Tekst i slike: Vlada MITROVIĆ

U rangu elitnih brendova

Lovci koji letuju u Grčkoj, obavezno posete tamošnje lovačke radnje, pa tako vrlo dobro znaju koji ugled ima sačmeni metak “Lambro” među grčkim kolegama. Napominjemo da u Grčkoj lovci ne poseduju lovačke karabine, tako da se visoka divljač lovi glatkocevnim oružjem. To pred lovca, pušku i metak stavlja znatno više iskušenja nego kada se lovi lovačkim karabinom.

Visoki standardi izrade

“Lambro” sačmarska municija kompletno se proizvodi po standardima C.I.P i testira u mađarskom Zavodu za ispitivanje i žigosanje municije akreditovanom u Liježu (sedište C.I.P u Belgiji). To podrazumeva obaveznu kontrolu dimenzija metka, proveru radnih pritisaka za svaki tip “Lambro” municije, proveru pouzdanosti i funkcionisanja u velikom broju komercijalno proizvedenih vrsta lovačkih sačmarica.
“Lambro” metak za sačmarice urađen je od nekoliko komponenata. Čaura je plastična, različite visine mesinganog dela, koju je proizveo italijanski “Nobel Sport”. Kapisle su “Winchesterovog” tipa, italijanske proizvodnje “Martignoni” oznake 688, 686 ili 684. Koristi se više vrsta barua poput jednobaznog: Prima V, Prima S, GM3, Prima SV. Potom se koriste dvobazni baruti: C7, S4, Sipe, Tecna. Pored italijanskih jednobaznih i dvobaznih baruta, u “Lambro” sačmenom metku se koriste i izvrsni francuski baruti Vectan: A1, A1 Speciale i SP3 Vecta.

Podnošljiv trzaj

Za one lovce koji love kalibrom 12/76, Lambro je napravio metak Magnum. Kombinacijom sporosagorevajućeg dvobaznog baruta Tecna i odgovarajuće Martignoni kapisle, uz čauru NSI, visine metalnog dela čak 23 mm, dobijen je metak koji puškama sačmaricama obezbeđuje najveću moguću efikasnu daljinu dejstva. Punjen je sačmom od 2,7, 2,9, 3,3, 3,5, 3,76, 4,5 i 5,0 mm, što pokriva svu evropsku nisku divljač i predatore.

Metak Magnum kalibra 12/76 koji u sačmaricama obezbeđuje najveću moguću efikasnu daljinu dejstva
Metak Magnum kalibra 12/76 koji u sačmaricama obezbeđuje najveću moguću efikasnu daljinu dejstva

Pritisci su u granicama C.I.P predviđenim za kalibar 12 Magnum. Prozirna zelena čaura omogućava lovcima, u svakom trenutku uvid u granulaciju sačme u metku. Za jedan magnum metak mase 50 g sačme, trzaj pri opaljenju je sasvim podnošljiv. Postaje neprijatan tek kod najlakših jednocevnih pušaka kalibra 12/76. U poluautomatima je na nivou standardnih sačmarica 12/70. Naročito je blag trzaj evidentiran kod teških ruskih poluatomata MP 153 12/76, koji rade na principu pozajmice sagorelih barutnih gasova.
„Lambro” Big Game metak punjen je olovnim kuglama prečnika 8,65 mm i 7,85 mm. U metak kalibra 12/70 staje devet kugli prečnika 8,65 mm ili 12 kugli prečnika 7,85 mm. Ukupna masa ovih projektila iznosi 32,5 g. Sagorevanjem čuvenog dvobaznog baruta S4, ostvaruje se maksimalni radni pritisak od 800 bara. To u granicama efikasnog dometa obezbeđuje duboku penetraciju i veliku zaustavnu energiju.

Big Game punjen olovnim kuglama prečnika 8,65 mm i 7,85 mm. Sagorevanjem čuvenog dvobaznog barut S4 ostvaruje se maksimalni radni pritisak od 800 bara
Big Game punjen olovnim kuglama prečnika 8,65 mm i 7,85 mm. Sagorevanjem čuvenog dvobaznog barut S4 ostvaruje se maksimalni radni pritisak od 800 bara

Slika rasporeda pogodaka ovih Big Game kugli zavisi od veličine čoka na ustima cevi. Zato je neophodno da svaki lovac pre korišćenja u lovu, pušku i čokove isporba na papirnoj meti na strelištu, kaki bi se u lovu ostvario željeni rezultat. Za PP kugle uvek se isporučuju otvoreni čokovi. Big Game metak pouzdano radi i u poluatomatskim puškama, a ejektori kod prelamajućih sačmarica ga sigurno izbacuju iz ležišta.

Sjajan izbor

Jedinačni projektil ispaljen iz sačmarice na kraćim rastojanjima, ima izuzetnu moć zaustavljanja divljači. To ga svrstava na prvo mesto u lovu divljih svinja u gustoj šumi i čestarima. „Lambrov” Palla metak kal 12/70, koji je snabdeven Galandijevim jedinačnim projektilom mase 32 g. Ovaj Gvalandi olovni projektil ima cilindrični oblik, kupasti flet point vrh, u kome se završava šest lučnih rebara. Zaptivanje projektila u cevi je izvededno preko dva prstena. Gornji i donji prsten su međusobno spojeni samo sa dva kosa rebra. Plastični čep je integrisan sa Gvalandi projektilom Dvobazni Sipe barut daje pri 800 bar pritiska, početnu brzinu ovom 32 g, projektilu od V-0465 m/s. Merenja paktovim preciznim hrono uređajem su pokazala, da na 10 m od usta cevi brzina projektila iznosi V10-450 m/s. Proizvođač je radio opsežna testiranja kojima dokazuje preciznost ovog metka oslikanu grupom prečnika 2,5 cm (tri metka), na daljini od 20 m.

 

Jedinačni metak Palla kalibra 12/70 snabdeven je gvanaldijevim jedinačnim projektilom mase 32 g koji ovom projektilu daje brzinu V0=456 m/s
Jedinačni metak Palla kalibra 12/70 snabdeven je gvanaldijevim jedinačnim projektilom mase 32 g koji ovom projektilu daje brzinu V0=456 m/s

Važno je da napomenemo da se metak Lambro Palla može bez bojazni koristiti čak i iz cevi sa punim (F- Full) čokom. Iskustva ipak pokazuju da se bolja grupa pogodaka dobije pucanjem iz cevi sa otvorenijim čokovima. Naši zakoni o lovu dozvoljavaju lov divljih svinja glatkocevnim puškama i municijom sa jedinačnim projektilom. Ovaj Lambro metak kal 12/70, sa originalnim Gvalandi jedinačnim projektilom, je za tu vrstu lova izvanredan izbor.
Grčki Palla metak preporučujemo kako za lov sačmaricama, tako i za korišćenje u glatkoj cevi kombinovanih pušaka u lovu na divlje svinje. Takođe preporučujemo da se u potragu za ranjenom crnom divljači kretanjem krvavim tragom, ide uvek sa bar jednom puškom koja sadrži metak punjen jedinačnim projektilom. Na kratkom rastojanju on zaustavlja bolje i od magnum karabina.

Tekst i slike: Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još