Početak duge priče…

Seriju tekstova otvaramo kalibrima 6,35 mm i 7,65 mm, uz obaveznu analizu i pojam zaustavne energije, koji je i te kako važan kod izbora pištolja i revolvera. Pojmom zaustavna energija, bavili su se brojni baističari, oružari, lovci, strelci…

Nedavno smo završili seriju tekstova, koji su obuhvatali sve poznatije puščane – karabinske kalibre. I kada smo mislili da je sa tom pričom gotovo, javili su nam se poznavaoci i ljubitelji oružja, koji su insistirali da se nastavi sa nizom prikaza o pištoljskim i revolverskim kalibrima.

Poštujemo želju naših uvaženih i brojnih čitalaca i evo nas na početku duge priče o pištoljskoj i revolverskoj municiji.

Počećemo od pištoljskih, pa potom preći na revolverske kalibre, krećući se od manjih prečnika ka većim. Serijal otvaramo kalibrima 6,35 mm i 7,65 mm, uz prethodni osvrt na pojam zaustavne energije, koji je i te kako važan kod izbora pištolja i revolvera. Pojmom zaustavna energija, bavili su se brojni balističari, oružari, lovci, strelci… Kako su oružje i metak, odnosno zrno i pokretna meta, skup nepredvidivih živih parametara, to će pojam zaustavne energije ostati jedna fiktivna veličina, dobijena statističkim metodama i najčešće izražena u procentima. Ti brojevi definišu očekivanu mogućnost zaustavljanja napadača jednim metkom, izraženu u procentima.

Tejlorova formula

Sve ove brojeve ipak moramo da uzmemo sa izvesnom rezervom, jer se ne radi o naučno dokazanim činjenicama, već o statističkim metodama. U tabelama zaustavne energije (stopping power) pojavljuju se razni autori, a mi smo odabrali Džona Tejlora, Ivena Maršala, Fulera i Ričarda Fajerbrna. Pominjaćemo ih u konkretnim pričama o pojedinim kalibrima, a za uvod izdvajamo samo Tejlorovu formulu zaustavnih vrednosti metka.

John Taylor – Pondoro, bio je najveći lovac u istoriji sa odstreljenih preko hiljadu afričkih slonova. Bio je vrsni poznavalac oružja i balistike i objavio je dve stručne knjige o oružju i municiji. Evo njegove formule zaustavne vrednosti: Es-(GzxV0xDz) – 7000. U formuli Es predstavlja stopping energy – zaustavnu energiju, koja je neimenovan broj. Gz je masa zrna izražena u grejnima (1 grejn – 0,0648 grama). V0 je početna brzina zrna na ustima cevi izražena u anglosaksonskim jedinicama fps (feet per second), gde je 1 fps – 0,3048 m/s. Dz je prečnik zrna izražen u inčima (1 inč – 25,4 mm). Po Tejlorovoj formuli na primer metak FMJ kalibra 9×19 ima Es-8,1, a .45 ACP ima Es-12,3. Drugi autori daju svoje stoping pauer faktore izražene u procentima, poklanjajući veliku pažnju tipu i konstrukciji zrna, što je savremeni pristup.

Nikako ga ne podcenjujte

Počinjemo opsom malenog pištoljskog metka 6,35 mm. Konstruisao ga je John M. Browning daleke 1905. godine u belgijskoj fabrici „FN-Herstal“ za džepni pištolj FN M1905. Kalibar .25 ACP (0,25 inča automatic colt pistol) ili evropski 6,35 mm, projektovan je da iz cevi dužine 2 inča (50,8 mm) nosi dvostruko veću energiju nego metka ivičnog paljenja .22 LR. Metak 6,35 mm je metak centralnog paljenja sa zrnom u košuljici oblog nosa i prema tome je daleko pouzdaniji za rad u poluautomatskim pištoljima od MK metka .22 LR. Predviđen je za težine zrna 35 grs (2,27 g); 45 grs (2,92 g) i 50 grs (3,24 g). Evo ostalih brojeva koji definišu kalibar 6,35 mm.
Prečnik zrna iznosi 6,4 mm, prečnik vrata čaure je 7,0 m, a prečnik dna čaure je 7,1 mm. Prečnik venca na dnu čaure iznosi 7,7 mm, dok mu je visina 1,1 mm. Dužina čaure je 15,6 mm, a ukupna dužina metka 22,8 mm. Kapisla je u centru, tipa boxer small pistoll. Korak uvijanja zavojnice u cevi iznosi 1:16.

Sledeći balistički podaci vrede za test (opitnu) cev dužine 2 inča (50,8 mm). Za zrno FMJ mase 2,27 g (35 grs)početna brzna je 270 m/s, a energija na ustima cevi je 85 J. Zrno mase 2,92 g (45 grs) ima V0-248 m/s, a E0-89 J. Najteže zrno mase 3,24 g (50 grs) ima početnu brzinu 230 m/s i početnu energiju od 88 J. Nedovoljno upućeni će ove podatke uporediti sa V0 i E0 malokalibarskog metka .22 LR, koje će naći u tablicama proizvođača municije i zaključiće (POGREŠNO) da je 6,35 mm metak neuporedivo slabiji od malokalibarskog metka .22 LR. Podaci u tabelama za metak .22 LR se odnose na duge puščane cevi. Ispaljen iz cevi 50,8 m dužine, metak 6,35 mm je snažniji od metka .22 LR ivičnog paljenja. I ne podcenjujte ga! Čovek (homo sapiens) je najtvrđi na vrhu temene kosti! Za prodor projektila kroz greben temene kosti, potrebna je energija 1,5 J/mm2 (džul po milimetru kvadratnom) ili ukupno 40 džula. Vidimo da najslabija laboracija metka 6,35 mm, nosi 85 J na ustima cevi. Znači, više nego od navedenih 40 džula. Zato još jednom, ne podcenjujte kalibar 6,35 mm! Uostalom tim kalibrom je pokušan neuspeli atentat na Hitlera, pištolje 6,35 mm nosili su policajci u civilu između dva svetska rata, a bio je i jedini dozvoljen kalibar civilima za nošenje u Kraljevini SHS i Jugoslaviji.

Dovoljno efikasan

Kalibar 6,35 mm susrećemo još pod oznakama: .25 Auto; Twenty-five auto; .25 Automatic; 6,35×16 R; 6,35×16 SR; 6,35 mm Browning i sve je to isti metak. Svi autori oružarske struke slažu se da je metak 6,35 mm mnogo pouzdaniji za upotrebu u poluautomatskim pištoljima od metka .22 LR. Nije osetljiv na toplo-hladno, tvrdi obli vrh zrna omogućava mnogo pouzdanije uvođenje iz okvira u cev i dimenziono je mnogo ujednačeniji od metka .22 LR. Pored standardnih, u SAD na primer, postoji više tipova holou point i high velocity metaka .25 ACP (6,35 mm).

Postoji mnoštvo pištolja u kalibru 6,35 mm. Nabrojaćemo neke od poznatijih: Baby Browning, Walther Model 8 – koji se u Kraljevini Jugoslaviji prodavao preko lanca lovačkih prodavnica „Kočonda“, Walther TPH, Astra Cub, Beretta 950 (950 B) Jetfire, čehoslovačka Zbrojovka DAO sistema Model 36, naša Crna Dama i mnogi drugi modeli. Bilo je pokušaja da se proizvedu dugocevni sportski pištolji kalibra 6,35 mm namenjeni klasičnom sportskom streljaštvu.

Zbog znatno naglašenog venca na dnu čaure (prečnika 7,7 mm) do Drugog svetskog rata u kalibru 6,35 mm je proizvedeno i mnoštvo tipova malih džepnih revolvera. Poznati su modeli: Le Paž (Faure Le Page), Geco Anke (Hanquet Freres Liege), USC (Uficio Scambi Comerciale Italy), Lincoln-Bosyy Belgija, Brompete (Retolasa Hermanos) Spain… Na žalost, konsenzus većine svetskih vlada, o zabrani nošenja pištolja i revolvera, uništio je ili će uništiti stari, dobri, maleni dovoljno efikasni kalibar 6,35 mm. S naše strane, ovaj tekst objavljujemo kako ne bi otišao u zaborav!

Od Hitlera do Džemsa Bonda

Kalibar 7,65 mm je prvi metak koji je 1899. godine samostalno konstruisao Džon Mouzis Brauning. On ga je stvorio u „Fabrik Nasionalu“ u Herstalu (Belgija), za pištolj FN M 1900. Pištolj i novi metak su se odmah dokazali kao pouzdani i precizni tako da ih brzo usvajaju brojne državne službe, vojska, policija, carina… U narednih deset godina nastaće ogroman broj pištolja džepnog formata, slobdnog – nezabravljenog zatvarača u ovom kalibru. Ti prvi su bili Browning FN M1900, FN M1906, FN M1910, Colt M1903, Savage, Ruby, kao i brojni nemački, austrijski, češki, španski, italijanski i francuski modeli. Slavu kalibra 7,65 mm, dodatno je povećao u drugoj polovini 20. veka serijal filmova o Džemsu Bondu, agentu 007, koji nosi Walther PPK u kalibru 7,65 mm. Istoričari kažu da je i Hitler izvršio samoubistvo iz pištolja Walther PPK 7,65 mm, popivši istovremeno ampulu sa cijanidom.

Samo u periodu od 1900. do 1910. godine, belgijski FN proizveo je pola miliona pištolja kalibra 7,65 mm. Da ne govorimo o periodu Prvog svetskog rata, kada su stotine fabrika i radionica u Španiji, danonoćno proizvodile pištolje uglavnom Browning M1906 – Rubi konstrukcije u kalibru 7,65 mm. Onda slede u Belgiji Browni8nzi FN 1910/22, u Nemačkoj Walther PP, PPK, Mauser HSC, Sauer 38 H, Beretta M35, Zbrojovke Model 24, Model 27, u Francuskoj Unique, MAS, MAB.. Tako je do današnjih dana, gde su najpopularnije „sedmice“: Walther PPK/S, Berette M70, M84. Tomcat, HK-4, SIG 230. Česi su vojnim automatskim pištoljem VZ 61 Scorpion, kalibar 7,65 mm ponovo vratili vojsci i policiji.

Budući da i kalibar 7,65 mm ima malu ivicu na dnu čaure, baš kao i za 6,35 mm, rađeni su do Drugog svetskog rata i revolveri 7,65 mm. I tu su poznata imena revolvera: Le Paž, Ronže, USC, Arismendi, Hanquet, Brompete – Retolasa Hermanos (Spain), Rankot, Arminius…

Gušenje Zakonskim propisima

Nakon ove priče da se malo bavimo i brojevima. Stvarni prečnik zrna ovog kalibra iznosi 7,94 mm, prečnik vrata čaure je 8,55, a prečnik dna čaure 8,6 mm. Prečnik ivice venca na dnu čaure je 9,1 mm uz visinu od 1,1 m. Čaura je duga 17,3 mm, a ukupna dužina metka je 25 mm.

Sa zrnom mase 3,89 g (60 grs), početna brzina je 335 m/s, a energija 218 J. Zrno mase 4,21 g (65 grs) poleće brzinom od 282 m/s noseći energiju 167 J, a zrno do 4,73 g (73 grs) ima brzinu na ustima cevi 240 m/s i energiju 240 J. Sve ovo važi za test cev dugu 102 mm. Ovaj metak su standardizovali i evropski C.I.P. i američki SAAMI, s tim što Amerikanci popisuju maksimalni prosečni pritisak 1.410, a Evropljani 1.600 bara.
Metak 7,65 mm još nosi oznake: .32 Automatic; .32 ACP; 7,65×17 R; 7,65 Browning Short. Kalibar 7,65 mm je još uvek veoma popularan , ali će i njega „ugušiti“ restriktvini Zakoni o zabrani nošenja kratkocevnog oružja. I za njega, naročito u SAD postoji veliki broj HP i HV tipova zrna i punjenja.

Sada nešto i o zaustavnoj moći ova dva kalibra! Pominjali smo na početku teksta indekse zaustavne energije različitih autora. Pa, tako Fulerov indeks za 6,35 mm (.25 ACP) ide od 22 do 28%, verovatnoće zaustavljanja jednim metkom, zavisno od izbora zrna. Za kalibar 7,65 mm (.32 ACP), Fuler indeks u zavisnosti od vrste zrna je od 50 do 65%. I Evan Maršal je oko 60% za kalibar 7,65 mm. Vidimo da metak 7,65 mm ima daleko veće indekse zaustavne energije jednim metkom od kalibra 6,35 mm, koji je ipak daleko od bezazlenog metka. U narednom broju pisaćemo o pištoljskim kalibrima 9 mm!

tekst i slike msc Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još