Bowie nož

Ovo legendarno sečivo do danas se pojavilo u bezbroj verzija i kod isto toliko proizvođača, ali suština je ostala ista - tvrdnja da je najbolji na svetu, jer ga je koristio najbolji američki borac sa nožem

Rađanje legende

Zvezda ovog članka je bio grubo oružje i daleko od savršenog. Ali ipak, bilo je i te kako efikasno i primereno za ono za šta je namenjen, a to je tiha likvidacija neprijatelja

Italijanski specijalci

Iako su početkom modernog doba bili među rodonačelnicima osnivanja oružanih formacija posebne namene, Italijani su bez validnih argumenata oglašeni najlošijim vojnicima

Rovovski nož

Ovaj tip noževa nikad nije doživeo upotrebu u punom mahu, kako je to bilo predviđeno kada su nastali. Ostala je priča o njima, kao svojevrsan svedok jednog vremena i jednog užasnog rata

Rame uz rame sa saveznicima

Preoružavanje francuskim ratnim materijalom doprinelo je da srpska vojska na Solunskom frontu ovlada potpuno novim oblikom dejstava u uslovima proboja kroz protivničke utvrđene položaje