Moć nevidljivosti

Prikrivanje sopstvenog prisustva, kretanja i drugih aktivnosti uz istovremeno otkrivanje protivnika koji pokušava da postigne to isto, pruža vam odlučujuću prednost bez obzira da li ste lovac ili lovina, u bekstvu ili u poteri, u ratu ili u lovu pa i u igri od stare dobre “žmurke” do novih taktičkih air-soft ili paint-ball mečeva

Obuka izviđača

Pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava Kopnene vojske ove i prethodne nedelje su, u rejonima van mirnodopske lokacije, realizovali obuku za izvršavanje namenskih zadataka u letnjim uslovima

Obuka izviđača VS

U okviru redovnog osposobljavanja u letnjim uslovima, izviđačke jedinice Kopnene vojske realizovale su brojne sadržaje obuke usmerene na podizanje sposobnosti za realizaciju namenskih zadataka