove svog poluautomata na sačmu. Odbacuje jednu po jednu ideju, koje je video na Brauningovoj pušci. Prvo potcevni tubularni magacin za municiju. Takav magacin ima oko sebe i glavnu spiralnu povratnu oprugu. Rodolfo tu genijalno uočava dva nedostatka: pucanjem se prazni tubularni potcevni magacin i pri svakom ispaljenom metku menja se težište, a time i balans oružja. Pored toga, magacin i opruga oko njega zahtevaju neprijatno debeo potkundak. Tadašnji lovci, nisku divljač love isključivo položarama, koje sve imaju vitke, uzane i niske oslonce za prednju ruku. I šta smišlja Rodolfo Kozmi? Zaista, genijalno. I njegov poluauatomat mora da se prelama, baš kao i klasične dvocevke, a dugi tubularni magacin kapaciteta čak osam metaka, smešta u kundak puške. Oslonjena o rame, pri pražnjenju – pucanju, puška uopšte ne menja balans. Pri tome je moguće da se dimenzije potkundaka urade tako uzano i vitko, baš kao na jednocevnim prelamajućim sačmaricama.
Rodolfo je 1925, najzad zadovoljan svojom konstrukcijom i proizvodi ručno nekoliko poluautomata Cosmi. Ova, po obimu skromna proizvodnja poluautomata traje do 1936, kada umire puškar Rodolfo Cosmi. Njegovi sinovi Marcelo (rođen 1900.) i Americo (rođen 1918.), strastveni lovci i poznavaoci oružja odmah preuzimaju porodični biznis. Kompletna proizvodnja i familija Cosmi seli se 1938, u okolinu grada Ankone. Tu počinje ozbiljna, ali ipak ručna, pojedinačna proizvodnja poluautomatske sačmarice Cosmi.
Do 1945, u Ankoni je proizvedeno već osam hiljada ovih neobičnih pušaka. U vlasništvu porodice Cosmi, na adresi Via Flaminia 307, (fraz. Torrete) 60020 Ancona, Italy i danas se proizvode ove originalne i neobične poluautomatske sačmarice. Od 1940, do danas, postale su statusni simbol bogatih ljudi i državnika. Ono što su za dvocevne položare prelamače „James Purdey & Son“ i „Holland & Holland“, to je kod poluautomata – „Cosmi“. Cosmi je toliko konstrukciono neobičan, skup i složen za izradu, da ga do danas niko nije kopirao. Browning Auto 5, kopirali su u „Bredi“, „Frankiju“, Rusiji… Ali „Cosmi“ klon, ne postoji. Da je to prestižno oružje, vrhunskog kvaliteta i trajnosti, govori podatak da još uvek savršeno i bez zastoja funkcioniše i Rodolfov konačni prototip iz 1925, koji se čuva kao relikvija u fabrici. Danas, mali broj radnika, isključivo ručnim i mašinskim pojedinačnim radom, utrošivši prosečno 200 radnih časova po pušci, odabranim kupcima isporučuje poluautomate Cosmi. Puška se, kao i najfinije dvocevke kroji po meri – kao odelo, za svakog pojedinog kupca. Kupac može da izabere pušku kod koje su sanduk i zatvarač od čelika, a od 1990. i od titanijuma. Postoji i verzija kod koje je sanduk od lake aluminijumske avio-legure. Verzija od titanijuma je 250 g lakša od čelične, a i skuplja, jer se super tvrdi titanijum, vrlo teško i sporo obrađuje.

Vitka, elegantna i pouzdana
Posle ovih opštih reči, zavirimo u unutrašnjost puške. Danas se poluautomat Cosmi radi u kalibrima 12 i 20 sa ležištima dugim 70 i 76 mm. Savremeni gasni poluautomati imaju različite prelivne ventile ili amortizere od elastomera, koji im omogućavaju pouzdan rad sa lakim ili težim laboracijama. Kozmi potpuno pouzdano funkcioniše i sa manjim i sa većim gramažama sačme. Cev je urađena postupkom klasičnog kovanja, od ekstremno elastičnog antinit boheler čelika. Iz jednog dela radi se i telo cevi i produžetak koji ulazi u sanduk, što omogućava dugi vek. Ova dva dela se kod sličnih oružja (sa trzajem cevi), spajaju zavarivanjem. Kako je reč o vrlo skupom oružju, koje se ne kupuje „iz izloga“, omogućeno je biranje dužina cevi, vrste, širine i visine nišanske šine, kao i odabir fiksnog ili seta izmenljivih čokova. Nišanska ventilirajuća šina počinje na stotinak milimetara od sanduka puške, jer za toliko približno cev ulazi u sanduk prilikom trzaja unazad, po opaljenju. Mehanizam se sastoji od preko 100 delova, koji su svi besprekorno urađeni, ispolirani i upasovani. Nema delova od presovanog lima, jeftinih odlivaka, ni plastike. Ovo je jedini poluautomat na svetu, koji se prelama Vestli-Ričards polugom, svojstvenom za većinu prelamajućih pušaka. Puška ima gornji i donji deo sanduka. Gornji deo sanduka u sebi nosi cev i zatvarač. Na zadnjem delu gornjeg, pokretnog dela sanduka nalaze se ključevi za bravljenje. Središnji ključ ima ispust sa zarezom koji ulazi u odgovarajući centralni žleb na nepokretnom delu sanduka. Ovaj donji, nepomični deo sanduka uslovno možemo nazvati i glava (baskula) puške, jer to i jeste. Na pokretnom delu sanduka nalaze se i dva bočna simetrična ispusta, sa prorezom pri dnu. Pri zatvaranju puške oni ulaze u odgovarajuće otvore u donjem sanduku (baskuli) i obostrano se brave pomičnim klinom. Tako zaključujemo, da ova vitka elegantna puška, ima tri jake brave: dve donje bočne i jednu gornju centralnu. Zatvarač i cev se kreću po unutrašnjim vođicama – šinama u gornjem pokretnom delu sanduka. Puška se zakretanjem ručice prvo prelomi, pri čemu je omogućeno da se u tubularni magacin (vide se okrugli otvori) ubaci osam metaka, potiskujući ih unazad. Postoji i graničnik koji kapacitet limitira na tri metka. U prelomljenom položaju, na levoj strani nepokretnog dela sanduka uočava se udarač (čekić) koji udara u dno udarne igle. Udarna igla kod Cosmija prolazi koso kroz telo zatvarača, tako da joj je zadnji deo na levoj strani zatvarača, a vrh igle opaljuje kapislu prolaskom kroz otvor na sredini zatvarača. Kada je kod prelomljene puške zatvarač u zadnjem položaju, moguće je da se jedan metak rukom ubaci direktno u cev. To čini respektabilan potencijal, od čak devet metaka. Naravno, u većini zemalja je kapacitet poluautomata limitiran na 2+1 metak, tako da se ova nekadašnja velika prednost danas već „istopila“.

Besprekoran rad
Na zatvaraču nema spoljašnje ručice za repetiranje. U slučaju da puška želi da se repetira bez prelamanja, cev se snažno obuhvati i povuče unazad – prema kundaku. Ovim, praktično, sami simuliramo trzaj cevi koji nastaje prilikom opaljenja metka, a tako i repetiramo pušku. Za punjenje magacina i cevi, ovo ručno repetiranje uopšte nije potrebno. Sve je obavljeno prelamanjem puške. Da ne ostane nešto nejasno, jer je ovo nesvakidašnja puška: u prelomljenom stanju punimo tubularni magacin smešten u kundaku, kroz otvor u dnu sanduka. Rukom stavljamo metak u cev. Prilikom opaljena pokreću se unazad cev i zatvarač, zatim cev staje, zatvarač izvlači čauru, zahvata novi metak i uvodi ga u cev. Nesvakidašnje, ali ipak jednostavno i radi besprekorno, već 85 godina.
Da je Rodolfo Kozmi želeo da zadrži sve navike stečene u rukovanju klasičnim dvocevkama, govori i klizno dugme kočnice, smešteno na vratu kundaka. Zbog transporta puška se rasklapa na dva dela i nosi u kratkim futrolama ili koferima, kao prelamajuće sačmarice.
Kada puška ispali zadnji metak iz magacina, zatvarač ostaje u zadnjem – otvorenom položaju. Metak tada može rukom da se ubaci u cev, a zatvarač se otpušta napred, pritiskom na okruglo dugme, smešteno na levoj strani donjeg dela sanduka.
Održavanje jedine prelamajuće, poluautomatske sačmarice je relativno jednostavno. Važi za „čistu“ pušku, jer nema prodora vrelih sagorelih barutnih gasova u unutrašnjost oružja, kako je to slučaj sa savremenim „gasnim“ poluautomatima. Kupac sam određuje nivo graviranja puške. Sve je moguće postići: duboku gravuru, cvetnu, arabesku, motive iz lova, zlatne intarzije… Ovo je puška za bogate i prema tome, nema gornjih cenovnih limita. Ali nema ni „sindikalne“ klase. Orah za kundake se nabavlja isključivo na Kavkazu, gde je sečen iz korena, odležao i sušen po tajnim recepturama. Kundak se bira u engleskom – ravnom ili nemačkom obliku sa pištoljskim rukohvatom. Skoro uvek su cev i gornji sanduk plavičasto brunirani, a donji sanduk je u srebrnastoj boji metala.
Ova puška je kao skupa violina. Vitka, elegantna, trajna, pouzdana i za većinu nas, nedostižna. Da nismo videli dva lepa primerka na izložbi Titovih lovačkih pušaka, možda još dugo ovaj tekst ne bi ugledao svetlost dana. Ovako, barem na kratko u mislima smo imali verovatno najneobičniju sačmaricu ikad napravljenu.
Želimo našim savremenicima, Americu i Figliu Cosmi da još dugo, u Ankoni, proizvode izvanvremenske puške.


Tehničke karakteristike:
Model: Poluautomatska sačmarica Cosmi
Kalibar: 12/70, 12/76, 20/70, 20/76
Materijal cevi:  boheler antinit čelik, čelik, titan ili Al-legura sanduk
Dužina cevi: prema želji kupca
Masa (kg): 2,8 pa naviše
Kapacitet: 8+1, 2+1
Čok: po želji kupca
Kundak:kavkaski orah, engleski ili nemački
Cena (evri):od 10.000 pa naviše

Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Ubojit hibrid

Radi se o modelu punog formata, sa dimenzijama koje odgovaraju Government verziji M-1911 ali sa polimerskim ramom. S оbzirom da reklamni slogan razmetljivo naglašava da "To nije M-1911 vašeg dede", razmotrićemo sličnosti i razlike