Kalibar 7,5 mm FK

Stvaranje prihvatljivog automata za opremanje drugog ešelona oružanih snaga, odnosno, Personal defence weapon (PDW), danas je jedan od najtežih zadataka konstruktora. To se, pre svega, odnosi na konstruktore municije, jer treba pomiriti nekoliko kontradiktornih zahteva: preciznost i probojnost na dometima preko 100 m, mali trzaj, velik borbeni komplet u ograničenom “pakovanju” i zaustavnu moć. Česi su ponudili rešenje u kalibru 7,5 mm FK koji impresionira kompaktnošću i velikom početnom brzinom. Danas postoje dva dominantna kalibra koji se koriste u automatima visokih performansi namenjenih za opremanje drugog ešelona oružanih snaga: belgijski 5,7×28 mm FN i nemački 4,6×30 mm HK. Oružja koja koriste ove kalibre u funkciji PDW su poznati belgijski P90 prodat u 43 zemlje i nemački HK MP7 koji je kupilo 26 zemalja. “Uzrok postojanja” P90 i MP7 je opremanje posada tenkova, aviona, helikoptera, posada artiljerijskih sredstava, logističara, dakle onih vojnika kojima treba jednostavno oružje brzo za obuku, veći domet i probojnost nego kod klasičnih automata i pištolja. Paradoksalno je da su i P90 i MP7 najviše prihvaćeni od specijalnih jedinica, koji cene velik kapacitet okvira i borbeni komplet generalno, te veliku autonomnost na terenu, malu masu, brzinu upotrebe u hitnim situacijama i veliku vatrenu moć, a sve to uz veliku fleksibilnost i mogućnost prihvatanja dodatnih uređaja.

Municija je flašastog oblika, na slici je F9

Municija S95

Pokazalo se da su i P90 i HK7 idealni za borbe u urbanim sredinama, gde domet jurišne puške nije od primarnog značaja, a naravno, specijalni timovi imaju i uloge kao što su snajperski zadaci, izviđanje, obeležavanje ciljeva i dr. Pored ova dva automata, pojavili su se i mnogi drugi, u različitim kalibrima, različitih konfiguracija i porekla. Češki stručnjaci su ponudili rešenje u vidu kalibra 4,38×30 mm Libra, odnosno, automata ČZW-438. Ovaj kalibar je zasnovan na .22 Hornet, ispaljuje relativno lagan projektil mase 45 grejna (3 g), početnom brzinom 700 m/s, što je u potpunosti u skladu sa prethodna dva, znatno više rasprostranjena kalibra. Česi su ponudili još jedno viđenje istog problema, u vidu kalibra 7,5 mm FK koji raspolaže ipak većom kinetičkom energijom, te se donekle distancira u odnosu na Libru. Početak razvoja municije počeo je 2009, a trajao je do 2014.

Proizovođač nudi i sklopivi oslonac za rame

Nova municija nastala je u “kuhinji” FK Brno, a dimenziono, tačnije prema nekim spoljašnjim dimenzijama odgovara vrlo cenjenom kalibru 10 mm Auto, koji je stvorio čuveni Jeff Cooper, što dovoljno govori o odbrambenom potencijalu i zaustavnoj moći. Oznaka nove municije je 7,5 mm FK, ona ima nešto veću dužinu, kao i debljinu zida, pre svega jer su maksimalni pritisci znatno veći – 3500 bara u odnosu na najviše 2600 bara. Primera radi, na 7,62×25 mm Tokarev, najveći pritisak je 2500 bara, a na 9×19 mm Para 2400 bara. Viši unutrašnji pritisak na 7,5 mm FK, u kombinaciji sa manjim kalibrom, odnosno laganim zrnom (u odnosu na uobičajena pištoljska zrna), daje vrlo veliku početnu brzinu. Prema dostupnim podacima, HP i JHP municija (F5 i S95) ima masu 95 grejna (6,16 g) i početnu brzinu 610 m/s, dok SWC (F9) ima masu 101 grejn (6,54 g) i početnu brzinu 590 m/s. U oba slučaja je kinetička energija na ustima cevi 1150 J, manje-više slično kao 10 mm Auto. Ako se ove brojke uporede sa 7,62×25 mm Tokarev: 85-90 grejna, tj. 5,5 do 5,8 g i početne brzine 370 do 500 m/s, a kinetička energija zrna na ustima cevi od 390 do 700 J, jasno je da je 7,5 FK znatno potentniji. U prilog tome govori i činjenica da je brzina zrna na 100 m 465 m/s, što je na nivou 7,62×25 mm. Približniji je kalibru .30 Carbine mase zrna 7 g, početne brzine 610 m/s i kinetičke energije 1300 J, ali u znatno manjem “pakovanju”, u smislu dužine municije (35 mm u odnosu na 42,7 mm), te je omogućeno smeštanje okvira u pištoljski rukohvat. U skladu s tim, u samom startu je bio postavljen zahtev pred konstruktore da se ovakve performanse ostvaruju iz relativno kratke cevi od 6 inča (152 mm). To znači, da je zapravo 7,5 mm FK na nivou skraćenih jurišnih pušaka poput sovjetskih AKS-74U sa cevi 210 mm (735 m/s, 926 J) i M4 Commando sa cevi 290 mm (796 m/s, 1267 J). To je izuzetno dobar rezultat, s obzirom da je zapremina čaure 1,5 ml, dakle na nivou 10 mm Auto (1,56 ml) i značajno manje u odnosu na 5,45×39 mm (1,75 ml) i 5,56×45 mm (1,85 ml). Ipak, veća je u odnosu na 5,8×28 i 4,6×30 (0,9 i 0,87 ml), ali se mora reći i da je zaustavna moć dva poslednja kalibra vrlo upitna i na tom polju je 7,5 FK bez sumnje u prednosti. Nije isključeno ni da je zaustavna moć veća i u odnosu na kalibre 5,56 i 5,45 mm, posebno kada se ispaljuju iz vrlo kratkih karabinskih cevi.

Dimenzije municije 7,5 mm FK

Ipak, oružje iz kojeg se ispaljuje ova moćna municija je pištolj, a ne automat, što može da predstavlja i dobru stvar, s obzirom na veću kompaktnost, ali u svakom slučaju je vatrena moć slabija. Istina, u prvi plan proizvođača FK Brno je lov na divljač nominalne mase između 50 i 250 kg na daljinama 50 do 100 m. U sekundarnoj ulozi, navodi se upotrebljivost novog pištolja pod nazivom Field pistol, upravo u ulozi PDW. Zasigurno, ovo oružje nije ni malih dimenzija ni lagano; ima masu 1,3 kg, dužinu 240 mm, cev dugu 152 mm i kapacitet dvoredog okvira 16 metaka. Ono što je takođe važno, tvrdi se da se mogu ostvariti grupe unutar 100×100 mm na daljini 100 m, što se sasvim solidno uklapa u definiciju PDW. Pored toga, smatra se da je trzaj na nivou pištolja u kalibru 9×19 mm Para, s obzirom na znatno veću masu oružja od tipičnih pištolja u tom, danas najpopularnijem kalibru. Ovo je važno sa gledišta mogućnosti upotrebe iz jedne ruke, što je značajno u slučaju ranjavanja ili povrede (ako je letelica oborena). Razvoj ovog pištolja koji funkcioniše na principu trzaja sa oscilujućom cevi i sistemom za smanjenje trzaja, trajao je od 2011. do 2015. godine, kada je prvi put prikazan na sajmu IWA. Karakteristika ovog oružja (a danas je retkost), je njegova potpuno čelična konstrukcija, ali sasvim je sigurno da to nije ni moglo drugačije, imajući u vidu strahovite pritiske, početnu brzinu i impuls trzaja. Sve navedeno znači da je ovo, praktično, pištolj sa najvećom početnom brzinom od svih, osim, naravno, podjednako specifičnog belgijskog FN Five-seveN koji ispaljuje municiju automata P90, ali iz kraće cevi može da dostigne najviše 650 m/s.

Field pištolj nije malo oružje, niti jeftino, prema nekim podacima, cena je čak 7500 dolara

Rastavljen pištolj

Sve u svemu, svaka inovacija u dinamičnom svetu naoružanja je entuzijastima zanimljiva i tera na razmišljanje, da li se može bolje, možda primenom nekih drugih tehničkih rešenja? Vrlo često se tehnički napredak može jasno videti kada se zatvori krug i postignu se gotovo identične performanse sa nekim starijim kalibrom, pri čemu se misli na stari .30 Carbine. Ali, prava vrednost je u tome što je ova nova “igračka” znatno kompaktnija, municija prilagođena za ispaljivanje iz kraćeg oružja, što je uvek atraktivno, jedino bi možda za primenu u funkciji PDW bila korisna opcija selektivne paljbe, kao i mogućnost boljeg prihvata oružja. Sve to se može postići u sklopu oružja koje je možda marginalno veće u odnosu na Field pistol. Ovaj pištolj može da se nabavi i sa sklopivim osloncem za rame. Poslednja dešavanja na međunarodnoj sceni će bez sumnje uticati na povećanje vojnih budžeta, a onda je trenutak kada će se takvo sredstvo pojaviti. Jedina prepreka široj upotrebi je izuzetno visoka cena – čak 7500 dolara, tako da je ovo još uvek oružje za bogate entuzijaste, dok je kalibar vrlo upotrebljiv u funkciji PDW.
Prof. dr Sebastian Baloš

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još