Podešavanje končanice

Da bi optički nišan postavljen na oružje mogao pravilno da se koristi, podsećamo lovce na neka osnovna načela lovačke optike

Teleskopi za osmatranje

Sve traženiji uređaji kod trejkera, posmatrača ptica i lovaca, koji uz pomoć njih žele da bolje osmotre, čak i fotografišu interesantne situacije i detalje