Triling asova

Kroz primer izuzetnog „Blaserovog“ bok drilinga BD 14 i njegove treće bočne cevi, obradili smo i upoznali se sa tri fina mala metka, velikih mogućnosti i široke lovne primene. Sva tri imaju na dnu čaure ivicu – R, što govori da su prevenstveno namenjeni upotrebi u puškama prelamajućih cevi

Ideja za prikaz malih kalibara namenjenih puškama prelamajućih cevi, nastala je na osnovu mog oduševljenja „Blaserovim“ bok drilingom. Još 2014. godine, verovatno prvi u svetu, naš časopis je posle nirnberškog sajma IWA, doneo detaljan prikaz o najnovijem Blaseru BD14. Ovaj (B – Bock, D – Driling, 14 – 2014.), BD14 bio je toliko dobro osmišljena lovna kombinovana puška, da je smesta među stručnjacima proglašen za hit sajma iste godine.

 

Potražite broj „Kalibra“ iz proleća 2014. i moći ćete da se podsetite svih detalja vezanih za ovu pušku. Do tada evo samo nekoliko činjenica o njoj…
Umeće Blaserovih konstruktora

U pitanju je puška sa tri nezavisne slobodno plivajuće cevi, od kojih je ona na vrhu glatke unutrašnje trase u kalibru 20/76. Ispod nje u istoj vertikalnoj osi nalazi se ožlebljena cev većeg kalibra. Tu su predviđeni kalibri: 6,5x57R, 7x57R, 7x65R, .30R Blaser, 8x57JRS i 9,3×74 R od kalibara sa ivicom (R), ali i čisto karabinski kalibri bez ivice na dnu čaure: 6,5X55 SE, .308 Win. i .30-06 Sprg. Sa desne strane između gornje sačmene i donje veće karabinske cevi, nalazi se i treća takođe ožlebljena cev, koja ovu pušku čini bok drilingom. Za nju su predviđena četiri manja kalibra i to tri sa ivicom: .22 Hornet, 5,6x50R Mag. i 5,6x52R, kao i .222 Remington, metak bez ivice prvobitno namenjen repetirajućim obrtno-čepnim karabinima. Ovaj široki izbor kalibara smeštenih u tri potpuno nezavisne cevi, koje se osim u monobloku, nigde ne dodiruju, čini Blaser BD14 izuzetno preciznim i univerzalnim lovačkim oružjem.

„Blaserovi“ konstruktori uspeli su praktično nemoguće: da naprave pušku sa tri cevi normalne dužine – 560 mm, izuzetno preciznom i u težini klasične dvocevne sačmarice (3,3 kg). Pri tome sve izuzetno čvrsto zabravljuje po sistemu: čelični unutrašnji pokretni blok, poptuno zabravljuje sve tri cevi. Udarni mehanizam puške je ručno napinjući (hand spannung), gde se pomeranjem klizača smeštenog na vratu puške, istovremeno napinju „vatre“ sve tri cevi. Pomeranje ovog klizača unazad istovremeno relaksira sva tri udarača. Prvi obarač opaljuje karabinske cevi uz izbor preko jednostavnog selektora, dok zadnji obarač opaljuje sačmenu gornju cev.

Ovo je remek delo konstruktorskog, puškarskog umeća. Puška kraća i lakša od obične malokalibarke Brno 2, može svojom univerzalnošću i mudrim izborom kalibara zadovoljiti potrebe svakog evrospkog i američkog lova i šire. Tu samo možemo uzeti američkog grizli medveda i afričkih big six lovnih životinja, sve ostalo u vatri može ostaviti dobar pogodak iz kompaktnog, laganog, preciznog i pouzdanog drilinga Blaser BD14.

Mali – upotrebljiv metak

Uvod nam je poslužio za današnju priču o kalibrima .22 Hornet, 5,5x50R Magnum i 5,6x52R, koje sve u bočnoj cevi pokriva kombinovani bok driling Blaser BD14. O karabinskom metku .222 Remington pisali smo pre nekoliko godina istovremeno sa kalibrom .223 Remington i zato ga sada nećemo ponovo opisivati, iako je i on ponuđen kao opcija za bočnu ožlebljenu cev.

Prikaz počinjemo metkom .22 Hornet, koji bismo mi Evropljani mogli da nazovemo 5,6x35R. Čaura na dnu ima venac, rim (engleski) ili rund (nemački), odakle potiče veliko slovo R u oznaci kalibra. Prečnik tog venca iznosi 8,89 mm. Ukupna dužina metka je 43,76 mm. Korak ožlebljena zavojnice unutar cevi 1:16 inča. Kalibar .22 Hornet (hornet na engleskom znači stršljen i čita se honit), nastao je u Americi 1930. godine, kao sportski i varmint metak, veoma pogodan za lov predatora i sitnjih životinja. Oko 1920. godine konstruktor Townsend Whelen i G.L. Wotkins su u fabrici „Winchester SAD“, razvili ovaj mali upotrebljivi metak. Ovo je metak centralnog paljenja gde pripalu barutnog punjenja obavlja small rifle (SR) kapisla. Daleko je efikasniji i pouzdaniji od metka ivičnog paljenja .22 WMR (Winchester Magnum Rimfire), a .22 Hornet prima zrna mase 35 grejna (2,26 g), 40 grejna (2,6 g), 45 grs (2,92 g), 50 grs (3,24 g) i 55 grs (3,56 g), pritom ostvarujući početne brzine zrna od 930 do 808 m/s i energije na ustima cevi od 850 do 1150 J. Pritom ovaj metak svoju popularnost gradi tako što ima znatno manju probojnost od metaka kalibra .222 R, .223 R, ali i 5,6×50 Mag. i 5,6x52R koje danas opisujemo.

 

.22 Hornet
.22 Hornet (foto PPU)

Manja probojnost je prednost u lovu sitnih krznašica i uopšte divljači gde je važno sačuvati krzno od oštećenja i gde se ne želi prostreljivanje divljači. Da ne govorimo da je pucanj ovog metka daleko umereniji, a trzaj pri opaljenju praktično i ne postoji. Ako pogledamo, recimo „Horandy“ balističke tabele za .22 Hornet videćemo da zrno V-max mase 35 grs (2,26 g) ima V0-936 m/s; E0-993 J. Ako je GEE tačka na 156 m na 50 m zrno je +1,5 cm; na 100 m je +4 cm; na 150 m je +0,9, na 200 m je -10,6 cm; na 250 m je -34,9 cm. Pri tome zrno na 100 m udaljenju ima energiju od 498 J, a na 200 m 216 J, a to je dovoljno za vuka, šakala, kojota… Ovaj mali efikasni metak radi na umerenim pritiscima, što vidimo iz maksimalnog C.I.P. piezo pritiska na 300 MPa (mega paskala).

Kako u puškama prelamajućih cevi, kalibar .22 Hornet se koristi i u repetirkama. Postoje revolveri i jednometni pištolji u ovom kalibru: revolveri Taurus i Magnum Research i pištolji Thompson Center Arms. U bok driling kombinirki Blaser BD14 , maleni hornet u bočnoj cevi bi bio idealan za lov lisica, vuka i šakala, kao i svih sitnih krznašica. Postoji veliki broj i survival pušaka (za preživljavanje), koje koriste kalibar .22 Hornet.

Popularan u Nemačkoj i Austriji

Kalibar 5,6x50R Magnum je već teža kategorija „dvadesetdvojki“. Nastao je u Evropi, tačnije u Nemačkoj firmi DWM 1968. godine. Postoji i njegov pandan 5,6×50 Magnum koji je nastao na istom mestu, namenjen repetirajućim karabinima. Za Blaser o kome pišemo, koristimo metak sa ivicom (oznakom R), koji ima prečnik zrna 5,7 mm, ukupnu dužinu čaure 50 mm, ukupnu dužinu metka 61 mm i prečnik venca na dnu čaure 10,9 mm. I ovde pripalu obavlja centralno smeštena SR kapisla. Pritisci su nešto veći i iznose 340 MPa. Korak ožlebljenja je uglavnom 1:13,75 inča. Raspono težina zrna se kreće od 50 do 55 grs (3,24 g do 3,56 g), a brzina od 900 do 850 m/s. Energetski je sličan metku .223 Rem. sa oko 1800 J početne energije.

5,6x50R Magnum popularan u Austriji (foto RWS)
5,6x50R Magnum popularan u Austriji (foto RWS)

Uzmimo na primer Sellier& Bellot metak 5,6x50R Mag. teilmantel, mase zrna 3,26 g. Videćemo da ako mu je GEE tačka na 189 m, na 50 m zrno je na +0,7 cm; na 100 m je +3,6 cm; na 150 m je +3,8 cm i na 200 m je -1,2 cm. Zaključujemo da do 200 m pucamo bez ikakve korekcije, a zrno na toj daljini nosi još 774 J energije, što je nivo revolverskog .357 Magnum. RWS municija u ovom kalibru ima približno iste ili čak nešto ubedljivije karakteristike. Ovaj metak već ima jači pucanj, ali je trzaj zanemariv. Pogodan je za lov srneće divljači, vuka, šakala… Popularan je kod prelamajućih pušaka u Nemačkoj i Austriji.

Na kraju i najduži 5,6×52 R metak, nosi nazive i .22 Savage High Power ili .22 IMP. Nastao je 1912. godine na bazi starijeg .25-35 Winchester metka. Projektovao ga je Charles Newton, stvorivši za to vreme veoma brz i efikasan metak. Prvi proizvođač bio je američki „Savage“, da bi se kasnije proširio i po Evropi. Ovde zrno ima stvarni prečnik 5,79 mm (0,228 inča), čaura je flašasta i dužine 52 mm, a na dnu je venac prečnika 12,5 mm. Pripalu obavlja velika Winchester Magnum WLRM kapisla. Korak zavojnice u cevi iznosi 1:10,66 inča (1:270 mm). Čuvena puška Savage 99 polužno repetirajućeg sistema, rađena je i u ovom kalibru. Po godini nastanka pretpostavljate da se radi o metku umerenih pritisaka što dokazuje broj od 300 MPa. Ovaj stari dobri R metak ima nešto teža zrna poput 4,5 g 4,6 i 5 grama. Početne brzine su od 850 do 940 m/s, a energija na ustima cevi od 1.750 do 2.030 J. Ako uzmemo Normin teilmantel – S metak/zrno 4,6 g (71 grs), videćemo da preporučena GEE tačka ide na 180 m, pri čemu je putanja zrna na 50 m +0,5 cm; na 100 m +4 cm; na 150 m +3,2 cm; na 200 m -4,1 cm. Energija na 100 m iznosi 1.300 J, a na 200 m je 950 J.

Odličan za bočnu treću cev

Da naglasimo, do 200 m možemo ovim kalibrom bez ikakve korekcije u nišanjenju loviti svu srneću divljač, ali i sve domaće predatore. Izuzetan stari metak kojim je lovac H.R. Caldwel odstrelio u Kini pre Drugog svetskog rata tigra teškog 182 kg. Ima zabeleženih slučajeva iz tog perioda, da su metkom .22 Savage HP (5,6×52 R), odstreljeni slonovi i afrički bivoli, što naravno ne znači da ga danas za to valja koristiti.
Ovaj stari metak sa ivicom na dnu čaure i te kako je dobar izbor za treću bočnu cev našeg Blasera BD14, ali i svake druge kombinirke ili kip laufa.

5,6x52 R ili .22 Savage High Power (foto Norma)
5,6×52 R ili .22 Savage High Power (foto Norma)

Kroz primer izuzetnog bok drilinga Blaser BD14 i njegove treće bočne cevi, obradili smo i upoznali se sa tri fina mala metka, velikih mogućnosti i široke lovne primene. Sva tri imaju na dnu čaure ivicu – R, što nam govori da su prvenstveno namenjeni upotrebi u puškama prelamajućih cevi.

msc Vlada MITROVIĆ

foto: „Norma“, PPU, RWS, „Blaser“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još