PCC Kel Tec SUB-2000

Oni prvi uglavnom oni poseduju oružje čija je cena otprilike u rangu cene solidnog polovnog automobila kod nas.U drugoj grupi su oni koji oružje vole da koriste i pri tome ga ne žale, ne služi im kao kompenzacija za određene telesne nedostatke, ne vide ga kao statusni simbol i ne razmišljaju da ga ostavljaju svojim praunucima kao porodičnu relikviju. Upravo je potonju klijentelu kao ciljnu grupu imao Džorž Kelgren kada je pre 25 godina počeo da se bavi izradom oružja u sopstvenoj kompaniji Kel Tek. Do sada je kompanija na tržište izbacila oko 20-ak komada različitih modela pištolja, sačmarica i pušaka, odnosno karabina. Ono što im je zajedničko je upotreba polimera u najvećoj mogućoj meri.


U zavisnosti šta smatrate poželjnim osobinama kod oružja koje bi bilo namenjeno nošenju u prirodu, tako se i odlučujete za pojedine modele oružja. Ukoliko vam je bitna snaga, široka univerzalnost upotrebe i laka dostupnost municije, onda bi trebali da razmišljate o nekoj sačmari. Ali ako su vam kompaktnost i mala masa od najbitnijih osobina, onda bi možda neki od karabina koji koristi pištoljsku municiju (pistol caliber carbine ili PCC) mogao biti prava stvar za vas. I to možda baš Kel Tekov model SUB-2000. Verujemo da bi se pokazao kao solidan izbor u slučaju samoodbrane od četvoronožnih, ali i pojedinih dvonožnih životinja. Takođe, u slučaju pribavljanja hrane lovom, metak 9mm Para ili .40 S&W sa odgovarajućim zrnima može biti prihvatljivo rešenje. Naravno, ovo je vrlo rastegljiv pojam. Osim toga, tamo gde je moguće, može odlično poslužiti za plinking te biti sjajna razbibriga.
SUB-2000 je nastao pre skoro dve decenije, tačnije 2001. godine i u to vreme je predstavljao po nekim svojim karakteristikama jedinstven proizvod na tržištu. I ranije je bilo automata koji su prilagođavani za civilno tržište tako što su dobijali mogućnost samo poluautomatske paljbe, te tako postajali poluautomatski karabini ili kako god da ih je zakon neke države tretirao. Danas su takva oružja češća, ergonomski prefinjenija i vizuelno prihvatljivija, ali su redom svi drastično skuplji. Jedino oružje koje može po ceni da parira Kel Tekovom PCC je Haj Pointov (Hi-Point) karabin, ali njega čak ni autor članka ne uzima baš za ozbiljno, bez obzira na sklonost da ne potcenjuje jeftina rešenja.
SUB-2000 je od samog početka osmišljen da bude jednostavno, kompaktno i višestrano oružje, prihvatljive cene za najšire slojeve korisnika. Zbog zakonske regulative u SAD, cev je morala da bude duga 16,25 inča (413 mm). Sa ovolikom cevčugom je nemoguće postići kompaktnost ukoliko se primene klasična oružarska rešenja. Zato se pristupilo nekonvencionalnom dizajnu i kao rezultat smo dobili PCC dimenzija 16×7 inča (oko 41x 17,5 cm) kada je spreman za nošenje ili skladištenje. Kompaktnost je dobijena primenom sistema preklapanja. Cev sa prednjim rukohvatom se kao najduži deo oružja preklapa na gornju stranu sanduka. Ovo neobično rešenje predstavlja centralni deo konstrukcije i ono što SUB-2000 izdvaja od mase drugih oružja.
Kao što smo rekli, cev je duga čitavi 413 mm. Na ovaj način se u Americi oružje sa kundakom ne ubraja u kratkocevne puške (Short Barreled Rifles, SBR) za koje je potrebno izdvojiti dodatnih 200 dolara za taksu, registrovanje i čekanje. Usta su dobila standardni navoj 1/2×28 tako da je moguće montiranje kompenzatora, gasnih kočnica ili prigušivača. Duga cev ima svoje prednosti i mane. Mana je u tome što diže masu i dužinu oružja. Sa druge strane, dobijaju se nešto veće početne brzine (u proseku oko 70 m/s) što ima pozitivan uticaj na količinu kinetičke energije i pouzdanije širenje ekspandirajućih zrna. Naravno, i putanja zrna je nešto položenija, ali ipak je u pitanju pištoljski metak pa ne treba očekivati čuda. Značajno duža nišanska linija je takođe dobra stvar ukoliko se koriste mehanički nišani.
Prednji nišan je smešten na prednjem kraju cevi . Zanimljivo je da je urađen od čelika a ne polimera. Iako ne vizuelno, generalno prati koncepciju prednjeg nišana sa AR-15. Za podešavanje po visini je potreban odgovarajući alat, ali može poslužiti i vrh puščanog metka, ekser ili neki sličan predmet. Za podešavanje po pravcu je potrebno prvo odvrnuti vijak sa prednje strane nosača nišana i to je moguće odraditi pomoću običnog novčića. Posle odgovarajuće korekcije, pritegnite vijak i to je to. Rukohvat je urađen od staklenim vlaknima ojačanog Zajtela (Zytel) kojeg Kold Stil odavno koristi za izradu drški kod svojih noževa. Sa gornje i donje strane je Pikatini šina i to tolike dužine da možete da okačite svu silu kojekakvih dodataka. Ukoliko vam ni to nije dovoljno, sa bočnih strana imate M-lok proreze. Kao što smo rekli, osnovna prednost SUB-2000 je mogućnost preklapanja cevi rotacijom oko osovine, na gornju stranu sanduka. Ako namontirate red dot, ukoliko želite da sklopite karabin, to nećete moći izvesti u potpunosti, sem ukoliko ne uklonite nišansku spravu. Naravno, postoje montaže koje omogućavaju brzo skidanje i stavljanje, ali je upitna “nula” prilikom vraćanja. Čak i da to nije problem, mnogi ne žele ovako “sporo” rešenje. Zato je Midvest Industriz izbacio na tržište posebnu rotirajuću montažu, specijalno rađenu za SUB-2000, iako ju je moguće montirati na bilo koji M-lok. Na ovaj način je rešen jedan od onih problema koji su mnogi zamerali Kel Tekovom PPC-u. Dovoljno je postavljeni red dot zarotirati za 180 stepeni, zatvarač utvrditi i osigurati vezicom od parakorda u zadnjem položaju, preklopiti pušku i vratiti nišan. Kako PPC nije tip oružja kojim se gađa na 1000 metara, potencijalno minimalno odstupanje srednjeg pogotka na daljinama od 50 do 100 metara je praktično zanemarivo.


Zadnji nišan je preklopni i diopterskog je tipa, izrađen od brizganog Zajtela. Iako je adekvatan za osnovnu upotrebu, ipak ima dve mane. Kao prvo, od polimera je i zaista su retki oni koji ne zameraju ovakav pristup. Drugi problem je u visini nišana. Da je barem 5 mm viši, gađanje bi bilo znatno udobnije jer većina strelaca mora da dobro pritisne obrazom o cevasti kundak da bi dobio nišansku sliku. Ovo nije problem za neku manju količinu ispaljenih metaka, ali ubrzo može doći do određenih neprijatnosti. Naime, slobodni zatvarač stvara prilično neprijatne vibracije prilikom gađanja. Zato na tržištu već odavno postoje zamenski, nešto viši zadnji nišani od aluminijuma, kako diopterski, tako i otvoreni sa širokim četvrtastim prorezom.
Rukohvat i sanduk su takođe od polimera. Veza između cevi i sanduka je izvršena preko dvodelne brave i osovine na gornjem delu sanduka. Na donjem delu sanduka je druga osovina oko koje se rotira štitnik okidača, koji ujedno služi i kao poluga za odbravljivanje klinastog dela brave namontirane na zadnji deo cevi. Na levoj strani, osim oznake modela i proizvođača nanešene su i oznake za koje okvire je predviđen PCC. Tako je moguće izabrati onaj koji koristi okvire za neki od Glokovih, S&W, ČZ, Sig Saureovih ili Beretinih pištolja. Ukoliko posedujete neki od odgovarajućih modela, odmah ćete imati i dopunske okvire. Naravno, postoje i tzv. aftermarket okviri povećanog kapaciteta što je posebno zgodna stvar za ovakvu vrstu oružja. Na primer, jedan standardni okvir od Gloka 17 i jedan okvir povećanog kapaciteta sadrže 50 metaka, a to je već ozbiljna količina municije.
Za bezbednost oružja je zadužena jednostavna kočnica smeštena na zadnjem delu sanduka. Jednostavnim pritiskom na dugme sa desne strane sanduka se oružje ukoči, dok pritiskom na levo dugme dobijate oružje spremno za dejstvo.
Zatvarač je dvodelni, zatvoreni, slobodnog tipa. Ovakvo rešenje je potpuno uobičajeno za ovaj tip oružja. Ovo donekle otežava konvertovanje u automatsko oružje, što je još jedno od zakonskih ograničenja u SAD. Sa druge strane, zatvoreni zatvarači omogućavaju precizniju paljbu, što je uvek poželjna osobina. Okidač je jedna od najslabijih tačaka na bilo kojem Kel Tekovom modelu. Na stranu što niko ne očekuje takmičarski okidač, ali sila okidanja od 4-5 kg je stvarno previše. Osim toga, hod okidača je često “muljav” i nedefinisan. Ipak, sve ovo se lako može doterati preko zamene opruga, poliranjem i eventualnim modifikovanjem delova postojećeg okidačkog sistema. Takođe je moguća i jednostavna zamena za neki od modela koji se mogu naći na slobodnom tržištu. Ipak, ovo značajno diže cenu oružja koje je predviđeno da bude jeftino i široko dostupno, pa je donekle upitno rešenje.


SUB-2000 je dobio jednostavan cevasti kundak, sličan onim na karabinima M4. Osim što služi kao kudak, u njega su smešteni dvodelni zatvarač i povratni mehanizam. Kao što je već rečeno, gađanje sa ovakvim naslonom za obraz ne mora baš uvek biti prijatno rešenje pa je poželjno omotati isti sa armiranom lepljivom trakom, možda ručno rađenom kožnom oblogom ili nekom od onih koje se mogu naći na tržištu. Ovo rešava navedeni problem, a i estetski može da ima pozitivan efekat.
Sa donje strane cevastog kundaka se nalazi prorez kroz koji prolazi ručica za zapinjanje. Ovo je generalno neuobičajena lokacija, ali u slučaju SUB-2000 i jedina logična. Za zapinjanje je potrebna nešto veća sila zbog jake opruge povratnog mehanizma. Kako zatvarač ne ostaje u zadnjem položaju pri opaljenju poslednjeg metka iz okvira, to znači da je potrebno stalno vršiti zapinjanje. Ovo posle višekratnog ponavljanja može biti pomalo naporno. Zato je moguće zameniti ručicu sa nešto dužom, tako da se za zapinjanje koriste dva umesto jednog prsta. Ipak, ovo je za prosečnog korisnika generalno nebitna stvar.


Oslonac kundaka je takođe izrađen od ojačanog Zajtela. Nije posebno širok i prilično je klizav. Ovo nije problem sem ukoliko na strelištu nemate običaj da ispalite 300 i više metaka. Ipak, ovo se lako može rešiti jednostavnom montažom gumenog oslonca. Kundak kod druge generacije Kel Tekovog PCC-a ima mogućnost podešavanja u tri dužine, što je uglavnom dovoljno za većinu strelaca. Sa gornje strane oslonca, na samom kraju je smeštena brava koja osigurava preklopljenu cev u tom položaju. Povlačenjem unazad se omogućava ispravljanje cevi i prevođenje oružja u borbeni položaj.
Potiskivanjem dugmeta na zadnjem delu oslonca, izvlačenjem bočne čivije i skidanjem oslonca započinje sekvenca rastavljanja. Naravno, o prethodnoj proveri da je oružje ispražnjeno ne treba posebno govoriti. Izvucite povratni mehanizam, povucite ručicu zatvarača unazad i izvadite je, a zatim izvucite zatvarač. Ovo je sasvim dovoljno za osnovno održavanje oružja.


SUB-2000 je specifično oružje koje svojim karakteristikama zadovoljava potrebe prilično široke grupe korisnika. Ukoliko govorimo o oružju za kućnu samoodbranu, PCC generalno spadaju među najbolja rešenja. Pištoljski meci 9mm Para ili .40 S&W u kojem se SUB-2000 nudi, nemaju preteranu penetraciju kao puščani, lako se kontrolišu pri brzoj paljbi i više su nego precizni. Na primer, grupe se generalno kreću od 2 do 5 cm na 50 metara.Takođe, sa odgovarajućim ekspanzivnim zrnima se povećava i efekat na cilju. Montirana baterijska lampa, red dot i slični dodaci samo povećavaju efikasnost ovog pouzdanog oružja pri obavljanju odbrane doma i života. Zato slobodno možemo preporučiti SUB-2000 za ovu ulogu. Kako je oružje lako sklopiti, a masa se kreće oko 2 kg, neće biti poseban problem ni njegovo nošenje u rancu prilikom izleta u prirodu. Pomenuti pištoljski meci su znatno efikasniji od municije .22 LR koju mnogi smatraju najoptimalnijim izborom kod oružja za preživljavanje. Jedina prepreka bi bio naš ZOOM, ali to je već neki drugi par opanaka.
Sve u svemu, ukoliko vam se puži prilika da nabavite ovo zanimljivo oružje, iskorisite je. U stanju je da pruži mnogo zabave za male pare (i mnogo i malo su relativni pojmovi), a ujedno je sposobno da se dobro iskaže u nekim smrtno ozbiljnim situacijama. Upravo je zbir ovih osobina ono zbog čega ga toplo preporučujemo.
N. Trifunović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još